Woorden van Gods Liefde

Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

3 april 2018


1 april 2018 – Pasen


17 maart 2018


3 maart 2018


16 februari 2018


30 januari 2018


4 januari 2017


24 november 2017

Ik zal er zijn

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Tekst: Hans Maat
Muziek: Kinga Bán en Adrian Roest

https://www.youtube.com/watch?v=e6viC6YICT0


13 oktober 2017

Ik en jij, samen op weg, nooit meer alleen…

Ik Zelf ga voor je uit, en bereid de weg die jij mag gaan, en tegelijkertijd wandel Ik naast je. Ik zal je niet in de steek laten. Wees dus niet bang. Als het moeilijk is, sla Ik Mijn armen om je heen. (Deut.31:8, Hebr.12:5)
Ik ben je schaduw aan je rechterhand. Ik ga altijd met je mee, want we zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. (Psalm 121:5)
Ik ben zowel met je, als binnenin je. Waar je ook gaat, je draagt Mij altijd mee in je hart! (Gal.2:20)
Ik ben jouw meest intieme Vriend, Ik ben vertrouwd met elke zucht, elke traan, elk ‘waarom’. Al jouw vragen en problemen zijn veilig in Mijn handen.
Mijn tedere zorg is heilzamer dan wat anderen jou ooit kunnen geven.
Mijn genezende werk in jou, gaat veel dieper dan jij kunt verlangen.
Mijn woorden van troost en vrede die Ik spreek in je hart, geven jou steun en bescherming.
Ik kan oneindig veel meer doen dan jij kunt vragen of denken.
Ik bewerk in jou, wat voor jou onmogelijk lijkt.
Maak je dus over geen ding bezorgd. Ik hou van jou, en Ik laat je nooit meer gaan.
Jij bent een prachtig koningskind!
Jouw leven is veilig en geborgen bij Mij.

(Ef. 1:3, 3:20,Fil. 4:6-7, Kol.3:3)

 27 september 2017

De dag is grijs, de wolken laag,
mijn uitzicht is beperkt vandaag,
het voelt zo koud en kil.
De Heer zegt: Kind, wees nu maar stil,
en luister wat Ik zeggen wil, 
Ik help jou toch zo graag!

Achter die nevel schijnt Mijn zon,
Ik ben voor jou de warmtebron,
Mijn licht schijnt in jouw leven.
Ik overzie waar jij mag gaan,
en Ik zal altijd naast je staan,
met liefde jou omgeven.

 


7 september 2017

Heb je dorst… naar rust en vrede in je hart?
Voel je je leeg en onbestemd?De Here Jezus nodigt je uit: Kom bij Mij!
Kom met al je zorgen.
Neem van het levend water dat Ik je geef.
Ik bied het je aan, gratis, uit genade.

Drink van Mij.
Mijn Heilige Geest wil jou vervullen met Mijn aanwezigheid,
Hij laat Mijn liefde in je hart opborrelen als een fontein,
Hij doorstroomt je met Mijn golven van vrede,
en geeft jou een verkwikkende rust,
dat verfrist je helemaal!

Vraag en Ik zal het je geven.
Mijn stromen van Levend Water zullen vloeien uit je hart,
en jouw dorst volledig lessen,
zodat jij vol bent van alles wat Ik jou geef!
En… de stroom van liefde waarmee Ik jou verkwik, zal dan door je heen stromen naar de mensen om je heen!

Openb. 22:17, Joh.4:13-14, 7:37


31 juli 2017

Kijk omhoog, richt je oog op Mij,
Ik zal er altijd voor je zijn! Ik ben er voor jou…

