Diner Dankdag – 1 november

Woensdag 1 november – Dankdag

Dat vieren we in de kerk om 19.30 uur.
Vooraf aan de dankdag vesper nodigen wij jullie uit voor een eenvoudige warme maaltijd.
Om 18.00 uur kunnen jullie aanschuiven in de Ontmoetingsruimte, de maaltijd wordt door verschillende vrijwilligers klaargemaakt.
Iedereen hartelijk welkom!

Opgeven kun je door je naam te schrijven op de opgavelijst ‘mee-eten’ in de Ontmoetingsruimte.
Wil je koken (ovenschotel of eenpansgerecht) voor ongeveer 6 personen geef je  dan op via de opgavelijst ‘koken’.
Mailen kan ook. Mail naar petrablijdorp@gmail.com
Mail: ‘Ik kan koken’ of ‘Ik kom mee-eten’ of  ‘Ik kook en ik kom mee-eten’!
We hopen met elkaar op een goede en gezegende maaltijd. Wees welkom!

Namens de kerkenraad,
Petra Blijdorp, tel. 656251

Internationale maaltijd – 4 november

UITNODIGING

 ONTMOETINGSMIDDAG VOOR POLDERBEWONERS EN VLUCHTELINGEN

Zaterdagmiddag 4 november  is er een internationale maaltijd.

Maak iets lekkers klaar, of schuif gewoon gezellig aan!

Deze maaltijd is in Het Kompas, Meeuwstraat in Weringerwerf,
van 17.00 – 19.00 uur.

Inlichtingen en aanmelding:  Annelies van der Weijde-Oudhof

 

 

 

 

Gemeenteavond – 8 november

Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit om de gemeenteavond
op woensdag 8 november bij te wonen.

De avond begint om 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee.

 

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag 10 mei 2017
4. Reisverslag van de Oegandagroep
5. ds. Zondag over landbouw en de Bijbel in India
6. In gesprek over vernieuwing in de gemeente
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Graag willen wij deze avond met u allen afsluiten met een gezellig samenzijn onder genot van een drankje.
Tot ziens op 8 november

Gevraagd: tapijt, tafel, bank

 Zoals al eerder is verteld:
op de boerderij van van Arkel wordt een nieuw jeugdhonk gerealiseerd!

De jeugd doet nu een oproep:

Heeft u voor hen:
– (knappe) stukken tapijt (ongeveer 4 x 6 meter),
– banken
– en een salontafel?

 

Namens de clubleiding,
Petra de Haan, e-mail: ptdehaan@gmail.com

Jonge Verhuizers!

Op zaterdag 14 oktober is fam. Dorst verhuisd!
Daar waren een paar flinke sjouwers en helpende handen voor nodig.
Waar haal je die vandaan?

Geweldig dat de jeugd geholpen heeft met deze verhuizing!
En de fam. Dorst wensen we heel veel woongenot!

 

Rouwverwerking

Dit najaar komt er weer een rouwverwerkingsbijeenkomst.
Twee jaar geleden is dat ook georganiseerd en nu lijkt daar opnieuw behoefte voor te zijn. Met een aantal gemeenteleden die een dierbare verloren hebben komen we bij elkaar bij iemand thuis. We luisteren naar elkaar en willen elkaar tot steun zijn.
Daarvoor hebben we geschikt materiaal.
De voorkeur voor de bijeenkomst gaat uit naar een ochtend van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur.
Per keer kijken we of er behoefte aan een vervolg is.

Hebt u een dierbare verloren en bent u nog niet benaderd en wilt u ook meedoen, dan kan dat! Het maakt niet uit hoe lang het geleden is. En of u voor één keer of meerdere keren meedoet. U bent hartelijk welkom!
Als u mee wilt doen, neem dan contact op met Geppie Noordermeer (tel. 501323) of Petra Blijdorp (tel. 656251).
Iedereen die meedoet krijgt binnenkort telefonisch de datum door.