Jeugd

Jeugdraad
De jeugdraad coördineert de verschillende activiteiten in het jeugdwerk. Bij elkaar moeten deze activiteiten een compleet programma bieden waardoor de jeugd bij de gemeente betrokken is en blijft. De jeugd moet kunnen leren, vieren, delen en elkaar ontmoeten op manieren die hen aanspreken. De jeugdraad bestaat uit een vertegenwoordiger van alle activiteiten uit het jeugdwerk en de jeugdouderlingen. De jeugdraad vergadert minimaal tweemaal per jaar.

De activiteiten die onder de jeugdraad vallen zijn:
– Crèche
– Kinderkerk
– Kindernevendienst
– Jeugdkerk
– Kringen
– Clubs
– Zendingsreis

Contactpersonen: Rob Waardenburg en Arjan Meijer

Crèche
Op zondagochtend tijdens de kerkdienst is oppasdienst georganiseerd in de crèche. Er is een rooster voor de leiding.

Contactpersoon: Linda Bergsma

Kinderkerk
Op de eerste zondag van de maand is er speciaal voor de kinderen kinderkerk in plaats van kindernevendienst. Kinderkerk wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers. De kinderen komen bij elkaar in hun eigen dienst in de Meerbaak. De kinderkerk begint om 9.30 uur. Tijdens de kinderkerk bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Vaak is er poppenkast met Koos, Pieter en Marieke.
Ook zingen we liederen, kijken naar filmpjes en maken we een knutselwerkje. De kinderen komen vóór de zegen terug in de kerk.

Contactpersoon: Jacqueline Meijer

Kindernevendienst
Iedere zondag is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. We werken met twee groepen, de jongsten (onderbouw, groep 1 t/m 4) en de oudsten (bovenbouw, groep 5 t/m 8). Twee personen per zondag leiden de twee groepen. De verhalen uit de bijbel vertellen we op een voor de kinderen te begrijpen manier. Daarbij maken we gebruik van de methode Bijbelbasics van het NBG.

De leiding van de kindernevendienst rouleert binnen een groep vrijwilligers. Met Pasen en Kerst zijn er projecten. Het afscheid van de kindernevendienst eind groep 8 wordt georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst samen met de tieners, de ouders en de voorganger. De kinderen komen vóór de zegen terug in de kerk.

Contactpersoon: Petra Renkema

Jeugdkerk
Elke 2e zondag van de maand is er jeugdkerk. Met jeugdkerk hebben we ons eigen kerkelijk uurtje. We hopen op goede gesprekken in een ontspannen sfeer onder het genot van een lekker ontbijtje of iets anders lekkers. Alle tieners die op de middelbare school zitten of daar net vanaf zijn, zijn van harte welkom om te komen. Het maakt niet uit of je wel of niet gelooft of twijfelt. We hopen jou en je vrienden en vriendinnen regelmatig te ontmoeten. Dit wordt georganiseerd en geleid door de jeugdouderlingen. Jeugdkerk loopt vanaf de startzondag tot Pasen. De jongeren komen vóór de zegen terug in de kerk.

Contactpersonen:  Arjan Meijer en Rob Waardenburg

Kring
Elke maandagavond is er kring (catechisatie) in de Meerbaak van 19.00 – 20.00 uur. Op de kring gaan jongeren met elkaar in gesprek over hoe het geloof een rol kan spelen in hun leven. Dat gebeurt niet alleen met behulp van de Bijbel, maar ook met filmpjes, een spel of quiz en muziek, op een aansprekende manier.

Er wordt niet verteld wat ze moeten geloven, maar ze worden uitgedaagd om zelf op zoek te gaan naar wat het geloof voor hen betekent. De kring is een plek waar jongeren terecht kunnen met hun vragen en hun ervaringen met het geloof kunnen delen. Als het goed is, gaan jongeren meer ontdekken van wie ze zijn, welke talenten ze hebben en welke keuzes ze maken. Ook zal er naar aanleiding van een Bijbeltekst worden gepraat over zaken die ze persoonlijk raken en hoe het geloof in het eigen leven vormgegeven kan worden. Een deel van het jaar zal, afhankelijk van de wensen en de leeftijd van de jongeren, ook aandacht worden besteed aan het doen van belijdenis. Kring loopt vanaf de startzondag tot eind mei, met uitzondering van de schoolvakanties.

Contactpersoon: Petra Renkema

Clubs
Club is bedoeld om leuke en gezellige dingen te doen met leeftijdsgenoten. Elke club wordt geleid door twee personen. Zij bepalen zelf hun programma. Er is club vanaf groep 7 van de basisschool.  Hiervoor wordt de hele klas uitgenodigd. Vanaf het voortgezet onderwijs worden de groepen op leeftijd ingedeeld. We organiseren één keer in de veertien dagen op vrijdagavond club voor 3 verschillende leeftijdscategorieën vanaf de startzondag tot Pasen.

Groep 7 en 8:
Onder leiding van Ingrid Waardenburg en Karin Bergsma in de Meerbaak

Tussen 12 en ca. 14 jaar:
Onder leiding van Lonneke Veenstra en Petra Goedbloed in de Meerbaak, van 19.00 – 20.00 uur.

Tussen 14 en ca. 16 jaar:
Onder leiding van René en Aliene van Arkel op de boerderij Alkmaarseweg 8, van 20.00 – 21.00 uur.

Vaak wordt aan het eind van het clubseizoen gezamenlijk het Paasontbijt georganiseerd.

Contactpersonen: de clubleiding of Arjan Meijer en Rob Waardenburg

Zendingsreis
Om het jaar krijgen de jongeren gelegenheid op zendingsreis te gaan. Ze zijn een jaar bezig met de voorbereidingen en fondsenwerving en gaan in de zomervakantie op reis. Het doel is hen een ervaring mee te geven van een andere cultuur en manier van geloven. Zij krijgen de kans iets te betekenen voor mensen in andere (veelal arme) omstandigheden. In 2019 was de bestemming Gambia. De zendingsreis wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers, afkomstig van diverse kerken. De geestelijke voorbereiding wordt geleid door een deskundige vrijwilliger.

Contactpersonen: Rob Waardenburg en Arjan Meijer

Overige activiteiten
Jaarlijks krijgen de jongeren ook gelegenheid om naar andere activiteiten te gaan, zoals de EO Jongerendag of deel te nemen aan Nacht zonder dak. Bij voldoende belangstelling wordt vervoer georganiseerd. Waar nodig en waar mogelijk wordt samengewerkt met andere gemeentes zoals Slootdorp en Wieringerwerf.