Zondag 27 juni

9.30 uur

Opgave vrijdag 25 juni tussen 19.00-20.00 uur bij Geppie Noordermeer, tel. 501323

Voorganger:
dhr. G. Kramer, Krommenie
Ouderling van dienst:
dhr. K. Riepma

Er is geen kindernevendienst.
Als oppas nodig is voor kinderen, dan aangeven.
Houdt u rekening met 1,5 m afstand? Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd.

Er is één collecte:
Kerk en Onderhoud