Oliebollenactie 2017

Het college van kerkrentmeesters organiseert dit jaar in
samenwerking met topoliebollenbakker Ton van Arkel de
oliebollenactie 2017.

• Doel: het aanpassen van de voortuin bij de voormalige ingang van de kerk.

• Bestellen: de jeugd zal vanaf 8 december met bestellijsten lopen, bij hen kunt u de overheerlijke oliebollen weer bestellen.
Tevens zullen er, tot uiterlijk 24 december, intekenlijsten in de Ontmoetingsruimte voor u klaar liggen.
Uiteraard kunt u ook uw bestelling mailen naar:
kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-middenmeer.nl of bellen met Mark Zuidhof, 06-28907825

• Wanneer: de oliebollen worden thuisbezorgd op zaterdag 30 december óf u kunt de oliebollen afhalen op zaterdag 30 december in de Meerbaak tussen 10-12 uur (met gepast geld betalen a.u.b.)

• Prijs: 1 oliebol € 1,00 per stuk, 11 oliebollen voor slechts € 10,00.

Wij zien uw bestelling tegemoet!
Het college van kerkrentmeesters

Collecte zondag 17 december

Met kerst vieren we de geboorte van Jezus! Het is feest in Bethlehem, met engelenzang, bezoek en cadeaus. Maar de feestvreugde wordt ruw verstoord als Jozef en Maria met Jezus moeten vluchten voor Herodes. Vier miljoen Syriërs zijn op de vlucht voor de bloedige oorlog in hun land. De helft van hen is kind.
In de adventstijd staat Kerk in Actie stil bij kinderen die alles achter moesten laten en nu in grote onzekerheid en angst leven.

• Stichting De Vrolijkheid
Kinderen in asielzoekerscentra hebben traumatische ervaringen en missen hun vertrouwde omgeving. Hun leven is vol onzekerheden. Stichting De Vrolijkheid laat hen met creatieve activiteiten en liefdevolle aandacht weer even onbezorgd kind zijn.

• Stichting Mosaik
Op het Griekse eiland Lesbos zitten duizenden Syrische kinderen die niet verder, en niet terug kunnen. Stichting Mosaik biedt hen met Engelse les, computertraining, koor en theater afl eiding en ontwikkelingsmogelijkheden.

• Kerken in Syrië en Libanon
Veel kinderen in Syrische kinderen in Libanon zijn getraumatiseerd. Kerken bieden psychologische hulp. Kinderen krijgen individuele begeleiding of leren in groepsbijeenkomsten hoe ze met hun emoties kunnen omgaan. Ook begeleiden sociaal werkers kinderen en hun ouders in de gezinssituatie.

• Onderwijs
Naast het leed dat vluchtelingenkinderen in Syrië nu al doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Zij hebben jarenlang geen onderwijs gehad. Kerken helpen met bijlessen, lesboeken, het opknappen van schoolgebouwen en het trainen van docenten.

Op zondag 17 december is de Diaconie-collecte bestemd voor dit doel van Kerk in Actie.

Kerstnachtdienst 24 december

Het jongerenkoor Encore uit Broek op Langedijk verleent haar medewerking aan de kerstnachtdienst van 24 december aanstaande.
Dominee Zondag is onze voorganger.

Het thema is “Kerst… een geschenk uit de hemel”.
De aanvang is 22.00 uur.
Neem zoveel mogelijk vrienden en bekenden mee!

Hartelijke groeten, de evangelisatiecommissie.

NBG – Adventsrooster

Met het advents-bijbelleesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap sta je elke dag even stil bij de Bijbel en de boodschap van hoop en verwachting die daarin doorklinkt.

Het bijbelleesrooster kun je digitaal per mail ontvangen. Meld je dan aan op debijbel.nl/advent en je krijgt elke dag een bijbeltekst in je mailbox.

Het rooster is ook verkrijgbaar als boekje en er liggen er een aantal in de Ontmoetingsruimte. Noteer uw naam en adres en u kunt het meenemen of bestellen.

Kerstpakketten van de diaconie

Zoals elk jaar stelt de diaconie kerstpakketten ter beschikking.
De kerstpakketten zijn bedoeld voor mensen die een steuntje in de rug nodig hebben.
Denkt u, ik weet iemand ,dan kunt u dit opgeven bij Roelie Smit,  tel. 06 48143580
Opgave graag voor uiterlijk woensdag 13 december

Groet Roelie Smit

15 december – Kerst Sing-in

Kerst Sing- in in het Kompas in Wieringerwerf

Iedereen is van harte uitgenodigd om op vrijdagavond 15
december naar de Kerst Sing-in te komen in het Kompas,
Meeuwstraat 44 in Wieringerwerf.
Wij gaan met z’n allen de bekende kerstliederen zingen,
maar het combo van het Kompas is ook bezig met het
instuderen van enkele nieuwe liederen van Sela.
Het belooft weer een fantastische avond te worden.
Aanvang van de Sing-in is 20.00 uur en na afloop is er voor
iedereen warme chocomelk en glühwein.

Kerstpresent: verras iemand in jouw buurt!

In december organiseren Stichting Present Den Helder en Stichting Present Hollands Kroon een speciaal project: Kerstpresent. Inwoners van Den Helder, Texel en Hollands Kroon worden opgeroepen om in de aanloop naar Kerst, een plaatsgenoot een hart onder de riem te steken door middel van een presentje.

Het doel van het project is het stimuleren van omzien naar elkaar. Wie zich als presentgever aanmeldt, krijgt via Stichting Present een adres van iemand die tijdens de decembermaand wat extra aandacht verdient. Dat kan een minima-gezin zijn, maar ook een jongere die een lichtpuntje kan gebruiken of een mantelzorger die vaak zichzelf vergeet. In de weken voor Kerst bezorgt de gever twee tot drie keer een aardigheidje op dit adres. Bijvoorbeeld een kaartje, een (zelfgemaakte) lekkernij of een kerststukje. Anoniem te werk gaan mag, maar hoeft niet. Een ontmoeting of mooi gebaar kan soms ook een welkom presentje zijn.

Wil jij iemand in jouw buurt met een fijn gevoel de Kerst in laten gaan? Meld je dan (bij voorkeur vóór de start van de adventstijd) aan als presentgever via: kerstpresent@gmail.com. Vermeld bij je aanmelding je naam, woonplaats en e-mailadres.
Ken je iemand die een Kerstpresentje verdient? Ook dan komen we graag met je in contact.