Liturgisch bloemstuk veertigdagentijd

17 april  – Pasen

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit eromheen
en plukt bramen.
Nieuw leven, voor ieder die het wil zien en geloven.
Het resoneert in dit gedicht van Elizabeth B. Browning

15 april – Goede Vrijdag

Vandaag wordt het stil.
Woorden stokken.
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.

14 april – Witte Donderdag

Paus Franciscus waste in 2019 de voeten van twaalf gevangen in de buurt van Rome. ‘Zorg dat je broeders bent, niet in ambitie maar in dienstbaarheid’, gaf hij deze mannen mee.
Met zijn krachtig voorbeeld diende hij de kerk om diezelfde houding aan te nemen.
Extra
Denk vandaag eens aan hoe u kunt dienen. Neem een persoon of situatie in gedachte en bedenk één concrete actie om een dezer dagen uit te voeren.

zondag 10 april
Brood en wijn.
Aan de tafel van de Heer blikken we niet alleen terug naar wat was – het lijden en sterven
van Jezus – of naar binnen – ons tekort waardoor dit lijden nodig was, maar ook vooruit.
Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en bloed vergoten wordt.
Tot aan die dag blijven wij vieren, gedenken, hopen.

zondag 3 april
Etty Hillesum, een jonge joodse vrouw, was zich in 1942 ten volle bewust van het lot dat haar wachtte. In haar dagboek Het verstoorde leven schrijft ze aangrijpend prachtig over aanvaarding en het goede blijven zoeken in een steeds vijandigere omgeving.
Het blijven zien van de ander als mens is één van haar sleutels. Menselijkheid te midden van ontmenselijking. ‘En al zou er nog maar één fatsoenlijke Duitser bestaan, dan zou die het waard
zijn in bescherming genomen te worden tegen de hele barbaarse bende en om die éne fatsoenlijke Duitser zou men dan niet zijn haat mogen uitgieten over een geheel volk.’

zondag 27 maart

Welkom thuis,
hier mag je zijn.
De Vader viert een feest.
Welkom thuis,
voor wie zoek was of op reis,
te lang is weggeweest.
Welkom thuis.
Kom maar binnen.
Hij sluit je in zijn armen.
Je hoort hier, in zijn aanwezigheid.
Deel in de vreugde en open nu je handen.
Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

zondag 20 maart

Goede God,
U geeft vrucht.
Ook als we het zelf misschien niet zien.
Vandaag bidden we U om
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, trouw,
tederheid en zelfbeheersing.
Stroom met Uw Geest door ons.
Amen.

zondag 13 maart

God,
U zorgt.
Alleen al door Uw naam, U bent aanwezig.
Onze zorgen brengen we bij U.
Open onze ogen voor het goede,
voor het geschenk van de Heilige Geest.
Amen

zondag 6 maart
Er is een veelgebruikte oefening waarbij iemand zich vanaf een tafel achterover in opvangende armen laat vallen. Een oefening in vertrouwen. Voor we het weten laten we ons vallen in de armen van bestaanszekerheid, dagelijks brood, onze positie, macht.
Jezus vestigt echter de blik op waar het om gaat: God is de betrouwbare en heeft de tijden in de hand. God komt de aanbidding toe.