Giften College van Kerkrentmeesters

Rabobank:    NL31 RABO 0370306406