Hulp via diaconie

Het is een zware, onvoorspelbare tijd, nu het coronavirus om ons heen aanwezig is. Ouderen worden aangeraden zoveel mogelijk binnen te blijven en iedereen die tot de risicogroep behoort afgeraden een boodschap te doen. Wellicht heeft u hulp nodig voor die boodschap of voor een klusje die u nu zelf niet kunt doen.  De meeste mensen hebben wel iemand in de buurt die wil helpen, maar dat geldt niet voor iedereen. Mensen voor wie dat het moeilijk of lastig is iemand uit de buurt te vragen, kunnen een beroep doen op de diaconie. Ook mensen die geen lid zijn van onze gemeente mogen de diaconie benaderen.

Dat kan op verschillende manieren:
U kunt één van de leden van de diaconie bellen of u kunt via de website www.ontmoetingskerk-middenmeer.nl bij ‘contact’ uw verzoek invullen en kiezen voor bericht naar scriba. Wij gaan dan proberen voor uw vraag een oplossing te vinden.

Daarnaast is het voor u van belang om regelmatig op de website te kijken. Nu we niet op zondag in de kerk bij elkaar komen is de website de communicatie met onze gemeenteleden.
We wensen u Gods nabijheid toe in deze moeilijke tijd en leven met u mee.
In Christus verbonden, namens de kerkenraad,


20-03-2020Nederland laat zich van haar beste kant zien. Op veel plekken worden boodschappen gedaan medicijnen gehaald en wordt voedsel ingezameld voor de voedselbank. Vanaf vandaag kunnen mensen die behoefte hebben aan hulp zich aanmelden via nietalleen.nl of bellen naar het nummer 0800 1322. Op het platform #Nietalleen wordt de hulpvraag en het hulpaanbod door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij de hulpvrager in de buurt. Zo laten we zien dat we dit samen doen, als Nederland.