Collecte november: orgel

Het college van kerkrentmeesters heeft besloten om de collecte voor ‘onderhoud’ op de eerste zondag van de maand te bestemmen voor een vooraf  aangekondigd doel.
Op deze manier weet u waar de opbrengst van die collecte specifiek voor bestemd is.
Voor de maand november zal de opbrengst van de onderhoudscollecte gebruikt worden voor het stemmen van orgel en onderhoud laten uitvoeren aan het orgel. Wij hopen op uw gulle bijdrage.