Voedselbank maart

Op de laatste vrijdag in de maand, 26 maart, tussen 17.00 en 19.00 uur, kunt u dit brengen bij Fietje Biesheuvel.
Het adres vindt u in het jaarboekje.