Als je gefaald hebt… Ik vergeef jou!
Als jij je veroordeeld voelt, en onzeker bent over jezelf… Ik hou van jou!
Als je niet weet hoe je verder moet… Ik weet het, en Ik wijs je de weg!
Als jij je gekwetst voelt… Ik ken je pijn en begrijp je als geen ander.
Als je gevangen zit in gevoelens van boosheid of machteloosheid… Ik maak je vrij, en vul je met Mijn vrede.
Als jij je opgejaagd voelt omdat je denkt dat er zoveel van je wordt verwacht… Ik neem het van je over.
Als je onrustig bent, rusteloos, en je voelt je belast… Ik geef je Mijn rust.Ik geef je uit Mijn overvloed, genade op genade, op genade, op genade….
Ik geef wat je nodig hebt, Ik geef Mezelf aan jou in elke situatie.Niet omdat je daarvoor eerst zelf iets moet doen, maar omdat Ik alles al voor je heb gedaan toen Ik voor je stierf op Golgotha.
Niet omdat je het hebt verdiend, maar omdat Ik jou laat delen in elke zegen die Ik heb verdiend.
Niet als beloning omdat jij het zo goed hebt gedaan, maar omdat Ik goed ben, vol compassie en liefde voor jou, en Mijn hart ernaar verlangt om jou te vullen met Mijn goedheid, genade en geluk.Jij bent Mijn kind, en daar zorg Ik voor.
Jij bent gekocht door Mijn kostbaar bloed,
jij bent zo geliefd en waardevol voor Mij!(Joh.1:16, Fil.4:19, Kol.2:9,10, Hebr.12:2)

20 juli 2017

Laat je overspoelen door Gods liefde, Christus woont in jou,
je draagt Zijn prachtige volmaakte leven met je mee!

Geef je maar over aan Zijn overvloedige genade,
en drijf mee op de stroom van Zijn liefde, beweeg in een zee van Zijn genade!

Jij mag nemen van Zijn zegen, en gebruik maken van alles wat Hij je geeft.
Hij is zo dichtbij, Hij leeft in jou!

Zijn liefde is verfrissend en verkwikkend, geniet ervan, ook vandaag!

Gods liefde is oneindig groot,
hoger dan de lucht, en dieper dan de zee.
Toch past Zijn liefde in Mijn hart, ik draag Hem met mij mee!


8 juli 2017


18 juni 2017

 

 

 

Vaderdag…
God geeft Zijn Vaderliefde aan jou… elke dag!

Jij bent Mijn kind,
Ik houd je vast,
Ik laat je nooit meer gaan.
Waar je ook bent, Ik zal er zijn,
en altijd naast je staan.

Jouw hemelse Vader

 

 

 


9 juni 2017

 

Leef onder een open hemel,
en ontvang Mijn kwaliteit van leven,
Mijn liefde en genade,
die Ik jou overvloedig geef.

Door Mijn kostbare bloed,
is de deur naar Gods heerlijkheid voor jou geopend,
jij bent en welkom,
en vrij om binnen te gaan,
elk moment van de dag.
Je bent begenadigd in de Geliefde,
volledig geaccepteerd,
een geliefd kind van de Vader,
omgeven door Mijn oneindige liefde,
voor altijd!Joh.10:10, Ef.1:5,6, Hebr.4:16, 10:19

3 juni 2017

Ik weet dat je tekort schiet als je het van jezelf verwacht. Mijn lieve kind, je mag wegkijken van je eigen ik, met zijn zwakheden en tekortkomingen, en kijken naar Mijn Geest van kracht, liefde en bezonnenheid, die in je woont, en je nooit meer zal verlaten. (Gal.2:20, 2 Tim. 1:7)


22 mei 2017

11 mei 2017

 

 

 

Leg je zorgen in Mijn handen,
want Ik zorg vandaag voor jou.
Je bent geborgen in Mijn liefde,
Mijn kind, van wie Ik zoveel hou.

In jouw zorgen en jouw vragen,
geef Ik troost, Ik weet ervan.
Kom in Mijn rust, en laat je dragen,
Ik heb voor jou een prachtig plan;

Wat jij niet kunt, dat neem Ik over,
en in jouw zwakheid vind je kracht,
Ik leef in jou en geef Mijn zegen,
van alles wat Ik heb volbracht!

 


28 april 2018
Mijn Koning
Jezus regeert!

Hij heeft mij verlost uit de macht van de duisternis,
en overgezet in Zijn koninkrijk van liefde,
waar Zijn vrede en vrijheid heerst.

Hij heeft mij gekroond met Zijn genade en trouw,
en overlaadt mij met schoonheid en geluk.

Hij weet precies wat ik nodig heb,
en Hij voorziet mij van al Zijn zegeningen.

Vier Zijn feest,
het feest van Mijn koning,
Hij heeft alles voor mij overwonnen!
Hij regeert met Zijn wonderbare kracht in mij.
Hij leeft, en ik met Hem!

(Kol.1:13, Psalm 103:4)