Zendingscollecte op 12 september

De zendingscollecte van zondag 12 september is bestemd voor de kerken in Syrië.
Na een uitzichtloze burgeroorlog sinds 2011 ligt Syrië in puin. Van de 18 miljoen Syriërs zijn12 miljoen mensen op drift. Zij zochten een veilig heenkomen elders in Syrië of in buurlandenals Jordanië en Libanon. Ook tweederde van de christenen in Syrië raakte op drift. De helft
van hen vluchtte naar het buitenland. Desondanks bieden Syrische kerken effectief hulp aanontheemden in eigen land, ongeacht religie of politieke voorkeur. Syrische kerken, de groteGrieks-Orthodoxe Kerk van Antiochië voorop en daarna ook de Syrisch-Orthodoxe Kerk, zijn de grootste particuliere hulpverleners in Syrië.

Deze kerken ontvangen de opbrengst van deze collecte via Kerk in Actie. De Syrië kerken stellen onze betrokkenheid zeer op prijs. Zij
ervaren die als steun in de rug.
Dankzij de financiële bijdrage kunnen kerken in de regio ontheemden en vluchtelingen helpen met onderdak, medische zorg, water, onderwijs, kacheltjes, voedsel en hygiëne-pakketten. Met hun netwerk van kerkelijke gemeenten door heel Syrië, Libanon en Jordanië
bereiken ze mensen die voor internationale organisaties vaak onbereikbaar zijn.
Uw bijdrage is welkom via de collecte tijdens de dienst. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de bankrekening van de diaconie van onze kerk.
Van harte aanbevolen, dank u wel.