12 nov. Zendingscollecte voor arme gezinnen in Rwanda

In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft het grootste deel van de bevolking van de kleinschalige zelfvoorzienende landbouw. Het land is vruchtbaar maar er is te weinig grond beschikbaar waardoor veertig procent van de mensen onder de armoede grens leeft.
Rwandese diaconessen leren arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen, hoe ze ziektes kunnen voorkomen en wat een gezonde maaltijd is. Veel gezinnen verbouwen maar enkele gewassen op hun kleine perceel, zoals zoete aardappelen, bonen en taro’s (wortelknollen). Nauwelijks genoeg om van te leven. De zusters leren de moeders om ook andere gewassen te verbouwen en als het kan om dieren
te houden. Na een basistraining worden de moeders drie jaar lang begeleid in hun eigen dorp. Met als resultaat dat de moeders hun gezinnen beter kunnen voeden en genoeg verdienen om hun kinderen naar school te laten gaan.
Kerk in Actie wil de Rwandese diaconessen ondersteunen met hun mooie werk. U kunt helpen door zondag 12 november uw bijdrage te doen in het houten diaconiekistje bij de glazen deur. U kunt uw gift ook overmaken naar de bankrekening van de
diaconie NL51 RABO 0370 4025 61.
Dank u wel.