Ambtsdrager worden?

Als gemeente zijn we georganiseerd.  Een van de onderdelen van kerk-zijn is dat we een kerkenraad hebben. In de kerkenraad zitten alle ambtsdragers. Dit zijn ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en als we die weer hebben: de predikant. Ieder heeft zijn of haar taak in dit geheel. Ieder heeft zijn of haar eigen talenten hierin. De kerkenraad bestaat weer uit verschillende raden: Pastorale raad, diaconale raad, jeugdraad, en college van kerkrentmeesters. Aan de raden zijn ook gemeenteleden verbonden die wel lid zijn van de raad maar geen kerkenraadslid zijn en dus ook niet in de kerkenraad zitting hebben. Een ieder is even waardevol in dit geheel. Er wordt geen onderscheid gemaakt.

Nu is het zo dat we ons voor een bepaalde termijn verbinden aan de kerkenraad. Deze is 4 jaar. Deze termijn mag maximaal 2 keer verlengd worden, dus 12 jaar achtereen. Dat is wat iedereen voor zichzelf mag afwegen natuurlijk. Gelukkig doen de meesten van ons dit werk met plezier en verlengen hun termijn. Dat is natuurlijk fijn. Het geeft een grote mate van stabiliteit en rust in de kerkenraad. Belangrijk is dat we onszelf telkens wel blijven afvragen of we nog goed bezig zijn. Daar hebben we ook de nodige tools voor.

In de kerkenraad gaat het niet alleen maar om ‘besturen’. Dat hoort er wel bij. Het gaat er echter ook om dat we met elkaar het geloofsgesprek blijven voeren. Samen Bijbel lezen en nadenken wat God ons meegeeft. Samen in gebed gaan om onze vragen bij God te leggen. Elkaar bemoedigen. Elkaar steunen en laten merken dat je het niet alleen hoeft te doen.

Er gaan aan het einde van dit seizoen (we weten nog niet precies wanneer) weer enkele mensen afscheid nemen omdat ze het voor nu genoeg vinden. Er komen plekken vrij. Misschien denk je: hé, is dat niet iets voor mij? Of misschien ken je iemand waarvan je denkt dat die hier echt talent voor heeft.

Meld je aan!  Vroeger werd je gevraagd, dat was een hele eer. We leven in een andere tijd. We moeten zelf opstaan. Durf te zeggen dat jij hier voor open staat. Dan gaat de kerkenraad graag met je in gesprek. Geef ook aan voor welk ambt jij belangstelling hebt.  Ook kunnen we altijd leden gebruiken in de raden.

Wie weet leidt dit tot iets moois! Ook dit is samen kerk zijn.

Ik hoop je straks te kunnen begroeten in de kerkenraad!

Namens de kerkenraad, Roel Renkema