zondag 29 mei

aanvang 9.30 uur
                                    

Voorganger: 
dhr. M. Kramer

Ouderling van dienst:
mevr. J. van Nieuwenhuijzen

De collecte is voor 
–  Kerk  
–  Onderhoud

Er is kindernevendienst en oppas voor de jongste kinderen.