Zondag 31 oktober

9.30 uur 
Voorganger:
Ds. G. Reeuwijk, Alkmaar

Ouderling van dienst:
mevr. P. Blijdorp

Er is kindernevendienst en
oppas voor de allerjongsten.

De collecte is voor:
– Bijbelgenootschap en Onderhoud