Overleden op 23 september

 

“En zie, ik ben met U
tot aan de voleinding der wereld”
Matthéüs 28, vers 20

 

Op 23 september 2021 is overleden mevrouw Nel van Dellen-Kroon.

De Dankdienst voor haar leven zal zijn op woensdag 29 september om
13.30 uur in de Ontmoetingskerk . Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats.
Voor aanvang van de Dankdienst is er van 12.45 tot 13.15 uur gelegenheid om de familie te condoleren in “de Meerbaak”.