Overleden op 2 mei 2022

En nu blijven geloof,
hoop en liefde, deze drie,
maar de meeste van deze
is de liefde.

Op maandag 2 mei 2022 is Gea Middel-Diertens overleden.
Er is voor haar een herdenkingdienst gehouden op  op zaterdag 7 mei.

Liturgisch bloemstuk veertigdagentijd

17 april  – Pasen

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen
en plukt bramen.
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.
Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning

15 april – Goede Vrijdag

Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

14 april – Witte Donderdag

Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangen in de buurt van Rome. ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’, gaf hij deze mannen mee.
Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen.
Extra
Denk vandaag eens aan hoe u kunt dienen. Neem een persoon of situatie in gedachte en bedenk één concrete actie om een dezer dagen uit te voeren.

zondag 10 april
Brood en wijn.
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven
van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit.
Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

zondag 3 april
Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar wachtte. In haar dagboek Het verstoorde leven schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandigere omgeving.
Het blijven zien van de ander als mens is één van haar sleutels. Menselijkheid te midden van ontmenselijking. ‘En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard
zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die éne fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.’

zondag 27 maart

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

zondag 20 maart

Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen.

zondag 13 maart

God,
U zorgt.
Alleen al door Uw naam, U bent aanwezig.
Onze zorgen brengen we bij U.
Open onze ogen voor het goede,
voor het geschenk van de Heilige Geest.
Amen

zondag 6 maart
Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in opvangende armen laat vallen. Een oefening in vertrouwen. Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht.
Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat: God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe.

kindernevendienst- Beloofd land in zicht

Veertigdagenproject  – Beloofd land in zicht

Beloofd land in zicht.

Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.

(het projectlied staat onderaan)

zondag 17 april – Pasen
 Dankzij Jezus’ opstanding ligt de weg naar Gods nieuwe wereld voor ons open.
Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1

zondag 10 april
Jezus het Paaslam  –  Lucas 23:32-49 en 1 Petrus 1:18b-19

zondag 3 april
Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan  –   Lucas 22:7-8 en 14-20zondag 27 maart

zondag 27 maart
Bijna in het beloofde land  –  Deuteronomium 8:7-18

zondag 20 maart
De Israëlietentrekken veilig door de Rietzee. Exodus 14:5-22

zondag 13 maart
De Israëlieten krijgen de opdracht om het paasfeest te blijven vieren.  Exodus 13:3-10


zondag 6 maart
God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte – Exodus 12: 21-31 en 37-42

Het projectlied: Ga je met ons mee

Overleden op 22 februari

De Heer laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water
Psalm 23:2

Op woensdag 22 februari 2022 is op 87-jarige leeftijd  de heer Barend Biesheuvel, (Bob) overleden.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op maandag 28 februari.

Beamer Beeld Geluid (BBG)

Het team BBG heeft begin dit jaar ervoor gezorgd dat het “technische hart van de kerk” nu ook prima past bij de rest van de kerk.

Het houten meubel is nu gebeitst in de juiste kleur.

Ook heeft het team de beschikking over 3 comfortabele stoelen.

Met nog een paar kleine puntjes op de i te gaan, is het team  klaar voor de toekomst!

Overleden op 3 februari 2022

Vanuit ons geloof leven wij in het licht.
Het licht gaat met ons mee …..
ook als we sterven.

Op donderdag 3 februari is overleden mevrouw Margriet van ’t Riet-Zwaan.
De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op woensdag 9 februari.

Veertigdagentijdkalender 2022

Het thema van de veertigdagentijdkalender is dit jaar: ‘Alles komt goed?!’. Het vraagteken geeft aan dat het soms maar moeilijk is om te geloven in een hoopvolle toekomst. Komt alles wel goed als je in armoede opgroeit in Nederland, of in een land waar hongersnood is? Een land waar grote overstromingen zijn geweest, waar volop oorlog is en geweld? Komt alles goed als je opgroeit in Libanon, het land dat centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie? Heb je in een land dat zo gebukt gaat onder een zware economische crisis wel perspectief voor de toekomst?

Tegelijkertijd belichamen de woorden ‘Alles komt goed’ een belangrijke hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien: bijvoorbeeld door armen te eten te geven en vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn – hier in onze eigen omgeving of ver weg in Libanon –  geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles uiteindelijk goedkomt.

De veertigdagentijdkalender neemt je stap voor stap mee op weg naar Pasen. Bij iedere dag vind je een bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gedichten, liederen en gebeden. Zo kom je iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest.

Vraag de kalender nu gratis aan!     Aanvragen