Adressen

Ontmoetingskerk Middenmeer
Prof. ter Veenweg 4, 1775 BH Middenmeer
e-mail: info@ontmoetingskerk-middenmeer.nl
KVK:  76413675

Predikant:
Ds. Inge Eckhardt-Groeneveld
Wulk 16, 1775 JD Middenmeer
tel. 06 45488710
e-mail: predikant@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Scriba:
Aliene van Arkel
tel: 06 13429744
e-mail: scriba@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Ledenadministratie:
Kerkelijk bureau Protestantse gemeente te Middenmeer
Ruud van Vondel
tel. 06 20434877
e-mail: ledenadministratie@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Beheerder Meerbaak:
Bert Zuidhof
tel:  06 23028304
e-mail: meerbaak@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Diaconie:
Petra Goedbloed (secretaresse), tel: 0227 501568
e-mail: diaconie@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Kerkrentmeesters:
e-mail: kerkrentmeesters@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Jeugdwerk:
Arjan Meijer, tel. 0227-543685, Dhr. R. Waardenburg 
e-mail: jeugd@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Beamteam:
Ruud van Vondel, tel: 0227 502656
e-mail: beamteam@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Website:
Fenny Koens en Mathilda Karman
e-mail: nieuws@ontmoetingskerk-middenmeer.nl

Maandblad Kerkklanken:
Kopij-adres:
Fenny Koens, Wulk 12, 1775 JD  Middenmeer
e-mail: kerkklanken@ontmoetingskerk-middenmeer.nl