van de Evangelisatiecommissie

In samenwerking met Events4Christ organiseren we op zaterdag 30 juni een muzikale avond.
United4Christ, een koor en orkest van in totaal 45 personen, verzorgt dan een prachtig optreden bij ons in de Ontmoetingskerk.
United4Christ richt zich op de doelgroep van 30 – 80-jarigen.
De muzikale leiding is in handen van dirigent Maarten Wassink (bekend van The Continental Singers).
De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden. De aanvangstijd laten we nog weten. Tot dan!

Hartelijke groeten van de evangelisatiecommissie

25 april – Interkerkelijk Ouderen Werk

Op woensdag 25 april houdt het IOW de laatste bijeenkomst van dit seizoen.

Na een korte meditatie zal entertainer Sjaco van der Speld voor ons optreden met zang en humor
“voor de jeugd van vroeger”

Aanvang: 14.30 uur in de Meerbaak

Het belooft een gezellige middag te worden!
U bent van harte welkom!

De IOWcomm. Middenmeer

Voor vervoer naar de Meerbaak kunt u bellen met dhr. J Bergmans,  tel.502328   of dhr. Y.Wiebenga,  tel.502092

Gemeenteochtend zondag 6 mei

Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit om deze gemeenteochtend bij te wonen.
Na de eredienst en tijdens het koffiedrinken willen we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze gemeente.
Daarnaast mag u vijf favoriete liederen aandragen waarvan we een ‘playlist’ gaan samenstellen en is er gelegenheid om
de financiële cijfers van kerk over 2017 in te zien, die worden toegelicht door het college van kerkrentmeesters. Ook de cijfers van de diaconie en andere commissies liggen ter inzage.
Het verslag van de kascontrole hoort daar natuurlijk bij.
Voor de jeugd is er een alternatief programma!
We zullen de ochtend afsluiten onder genot van een hapje en een drankje.
Tot ziens op 6 mei

Collectemunten

Graag uw aandacht voor de collectemunten.

We noemen het voordeel:
Met collectemunten heeft u passend muntgeld voor de collecte en  de gift is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Voor onze kerk is dit ook voordeliger, omdat het storten van contant geld bij de bank steeds duurder wordt.

 

Soorten
Er zijn vier soorten collectemunten met elk een eigen waarde:

  • Groen €0,50
  • Geel €1,00
  • Blauw €2,00
  • Rood €5,00

Aantallen
De munten worden in zakjes van € 50,00 verkocht. In een zakje met groene munten zitten er 100, in een zakje met gele munten 50, in een zakje met blauwe munten zitten er 25 en in een zakje met rode munten zitten er  10 in.

Munten bestellen en afhalen
U  kunt één of meerdere zakjes met munten bestellen door € 50,00 per gewenst zakje over te maken naar NL31RABO0370306406. Vermeld daarbij wat voor soort zak(jes) u wilt. Geef ook aan hoe u de collectemunten witl afhalen.
Er zijn twee mogelijkheden. U kunt de collectemunten afhalen bij Dhr. L.J. Bos, Leeuwetand 43, tel 502392 of u kunt de collectemunten ophalen op de 1e zondag van de maand na afloop van de dienst in de kerkenraadskamer.
Aangezien de zakjes vooraf klaar gemaakt moeten worden, dient u rekening te houden met een week tijd tussen bestellen en afhalen.

Fiscaal aftrekbaar
Met uw bankafschrift is het aantoonbaar dat u een gift heeft gedaan. Onder bepaalde voorwaarden is deze gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vind u op http://www.belastingdienst.nl/giften/

 

Tussen Pasen en Pinksteren

Het is een bijzondere tijd in het kerkelijk jaar, we leven toe naar Pasen wanneer we de opstanding van onze Here Jezus mogen vieren. Zijn dood op Goede vrijdag was niet het einde; God geeft nieuw leven!
In de weken daarna kijken we uit naar Pinksteren. We herdenken de uitstorting van de Heilige Geest die de start van de christelijke kerk markeerde en nieuw geestelijk leven bracht voor de volgelingen van Jezus.
Ondertussen zien we overal om ons heen in de natuur ook nieuw leven ontstaan. Een mooi uitgangspunt om op een creatieve manier bij stil te staan. Doe je / doet u mee?
Dit gaat een project worden voor jong en oud. Op de kringavonden laten we ons met de jongeren inspireren door het thema nieuw leven. Wie hierbij wil aanschuiven is van harte welkom op maandag 9 en 16 april en, na de meivakantie, op maandag 7 en 14 mei. Daarnaast zijn er (afhankelijk van het aantal opgaven) een of twee zaterdagen waarop we creatief aan de slag gaan: 14 april en/of 12 mei.
De zaterdagen kunnen ingevuld worden als workshop experimenteel schilderen. Ik zorg voor materialen (kosten € 10,00 p.p.). Maar als je graag iets anders wilt doen en een ruimtelijk kunstwerk of object wil maken, dan kan dat ook, als je zelf voor materialen zorgt. Of misschien wordt je wel geïnspireerd tot het schrijven van een gedicht. Met Pinksteren is er gelegenheid de verschillende kunstwerken te exposeren in de kerk.
Geef je op of neem contact op voor meer informatie bij Karen Zondag