Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie organiseert elk jaar een aantal evangelisatiediensten waaronder de kerstnachtdienst. Ook organiseren we een zangavond, of een optreden van gospelartiesten of sprekers. De verspreiding van het blad Elisabet verloopt ook via deze commissie.

We vinden het belangrijk om mensen die nog niet in Jezus Christus geloven met Hem in aanraking te brengen en medegelovigen te inspireren en te bemoedigen

Door op een laagdrempelige manier activiteiten te organiseren, proberen we zoveel mogelijk mensen in onze directe omgeving en de regio te bereiken.

Giften Evangelisatiecommissie