Overleden op 26 juni

“De Heere zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Psalm 121, vers 8

Op 26 juni 2019 is overleden dhr. Idzert van Dellen.
Op maandag 1 juli is er een Dankdienst voor zijn leven gehouden voorafgaand aan de begrafenis.