College van kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters verzorgt de financiën van de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse betalingen, het salarisbeheer van functionarissen, het beheer van de collectemunten , het vaststellen van begroting en jaarrekening en het beheer van het kerkgebouw, pastorie, kosterswoning en Meerbaak.

Uiteraard is het noodzakelijk dat er geld binnenkomt. Dit gebeurt onder andere door middel van vaste vrijwillige bijdragen via de Actie Kerkbalans en de Solidariteitskas en via de zondagse collectes.

Draagt u onze gemeente een warm hart toe? Uw gift is welkom om ons werk te ondersteunen.

Giften College van Kerkrentmeesters