Actie Kerkbalans

Samen voor de kerk van morgen

Beste gemeenteleden,
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!
Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de Ontmoetingskerk Middenmeer en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we u erg dankbaar voor!
Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Middenmeer. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen.

Actie kerkbalans 2022 isĀ  zaterdag 15 januari van start gegaan en loopt tot en met zaterdag 29 januari. In deze periode zullen wij u via de mail of per post vragen om uw toezegging bekend te maken.
Alvast bedankt.
College van kerkrentmeesters