Zondag 18 maart – doopdienst

9.30 uur – Doopdienst
Ries Jacob van Arkel zal worden gedoopt

Voorganger: Ds. J. Zondag
Ouderling van dienst: Mw. P. Blijdorp
Organist: Mw. J. Verwoerd
Gastheer: Dhr. C. Berkhout

Collectes: Kerk en onderhoud

Kindernevendienst: Anouk de Boer en Jooske Riepma
Oppasdienst: Ruben Meijer en Jelmer van Vondel

Bloemengroet: dhr.  Albert de Haan

Live beluisteren + liturgie