Home

Welkom bij de Ontmoetingskerk Middenmeer

De protestantse gemeente te Middenmeer komt elke zondag bijeen om te lezen uit de Bijbel en God te loven. Via deze website kunt u live meeluisteren, diensten die geweest zijn terugluisteren en op de hoogte blijven van de activiteiten binnen onze gemeente.

Bij ons kerkgebouw hoort ook het zalencomplex ‘De Meerbaak’. Voor meer informatie over dit ontmoetingscentrum wordt u doorverwezen naar de pagina van De Meerbaak.

Voor meer informatie
over de identiteit en het gedachtegoed van de gemeente kunt u hier terecht.

wvgl08bron