Overleden op 1 december

 

“Voor eeuwig thuis
bij haar Heiland”

 

Op dinsdag 1 december 2020 is overleden mevrouw Jellie Strikwerda-Feitsma.
Op dinsdag 8 december was de dankdienst voor haar leven.