Handen schudden?

In de kerkenraad is gesproken over het schudden van de hand tussen voorganger en gemeentelid na de dienst. De kerkenraad volgt de richtlijnen van het RIVM en zal het aangeven als er aanscherpingen zijn.
Voor nu willen zij willen benadrukken dat iedereen – zowel voorganger als gemeentelid – vrij is om een keuze te maken tot een hoofdknikje, een boks of het schudden van de hand. Het is een moment van begroeten en ontmoeten.
Dat is mooi en waardevol om voor ogen te houden!