Zondag 6 december, 2e Advent

9.30 uur – Tweede Advent
Wilt u deze dienst bijwonen, dan moet  u zich vooraf aanmelden op
Vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur,  bellen naar Geppie Noordermeer , tel. 501323

 Voorganger: Ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar

Ouderling van dienst: dhr. A. Meijer

Er is geen kindernevendienst en oppas voor kinderen.

Houdt u rekening met 1,5 m afstand?
Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd.

Er is één collecte.
De collectedoelen worden door een verdeelsleutel verdeeld.