Voedselbank mei

Op de laatste vrijdag in de maand, 28 mei, tussen 17.00 en 19.00 uur, kunt u dit brengen bij Fietje Biesheuvel. (mag in het krat bij de voordeur)
Het adres vindt u in het jaarboekje.