VACATURE PREDIKANT

MIDDENMEER & SLOOTDORP
PROTESTANTSE GEMEENTEN

2 KERKGEMEENTEN | 800 LEDEN | 1 PREDIKANT

De kerkenraad van de afzonderlijke Protestantse Gemeenten van Middenmeer en Slootdorp zoeken voor haar beide gemeenten een enthousiaste en inspirerende

FULLTIME PREDIKANT(E) of PREDIKANTENECHTPAAR

Wij zoeken iemand die:

• De Bijbel hanteert als het woord van God en als leidraad in het leven
• Samenbindend wil zijn voor jong en oud
• De mens ziet en kent
• Een bewogen, open en gastvrij persoon is
• Sociaal vaardig is en communicatief
• Groepen binnen de gemeente kan inspireren en begeleiden

Wij zijn twee geloofsgemeenschappen die:

• Open en pluriform zijn in geloofsbeleving
• Volop activiteiten organiseren binnen en buiten de kerk
• Sterk betrokken zijn op elkaar
• Graag met u de uitdaging aangaan in onze kleurrijke polder. Voelt u zich geroepen?

Klik hier voor onze profielschets 

Nadere informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Cor Smit, M.  06 2061 4648.

Wij zien uw brief met motivatie en CV graag voor 15 juni 2021 tegemoet.
Bij voorkeur per e-mail aan de secretaris van de beroepingscommissie, Egbert Kats,
E.   bcmiddenmeerslootdorp@gmail.com

klik om te vergroten – pdf

Givt – Digitaal collecteren

We kunnen digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld en met de collectemunten kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven. Bij de uitgangen staan collectebussen waar u contant geld en de collectemunten in kunt doen.

Als u gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren, is de GIVT-app nodig. Ga naar www.givtapp.net/download om de app te installeren.
U  kunt na het downloaden direct uw e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Verdere registratie kan ook op een later moment afgerond worden.

U kunt via de app op diverse manieren een gift doen aan onze kerk.

A. Bij de uitgangen is een collectebus geplaatst, waar tevens een zender op zit die gebruikt kan worden voor dit collectemiddel.
1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven aan een collectemiddel: ‘in de kerk’
4. Haal nu met één simpele beweging uw smartphone langs het       collectemiddel


B. De QR-code kunt u in de kerkbanken vinden, en deze staat ook op de website vermeld.
1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor geven met een QR-code
4. Nu goed mikken, richt uw camera op de QR-code en… Gelukt!


C Via de lijst

1. Kies het bedrag dat u wilt geven
2. Kies voor ‘Volgende’
3. Kies voor het geven aan een doel uit de lijst
4. Selecteer het doel waaraan u wilt geven en kies voor ‘Geven’… Uw Givt is gelukt!


Kinderkerk

Je bent van harte welkom !

Wat doen we allemaal?
Er is poppenkast en we luisteren naar een verhaal uit de bijbel. We zingen liederen. Ook maken we een knutselwerkje en bidden we.

Kom jij ook?
We beginnen om 9.30 uur en het duurt een uur.
Neem je vrienden en vriendinnen mee. Het is altijd erg gezellig!

 

Consulent

Ds. J.A.A. de Boer uit Winkel is bereid gevonden om het consulentschap voor zowel de protestantse gemeente Middenmeer als de protestantse gemeente Slootdorp op zich
te nemen.

 

Kerken in de Wieringermeer

In deel 1 van dit verhaal vertelden we over het voorbereidende werk van het Algemeen Gereformeerd Zuiderzee Comité met betrekking tot de insituering  van Gereformeerde Kerken in de Wieringermeerpolder en het evangelisatiewerk onder de Zuiderzeearbeiders.
In deel 2 schreven we over het begin van de arbeid door de vanwege de Generale Synode benoemde ‘Deputaten voor de arbeid onder de Zuiderzeewerkers’ in de periode 1930 tot 1933;
in deel 3 verhaalden we over  de voortzetting van het werk van het deputaatschap in de periode 1933 tot 1936. In het hieronder staande artikel komt de periode 1936 tot 1939 aan de orde; daarmee is in grote lijnen het werk ten behoeve van de Wieringermeerpolder tot een goed einde gebracht. We besluiten het verhaal met een kort overzicht van de tijd tussen 1940 en 1950.
U kunt hier klikken voor deel 4.

 

Het orgel

IMG_2605aIn de Ontmoetingskerk in Middenmeer staat een orgel met geschiedenis!
Het orgel werd gebouwd door de firma Bernard Pels & Zoon, een zeer bekende orgelbouwer uit Alkmaar die door de jaren heen honderden kerkorgels over de hele wereld heeft gebouwd.
Het orginele ontwerp van het orgel stamt uit 1938 en werd afgebouwd in de eerste Gereformeerde kerk aan de Kanaalweg en in 1941 in gebruik genomen..

Zoals ook op de geschiedenispagina te lezen valt, heeft de orginele kerk de onderwaterzetting aan het einde van de tweede wereldoorlog niet overleefd. Zodra dat mogelijk was is het orgel uit de gedeeltelijk verwoeste kerk gehaald, opgeslagen en gerepareerd en later in de nieuwe Gereformeerde kerk aan de Prof. ter Veenweg weer opgebouwd en uiteindelijk in 1949 weer in gebruik genomen.

Het orgel is geheel volgens de “Wieringermeerse traditie” gebouwd. Geen overbodige tierelantijnen, geen protserigheid maar een simpel, stoer gebouwd orgel.

In 2010 heeft er een restauratie plaatsgevonden waarna het orgel er weer jaren tegenaan kan en we er ook weer jaren muzikaal plezier van zullen hebben.
Draagt u het orgel een warm hart toe? Uw gift aan het orgelfonds, onder vermelding van ‘orgelfonds, is welkom.

 

 

Kerkdiensten LIVE

Onze kerkdiensten zijn te volgen via Kerkdienstgemist.nl

De diensten worden LIVE uitgezonden en u kunt kiezen tussen video en audio.
Wanneer u op onderstaande afbeelding klikt, kunt u zien wanneer de eerstvolgende dienst wordt uitgezonden en u ziet de eerdere opnames.
Zondag 28 juni was de eerste test via beeld.