Gemeenteochtend zondag 6 mei

Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit om deze gemeenteochtend bij te wonen.
Na de eredienst en tijdens het koffiedrinken willen we met elkaar in gesprek over de toekomst van onze gemeente.
Daarnaast mag u vijf favoriete liederen aandragen waarvan we een ‘playlist’ gaan samenstellen en is er gelegenheid om
de financiële cijfers van kerk over 2017 in te zien, die worden toegelicht door het college van kerkrentmeesters. Ook de cijfers van de diaconie en andere commissies liggen ter inzage.
Het verslag van de kascontrole hoort daar natuurlijk bij.
Voor de jeugd is er een alternatief programma!
We zullen de ochtend afsluiten onder genot van een hapje en een drankje.
Tot ziens op 6 mei