Kerkdiensten tijdens de lockdown

De lockdown heeft een immense impact op onze samenleving. Iedereen voelt daarvan de gevolgen en ons dagelijkse leven ziet er de komende weken heel anders uit dan we hadden gehoopt. En wat doen we met de kerkdiensten?
Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, waar de Protestantse Kerk lid van is, adviseert:
“Blijf zoveel mogelijk thuis en maak gebruik van de mogelijkheid om kerkdiensten digitaal uit te zenden en mee te maken. Als er redenen zijn om fysieke kerkdiensten te houden, met name tijdens de komende feestdagen, dan met maximaal 30 kerkgangers (exclusief ‘personeel’).”
Als kerkenraad volgen we dit advies, al onze kerkdiensten worden rechtstreeks via de link op deze website uitgezonden en zijn ook later terug te zien.
De mogelijkheid om de diensten bij te wonen blijft bestaan.

Aanmeldplicht  voor de zondagse eredienst is op vrijdagavond
tussen 19.00 en 20.00 uur, mondkapje tot op de zitplaats en een maximum van 30 personen.

Voor de kerstnachtdienst worden geen kerkgangers uitgenodigd.

Voor eerste kerstdag en zondag 27 dec. is de aanmelding woensdagavond 23 dec. tussen 19.00 en 20.00 uur.

Heeft u vragen of behoefte aan een gesprek, geef het aan bij één van de kerkenraadsleden.
We leven toe naar Kerst en de kerk is meer dan een kerkdienst alleen. Juist nu wordt er extra aandacht gevraagd voor de kwetsbaren in de samenleving zoals onze minister-president aangaf in zijn toespraak. Het is de roeping van de kerk om aandacht te hebben voor deze groep. Wat kunnen wij in deze lockdown betekenen voor mensen die eenzaam zijn of hulp nodig hebben.
Laat het Licht van Kerst ons bemoedigen en leiden.