24 febr. – project Bathurst

De opbrengst van de evangelisatiecollecte van 24 februari is bestemd voor het project After school Bathurst in Zuid-Afrika. Dat is een naschoolse opvang in een township waar Jooske Riepma 5 maanden stage heeft gelopen. Jooske zal tijdens de dienst van 10 februari een toelichting geven op dit goede doel.