Diaconie

Diaconaat  is hulp aan de medemens in nood, zoals: zieken, ouderen, alleenstaanden, mensen in financiële nood, daklozen, vluchtelingen…. kortom, hulp aan iedereen die hulp nodig heeft. Het is niet alleen financiële hulp, maar ook luisteren naar noden, inspelen op de mogelijkheden en mensen tot hun recht laten komen. Diaconaat is daarom zowel gerechtigheid als barmhartigheid. De diakenen zijn geroepen om de gemeente te helpen bij haar diaconale opdracht in deze wereld. Ze doen dat door de gemeente voor te lichten daarover en door daadwerkelijke hulp te verlenen daar waar geen helper is.

Activiteiten van de diaconie. Verstrekken van kerstpakketten, organiseren van een paasmaaltijd, Ontmoetingsdiner één keer per maand, bezorgen van een attentie bij alleenstaande ouderen (75+) rond de kerstperiode, samen met Stichting Present praktisch hulp bieden, wekelijks collecteren, goederen inzamelen voor bijv de voedselbank, etc..

Hulp.  Wij als diaconie kunnen u praktische-, financiële- en of noodhulp bieden. Hierbij kunt u denken aan: vervoer naar het ziekenhuis, opknappen van uw tuin, bijdrage in bepaalde onkosten, voorzien van levensmiddelen, etc.. Onze steun zal altijd tijdelijk zijn, maar wij zullen samen met u kijken welke instanties u op lange termijn kunnen helpen. Aarzel niet en neem gewoon contact op met de diaconie van Ontmoetingskerk Middenmeer. (diaconie@ontmoetingskerk-middenmeer.nl ). Na ontvangst van uw mail zal een lid van de diaconie contact met u opnemen. Uiteraard worden al uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

Collecten.  Elke zondag wordt er in de kerk gecollecteerd. Een aantal collecten worden elke jaar ingeroosterd, zoals een collecte voor Child Support (Ghana), Jemima (opvangtehuis) , voedselbank en St. Present.  Verder spelen we zo goed als mogelijk in op het leed in de wereld. We vragen hiervoor dan aandacht binnen onze gemeente en proberen dan zoveel mogelijk geld te doneren naar de betreffende stichting.

Giften Diaconie Protestantse Gemeente te Middenmeer