Vraag aan alle gemeenteleden

Tot nu toe hebben we de kerkdiensten digitaal uitgezonden en zijn er geen bezoekers in de kerkzaal aanwezig. We wachten  dinsdag  18 januari het advies van de PKN af of er mogelijk versoepelingen geadviseerd worden. Houdt u dus de website in de gaten.

Afgelopen week kwam de kerkenraad digitaal bijeen om te vergaderen. In die vergadering evalueren we de kerkdiensten van de afgelopen periode. We blikken dan even terug.
We missen dan wel de input van de gemeente, want de reactie van u of jij vanachter de tablet of PC krijgen we niet te horen.

Wij zijn benieuwd, ook naar uw / jouw reactie.

  • Hoe gaat het met u met jou, nu we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten.
  • Wat vind je ervan om via het beeldscherm de dienst te volgen.
  • Wat vind je van de diensten?
  • Voelen we ons verbonden met elkaar?
  • Zijn er vragen?
  • Zijn er zaken die je anders zou wensen, als dat mogelijk zou zijn? Zo ja, welke?

Laat het ons weten, dat kan via  e-mail naar de scriba, een telefoontje of briefje naar een van de leden van de kerkenraad.

Hartelijk dank.