Category Archives: Nieuws

40-dagen project Kindernevendienst

Veertigdagenproject 2023:
Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Voor het moment in de kerk is er een kerkraam. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

 

 

Diaconale noodhulp slachtoffers aardbeving

De  afgelopen jaren hebben we regelmatig gecollecteerd voor Kerk in Actie-projecten in Syrië. We voelen ons verbonden met de arme bevolking van dit door oorlog en een economische crisis verwoeste land.
Een volk dat werkelijk niets bespaard blijft nu het samen met Turkije getroffen is door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort.

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat ze daar via partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven.
De situatie is bijzonder moeilijk omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. De diaconie van onze kerk wil dit belangrijke werk van Kerk in Actie ondersteunen met een gift. We vragen u om een bijdrage zodat we deze gift zo groot mogelijk kunnen maken. U kunt uw geld overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL51 RABO 0370 4025 61.

Uw hulp is hard nodig. Dank u wel.

Het Boetje van Present

GEZOCHT Kinderkleding J/M
Waarom weggooien als een ander kind er nog plezier van kan hebben? Duurzaamheid speelt hierbij een grote rol.
Soms kan je kind kledingstukken maar één of een paar keer aan. Zonde toch als er dan niets meer mee wordt gedaan, terwijl de kleding er nog mooi uitziet!
Breng het daarom naar Het Boetje van Present zodat meer (minima) gezinnen in Gemeente Hollands Kroon er opnieuw plezier aan kunnen beleven.
Zo geven we kleding een tweede kans en shop je betaalbaar.
Inbreng is mogelijk op dinsdag en vrijdag van 09.30 uur tot 12.00 uur, Brugstraat 35 in Middenmeer.


Lied bij het adventsproject

Het projectlied bij het adventsproject van  de kindernevendienst : “Ik kan niet wachten

dit couplet komt erbij op de Kerstdag

In een wereld, soms zo duister,
Wordt al eeuwenlang gewacht,
Op een nieuwe morgen – luister,
Hoor je ’t lied al door de nacht?
God belooft een nieuwe wereld,
Al ons wachten wordt beloond.
Hij zal wonen bij de mensen,
Komt als kind in onze nacht.
Refrein:
Gloria, Gloria God zal wonen bij de mensen Komt als kind in onze nacht. (2x)

Aanvullend couplet om te zingen tijdens Kerst

Het is Kerst, wij vieren samen.
Jezus komt bij ons op aard’.
Alle volken roepen ‘amen’!
Jezus is het wachten waard.
Wij begroeten Hem als koning,
Ook al komt Hij zonder pracht.
Onze wereld wordt Gods woning,
Kijk, zijn ster verlicht de nacht.
Refrein:
Gloria, Gloria God zal wonen bij de mensen Komt als kind in onze nacht. (2x)

Handen schudden?

In de kerkenraad is gesproken over het schudden van de hand tussen voorganger en gemeentelid na de dienst. De kerkenraad volgt de richtlijnen van het RIVM en zal het aangeven als er aanscherpingen zijn.
Voor nu willen zij willen benadrukken dat iedereen – zowel voorganger als gemeentelid – vrij is om een keuze te maken tot een hoofdknikje, een boks of het schudden van de hand. Het is een moment van begroeten en ontmoeten.
Dat is mooi en waardevol om voor ogen te houden!