Overleden op 28 januari

Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

1 Corinthiërs 13: 13

Op maandag 28 januari 2019 is overleden mevrouw Tine de Vries-Reinalda.
De afscheidsdienst en begrafenis heeft plaatsgevonden  op zaterdag 2 februari.