Over de kerkdiensten vanaf 5 juli

Kerk en Corona
Op 23 juni is door de kerkenraad besloten dat het weer mogelijk is om diensten te houden met ingang van 1 juli a.s. Dit betekent dat de eerste zondagse dienst op 5 juli weer zal starten. Crèche, kindernevendienst en kinderkerk kunnen ook weer opgestart worden.

Wat ging er aan vooraf
Door de kerkenraad is een onderzoek gedaan of er mogelijkheden zijn en zo ja, onder welke voorwaarden diensten gehouden kunnen worden.  Dit blijkt mogelijk waarbij het risico van besmetting minimaal is en geheel in lijn van de richtlijnen van het  R.I.V.M.
Vervolgens is er een protocol opgesteld met daarin alle voorwaarden waaraan voldaan moet worden.  Opmerking hierbij is dat deze voorwaarden zijn opgesteld voor zowel de kerkzaal als het gebruik van de zalen in De Meerbaak.

Wat is er veranderd?
In de kerkzaal zal opvallen dat de ramen weer netjes zijn. De lampen zijn opgeknapt en er is nieuwe verlichting voor het podium gekomen. Ook is er een camerasysteem opgehangen en het geluid is enorm verbeterd.  Achterin de zaal wordt de apparatuur bediend. Later zal dit nog netjes worden ingericht.

Vanaf 1 juli zal er gestart worden met het rechtstreeks uitzenden van de diensten in beeld. Dit zal de nodige oefening vergen en er zal ervaring mee moeten worden opgedaan. Doel is om zichtbaar te maken wat er gebeurt in de dienst en in te zoomen op de voorganger. Niet om een perfect geregisseerd programma te maken. U kunt de dienst volgen via de website, onder het tabblad Kerkdiensten.

Omdat er niet gezongen mag worden zal de liturgie in samenspraak met de voorganger hier op aangepast worden.  We kunnen mooie liederen projecteren en laten horen.

Hoe zien deze maatregelen eruit?

 1. Bij binnenkomst zal telkens gevraagd worden naar uw naam (wordt geregistreerd), vervolgens wordt gevraagd of u en uw gezinsleden gezond zijn (geen koorts, niet hoesten, etc.) Daarna handen desinfecteren.
 2. Dan kunt u doorlopen naar de kerkzaal waar een zitplaats wordt toegewezen. U kunt geen gebruik maken van de garderobe.
 3. Voor de kerkzaal is een indeling is gemaakt waardoor voldaan kan worden aan de 1,5 meter afstand. De zitplaatsen worden toegewezen bij binnenkomst.
 4. Tijdens de dienst mag er (voorlopig) niet gezongen worden. Zanggroepjes op podium zijn wel toegestaan.
 5. Er zal digitaal worden gecollecteerd; neem uw smartphone mee. Via een QR-code kunt u uw gift overmaken. (De Givt-app kun je gratis downloaden via de App Store of Google Play Store)  Er blijft altijd de mogelijkheid bestaan om na afloop van de dienst contant geld en collectemunten in een schaal te doen.
 6. Na afloop verlaat iedereen de kerk naar buiten via de aangegeven routes. Blijf niet in groepen dicht bij elkaar staan.
 7. Koffiedrinken mag weer. De eerste dienst op 5 juli zal dit nog niet het geval zijn. Eerst willen we ervoor zorgen dat een en ander goed verloopt. Ook bij koffiedrinken geldt: 1,5 meter aanhouden.
 8. De kerkenraad wil een ieder stimuleren om na afloop met andere gemeenteleden thuis koffie te drinken. Hierbij kunt u in de tuin gaan zitten. Daarbij geldt altijd de 1,5 meter maatregel en u moet fit zijn. Nodig de ander uit!

De kerkenraad wil de gemeente stimuleren om zelf initiatieven te nemen om elkaar in kleine kringen te blijven ontmoeten. Wilt u hulp hierbij? Geef dit dan door.

Conclusie:

 • houdt u zich aan de 1,5 meter maatregel.
 • volg de aanwijzingen op.
 • besef dat de Corona nog steeds aanwezig is. Maatregelen blijven noodzakelijk.
 • de kerkenraad en de PKN conformeren zich aan de adviezen en maatregelen van de overheid en het R.I.V.M.

Laten we bidden dat het gemeentezijn op deze manier weer opgepakt en gestimuleerd mag worden en dat de maatregelen slechts van korte duur zullen zijn.

We zien er naar uit u weer te ontmoeten!

Namens de kerkenraad,
Mark Zuidhof, ouderling-kerkrentmeester
Roel Renkema, ouderling-voorzitter