Zondag 27 mei

9.30 uur

Voorganger: Ds. J. Zondag
Ouderling van dienst: Dhr. K. Riepma
Gastheer: Dhr. L. Verstraten
Organist: Mw. J. Verwoerd
Collectes: Kerk en onderhoud

Kindernevendienst: Marlies Veenstra en Harry van Wieren
Oppasdienst: Doreen Mazereeuw

Bloemengroet:

Dienst live beluisteren + liturgie