Kerk en Corona – oktober 2020

Zoals bekend zijn de maatregelen rondom Covid-19 weer aangescherpt. Dit betekent dat we met maximaal 30 bezoekers de kerkdiensten mogen bijwonen.
Uiteraard is dit erg jammer. Onze gemeente zal zich wel hieraan conformeren.

De diensten zullen doorgaan met maximaal 30 bezoekers.
De voorganger, ambtsdragers en alle medewerkers betrokken bij dienst niet meegerekend. Ook kinderen tot 12 jaar worden niet meegerekend in de telling. Voor een voorganger is het fijn als er toch een groep aanwezig is; dan is er toch interactie mogelijk.

Hoe gaan we het doen?
Iedereen die van plan is om de dienst te bezoeken moet zich vooraf aanmelden.  Dit kan vooralsnog alleen telefonisch:
op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur bellen naar
Geppie Noordermeer , tel. 501323  

Zij geeft aan wie er kunnen komen.

Naar gelang het aantal aanmeldingen zal er gerouleerd worden zodat een ieder uiteindelijk in de gelegenheid is om een dienst te bezoeken. De aanmelding is niet geheel vrijblijvend.
Als een plaats is toegekend wordt er op uw aanwezigheid gerekend.

We hebben afgesproken om, naast de reeds geldende maatregelen, ook het advies voor het dragen van mondkapjes ter harte te nemen, maar het blijft ieders eigen verantwoordelijkheid; eenmaal op de plaats in de kerk kunnen ze afgedaan worden.

Gelukkig zijn we gezegend met de zondagse livestream via internet. En daarna ook op kerkdienstgemist.nl .  We vertrouwen erop dat de diensten zo toch voor een ieder tot zegen mogen zijn.

De oppas en de kindernevendienst komen voor de maand oktober te vervallen.
Kinderkerk en Jeugdkerk gaan door!

Om toch ontmoeting te kunnen hebben in de gemeente wil de kerkenraad stimuleren dat het mogelijk is om bijvoorbeeld een koffieochtend of een gespreksgroep in de kerk te organiseren. Hierover zullen berichten op de website komen.

De kerkenraad adviseert om zoveel mogelijk de website van de kerk in de gaten te houden voor de laatste ontwikkelingen.
Daarbij vragen wij ook om andere gemeenteleden te informeren waarvan bekend is dat deze niet vertrouwd zijn met internet. 

Namens de kerkenraad
Roel Renkema

De regels die we al hanteerden:

  1. Bij binnenkomst zal telkens gevraagd worden naar uw naam (wordt geregistreerd), vervolgens wordt gevraagd of u en uw gezinsleden gezond zijn (geen koorts, niet hoesten, etc.) Daarna handen desinfecteren.
  2. Dan kunt u doorlopen naar de kerkzaal waar een zitplaats wordt toegewezen. U kunt geen gebruik maken van de garderobe.
  3. Voor de kerkzaal is een indeling is gemaakt waardoor voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand. De zitplaatsen worden toegewezen bij binnenkomst.
  4. Tijdens de dienst mag er (voorlopig) niet gezongen worden. Zanggroepjes op podium zijn wel toegestaan.
  5. Er zal digitaal worden gecollecteerd; neem uw smartphone mee. Via een QR-code kunt u uw gift overmaken. (De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store)  Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan om na afloop van de dienst contant geld en collectemunten in een schaal te doen.
  6. Na afloop verlaat iedereen de kerk naar buiten via de aangegeven routes. Blijf niet in groepen dicht bij elkaar staan.
  7. Houdt u aan de 1,5 m afstand!