collecte 7 april- Orgelfonds

De opbrengst van de collecte op de eerste zondag van de maand , 7 april, zal
gebruikt worden voor het orgelfonds.
Wij hopen op uw gulle bijdrage.

Namens het college van kerkrentmeesters,  Angelina de Rooij