Category Archives: Nieuws

Kerkdienst beluisteren via Google Assistant

De kerkdiensten van onze gemeente zijn nu ook te beluisteren via de Google Assistant: met een Google Home speaker, Google Nest Hub, Chromebook en Google Assistant op de mobiele telefoon.

Hoe werkt dit?
Zeg:
“Oké Google, Praat met Kerkdienst beluisteren.”
De Google Assistant antwoordt met:
“Noem alsjeblieft de naam en de plaatsnaam van de kerk die je wilt beluisteren”. Noem de naam van uw kerk en de plaatsnaam:
” Ontmoetingskerk te Middenmeer”
Nadat de naam én plaatsnaam van de kerk is genoemd, zoekt Google Assistant de kerk op en maakt een verbinding. Vervolgens kunt u de dienst beluisteren.
Beëindig de uitzending met het commando:
“Oké Google, verlaat uitzending”.
Als de kerkdienst is afgelopen, wordt ‘Kerkdienst beluisteren’ automatisch afgesloten.

(Alleen live-uitzendingen zijn te volgen).

Omzien naar elkaar

Eén van de pijlers waar een gemeente op rust is het omzien naar elkaar. Dat je elkaar als buren, gemeenteleden, kennissen of vrienden een beetje in de gaten houdt en van elkaar weet wat er speelt.
Een ouderling of bezoekmedewerker heeft maar één paar ogen en oren. Met elkaar hebben we er fors meer.
Ieder paar ogen en oren extra helpt om zicht te houden op wat er gaande is binnen onze gemeente.
Daarom willen wij u vanuit de gedachte van het omzien naar elkaar het volgende vragen:

Of het nu bij uzelf is of bij een ander, als u weet dat er aandacht nodig of gewenst is in de vorm van een bezoekje, een kaartje of een telefoontje, wilt u dat dan doorgeven aan uw bezoekmedewerker of aan uw ouderling?

Wilt u zelf bezoek
of
juist bezoekwerk doen
 
, geeft u zich dan op bij Geppie Noordermeer of Klaas Riepma.

Jeugdkerk

Welkom bij Jeugdkerk
Op een ontspannen manier proberen we met elkaar in gesprek te gaan met een ontbijtje, of iets anders lekkers!

Data jeugdkerk, seizoen 2019-2020
(elke tweede zondag van de maand vanaf startzondag)

• 13 oktober 2019
• 10 november 2019
• 8 december 122019
• 12 januari 2020
• 9 februari 2020
• 8 maart 2020
• 12 april 2020 (1e Paasdag)
• 10 mei 2020
• 14 juni 2020

Overleden op 26 juni

“De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Psalm 121, vers 8

Op 26 juni 2019 is overleden dhr. Idzert van Dellen.
Op maandag 1 juli is er een Dankdienst voor zijn leven gehouden voorafgaand aan de begrafenis.

Verjaardagsmiddag 80-plussers

Het was voor de eerste keer dat er een verjaardagsmiddag werd georganiseerd voor de 80-plussers. Wel een beetje spannend, wat houdt dat in, wat wordt er gedaan?
Wel, het is sámen met leeftijdsgenoten een gezellige middag beleven!
Bij binnenkomst werd iedereen gefeliciteerd en welkom geheten. Het was direct al een gezellige sfeer, omdat  accordeoniste Greetje Renooy mooie melodieën speelde!
Iedereen zocht een plekje aan een tafel.  Sommigen hadden elkaar al een lange tijd niet gezien, wat was het fijn om elkaar weer te ontmoeten!
Mevrouw Greet Bijl kreeg het woord, sprak over verjaardag, over Pinksteren: de verjaardag van de kerk, en hoe dankbaar je mag zijn voor alle dagen die je hebt gehad en nog mag krijgen.
Daarna was er koffie met iets lekkers. Vier mannen vormden  spontaan een mannenkwartet en zongen samen met de accordeoniste. Bij een drankje waren er nog lekkere hapjes.
Al dat lekkers was verzorgd door een aantal dames, die ook de mensen bezoeken. Hartelijk dank aan degenen die hier voor gezorgd hebben!
Tot slot kwam er ook  een vrouwelijk duo een vrolijk lied zingen, waarop ze de polonaise inzetten en waar een groot aantal mensen aansloot in de rij!
Zo kwam deze middag ten einde. Bij het weggaan werd een unaniem “wat was het gezellig” gehoord. Er ging er zelfs al iemand naar huis, die zei: “Ik voel me 20 jaar jonger!”.
En: “Volgend jaar ben ik er weer, hoor!”

Sponsor Fietstocht – Give to Gambia

De sponsor fietstocht op zaterdag 25 mei was weer een groot succes. We troffen het met heerlijk fietsweer, niet te veel wind en bijna 100 deelnemers. Op een paar lekke banden en een gebroken ketting na verliep deze wielerronde vlekkeloos.

De bijdrage van de deelnemers en de bedragen van de sponsors leverden in totaal een prachtig resultaat van maar liefst € 4.500,- op!
Deelnemers, vrijwilligers en sponsoren, ontzettend bedankt voor jullie bijdrage!

Hartelijke groeten namens de organisatie, Ruud van Vondel, Klaas de Rooij en Arjan Meijer

klik hier voor het complete verslag