Category Archives: Nieuws

kindernevendienst- Beloofd land in zicht

Veertigdagenproject  – Beloofd land in zicht

Beloofd land in zicht.

Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. God bevrijdde de Israëlieten uit Egypte, waar ze als slaven werkten. Ze gingen vervolgens door de woestijn op weg naar het land dat God hun beloofd had. De bevrijdingsdag noemden ze voortaan het paasfeest. Ieder jaar tijdens het paasfeest denken ze aan de bevrijding terug. Net als voor de Israëlieten is Pasen ook voor ons een feest van bevrijding. We vieren dat we bevrijd zijn door Jezus. En, net als zij, zijn ook wij op weg naar het beloofde land: Gods nieuwe wereld.

(het projectlied staat onderaan)

zondag 17 april – Pasen
 Dankzij Jezus’ opstanding ligt de weg naar Gods nieuwe wereld voor ons open.
Lucas 23:50 – 24:8 en Hebreeën 3:1

zondag 10 april
Jezus het Paaslam  –  Lucas 23:32-49 en 1 Petrus 1:18b-19

zondag 3 april
Blijven denken aan wat Jezus heeft gedaan  –   Lucas 22:7-8 en 14-20zondag 27 maart

zondag 27 maart
Bijna in het beloofde land  –  Deuteronomium 8:7-18

zondag 20 maart
De Israëlietentrekken veilig door de Rietzee. Exodus 14:5-22

zondag 13 maart
De Israëlieten krijgen de opdracht om het paasfeest te blijven vieren.  Exodus 13:3-10


zondag 6 maart
God bevrijdt de Israëlieten uit Egypte – Exodus 12: 21-31 en 37-42

Het projectlied: Ga je met ons mee

Overleden op 22 februari

De Heer laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water
Psalm 23:2

Op woensdag 22 februari 2022 is op 87-jarige leeftijd  de heer Barend Biesheuvel, (Bob) overleden.
De afscheidsdienst en begrafenis hebben plaatsgevonden op maandag 28 februari.

Beamer Beeld Geluid (BBG)

Het team BBG heeft begin dit jaar ervoor gezorgd dat het “technische hart van de kerk” nu ook prima past bij de rest van de kerk.

Het houten meubel is nu gebeitst in de juiste kleur.

Ook heeft het team de beschikking over 3 comfortabele stoelen.

Met nog een paar kleine puntjes op de i te gaan, is het team  klaar voor de toekomst!

Overleden op 3 februari 2022

Vanuit ons geloof leven wij in het licht.
Het licht gaat met ons mee …..
ook als we sterven.

Op donderdag 3 februari is overleden mevrouw Margriet van ’t Riet-Zwaan.
De dankdienst voor haar leven heeft plaatsgevonden op woensdag 9 februari.

Veertigdagentijdkalender 2022

Het thema van de veertigdagentijdkalender is dit jaar: ‘Alles komt goed?!’. Het vraagteken geeft aan dat het soms maar moeilijk is om te geloven in een hoopvolle toekomst. Komt alles wel goed als je in armoede opgroeit in Nederland, of in een land waar hongersnood is? Een land waar grote overstromingen zijn geweest, waar volop oorlog is en geweld? Komt alles goed als je opgroeit in Libanon, het land dat centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie? Heb je in een land dat zo gebukt gaat onder een zware economische crisis wel perspectief voor de toekomst? Tegelijkertijd belichamen de woorden ‘Alles komt goed’ een belangrijke hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien: bijvoorbeeld door armen te eten te geven en vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn – hier in onze eigen omgeving of ver weg in Libanon –  geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles uiteindelijk goedkomt. De veertigdagentijdkalender neemt je stap voor stap mee op weg naar Pasen. Bij iedere dag vind je een bijbeltekst met een korte overdenking, afgewisseld met vastentips, gedichten, liederen en gebeden. Zo kom je iedere dag een stapje dichter bij het paasfeest. Vraag de kalender nu gratis aan!     Aanvragen

Vraag aan alle gemeenteleden

Tot nu toe hebben we de kerkdiensten digitaal uitgezonden en zijn er geen bezoekers in de kerkzaal aanwezig. We wachten  dinsdag  18 januari het advies van de PKN af of er mogelijk versoepelingen geadviseerd worden. Houdt u dus de website in de gaten.

