Zondag 20 januari

10.00 uur
Zondag van de eenheid
m.m.v. de Cantorij en Parochiekoor

Voorganger: Pastor Moltzer en diaken Maciej
Ouderling van dienst: Mw. G. Noordermeer
Gastheer: Dhr. L. Hiemstra

Collectes:  Gambia, Raad van Kerken

Kindernevendienst: Jooske Riepma en Jildau Schram
Oppasdienst: Ruben Meijer en Jelmer van Vondel

Liturgie en de dienst live beluisteren