Zondag 16 juni

9.30 uur  Doopdienst
Suus Veenstra wordt gedoopt

Voorganger: Ds. Y. van Benthem, Hardenberg
Ouderling van dienst: Mw. P. Blijdorp
Organist: Mw. J. Verwoerd

Collectes: Kerk en onderhoud,
bij de uitgang collecte voor de Gambia groep

Kindernevendienst: Jooske Riepma en Lianne van Vondel
Oppasdienst: Sylke Leegwater en Kim Waardenburg

de dienst live beluisteren

volgende diensten