Afgelopen week kwam de kerkenraad digitaal bijeen om te vergaderen. In die vergadering evalueren we de kerkdiensten van de afgelopen periode. We blikken dan even terug.
We missen dan wel de input van de gemeente, want de reactie van u of jij vanachter de tablet of PC krijgen we niet te horen.

Wij zijn benieuwd, ook naar uw / jouw reactie.

  • Hoe gaat het met u met jou, nu we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten.
  • Wat vind je ervan om via het beeldscherm de dienst te volgen.
  • Wat vind je van de diensten?
  • Voelen we ons verbonden met elkaar?
  • Zijn er vragen?
  • Zijn er zaken die je anders zou wensen, als dat mogelijk zou zijn? Zo ja, welke?

Laat het ons weten, dat kan via  e-mail naar de scriba, een telefoontje of briefje naar een van de leden van de kerkenraad.

Hartelijk dank.

Overleden op 18 januari 2022

Geprezen zij de Heer
Dag aan dag draagt Hij ons
Die God is ons heil.

Psalm 68:20

Op dinsdag 18 januari 2022 is overleden mevrouw Johanna Frederika van der Beek-Heuvelink.
Het afscheid is op zaterdag 22 januari in besloten kring in het uitvaartcentrum in Middenmeer.

Van U is de toekomst

Het mozaïek met daarop het jaarthema is inmiddels opgehangen in de kerkzaal. Op de feestzondag/startzondag is er een leeg bord gepresenteerd met de tekst: ‘Van U is de toekomst’
Bedoeling was om het bord op te vullen met mozaïek. Nu is het gereed.

Het mozaïek laat de gebrokenheid van de mens zien, van ons allemaal dus. De brokstukken staan voor pijn en verdriet. Toch kan vanuit de gebrokenheid iets moois ontstaan: een mozaïek, een geheel.
Van U is de toekomst’. Dat kan betekenen: van jou en mij.
We kunnen ook zeggen: van U, van God is de toekomst.
Er staat ook een kruis op het bord. Hier zie je een horizontale lijn in : tussen ons, en een verticale lijn: tussen God en ons. Dus toekomst door vertrouwen in elkaar maar vooral ook op God.
Dit (jaar-)thema mogen we ons telkens weer herinneren bij alles wat we doen, ook in de kerk.
Zo mogen we ons steentje bijdragen aan samen gemeenschap zijn, samen kerk zijn.

Present zoekt vrijwilligers

Present zoekt vrijwilligers voor hulp aan kwetsbare inwoners van Hollands Kroon 
Stichting Present Hollands Kroon is op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken voor mensen die door armoede, ziekte of eenzaamheid hulp nodig hebben.
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep (vrienden, collega’s, voetbalteam, etc.) of individu in te zetten voor een ander; eenmalig of structureel.

Present organiseert twee typen projecten: praktisch en sociaal. Bij praktische projecten steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij iemand thuis. Denk aan een tuin opknappen, een woning schoonmaken of helpen verhuizen. Sociale projecten zijn gericht op ontmoeting en participatie, bijvoorbeeld ontmoetingsdiners voor alleenstaanden of digitale hulp voor ouderen.
Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in Hollands Kroon, zoals de wijkteams en GGZ. Zij weten precies wie hulp nodig heeft, waardoor de inzet van vrijwilligers op de goede plek terecht komt. Het aanbod van de vrijwilligers is het vertrekpunt: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer? Dat aanbod koppelen wij aan hulpvragen die hulpverleners bij ons indienen voor hun cliënten.

Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om een ander te ontmoeten en te helpen. Kijk voor meer informatie op www.presenthollandskroon.nl en meld je aan of neem contact met ons op voor een presentatie.

We houden tijdens de projecten uiteraard rekening met de coronamaatregelen.