EC-commissie

De naam van de EC-commissie duidt op het organiseren van Evenementen voor Christus. Het doel van de EC-commissie is om mensen met het evangelie in aanraking te brengen en medegelovigen inspiratie te geven. Dat probeert ze vooral door laagdrempelige evenementen te organiseren die zorgen voor verbinding met mensen van binnen en buiten de eigen kerkgemeenschap.

Ook organiseert de commissie elk jaar een aantal evangelisatiediensten en/of zangavonden, waaronder de kerstnachtdienst. Elk jaar staat er ook een aantal andere activiteiten op het programma, zoals een kerstvolkszang of een optreden van (een) gospelartiest(en) of spreker(s).

De commissie wil ook een bijdrage leveren aan het enthousiasmeren voor en faciliteren van bezoeken aan concerten, sprekers, christelijke bijeenkomsten en bijzondere diensten, zoals Refresh, de EO-jongerendag, mannendagen, conferenties, etc.

Er wordt periodiek aan de kerkenraad gerapporteerd. De gemeente wordt van de activiteiten op de hoogte gehouden door berichtgevingen tijdens de kerkdiensten, bijv. tijdens de afkondigingen of via de beamerpresentatie, het kerkblad, via de website en soms via andere social media.

Alles tot meerdere eer en glorie van Jezus Christus.

Giften EC-commissie