Omzien naar elkaar

Eén van de pijlers waar een gemeente op rust is het omzien naar elkaar. Dat je elkaar als buren, gemeenteleden, kennissen of vrienden een beetje in de gaten houdt en van elkaar weet wat er speelt.
Een ouderling of bezoekmedewerker heeft maar één paar ogen en oren. Met elkaar hebben we er fors meer.
Ieder paar ogen en oren extra helpt om zicht te houden op wat er gaande is binnen onze gemeente.
Daarom willen wij u vanuit de gedachte van het omzien naar elkaar het volgende vragen:

Of het nu bij uzelf is of bij een ander, als u weet dat er aandacht nodig of gewenst is in de vorm van een bezoekje, een kaartje of een telefoontje, wilt u dat dan doorgeven aan uw bezoekmedewerker of aan uw ouderling?

Wilt u zelf bezoek
of
juist bezoekwerk doen
 
, geeft u zich dan op bij Geppie Noordermeer of Klaas Riepma.