Gemeenteavond – 8 november

Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit om de gemeenteavond
op woensdag 8 november bij te wonen.

De avond begint om 20.00 uur. Vooraf is er koffie en thee.

 

AGENDA:
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Verslag 10 mei 2017
4. Reisverslag van de Oegandagroep
5. ds. Zondag over landbouw en de Bijbel in India
6. In gesprek over vernieuwing in de gemeente
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Graag willen wij deze avond met u allen afsluiten met een gezellig samenzijn onder genot van een drankje.
Tot ziens op 8 november