Nieuws van EC

Nieuw EC-lid:
We zijn erg blij dat Karolien Gijzenberg ons is komen versterken in de commissie EC. Hartelijk welkom
Karolien!

Kerstnachtdienst 24-12-2019:
Het koor Revival uit Den Helder zal haar muzikale medewerking aan de dienst verlenen. Voor de aanvangstijd moeten we dit jaar tijdelijk even terug naar 22.00 uur. De dirigent van het koor heeft eerst nog een ander optreden, waardoor we in Middenmeer pas om 22.00 uur in plaats van 20.30 uur kunnen starten. We zijn blij dat Jaap Muurling tijdens de kerstnachtdienst wil voorgaan.

Hartelijke groeten,
De commissie EC