Rouwverwerking

Dit najaar komt er weer een rouwverwerkingsbijeenkomst.
Twee jaar geleden is dat ook georganiseerd en nu lijkt daar opnieuw behoefte voor te zijn. Met een aantal gemeenteleden die een dierbare verloren hebben komen we bij elkaar bij iemand thuis. We luisteren naar elkaar en willen elkaar tot steun zijn.
Daarvoor hebben we geschikt materiaal.
De voorkeur voor de bijeenkomst gaat uit naar een ochtend van 10.00 tot ongeveer 11.30 uur.
Per keer kijken we of er behoefte aan een vervolg is.

Hebt u een dierbare verloren en bent u nog niet benaderd en wilt u ook meedoen, dan kan dat! Het maakt niet uit hoe lang het geleden is. En of u voor één keer of meerdere keren meedoet. U bent hartelijk welkom!
Als u mee wilt doen, neem dan contact op met Geppie Noordermeer (tel. 501323) of Petra Blijdorp (tel. 656251).
Iedereen die meedoet krijgt binnenkort telefonisch de datum door.