Zondag 9 augustus

9.30 uur
Voorganger: Dhr. W. Greeuw, Den Helder
Ouderling van dienst: Mevr. J. van Nieuwenhuijzen

Er is kindernevendienst en oppas voor de allerjongsten

Na afloop van de dienst is er koffie/thee in de Ontmoetingsruimte.
Houdt u rekening met 1,5 m afstand?

Er is één collecte.
De collectedoelen worden door een verdeelsleutel verdeeld.