Veilige Gemeente

De PG Middenmeer wil een veilige gemeente zijn voor alle leden. Dat betekent dat de leden elkaar met respect behandelen en de mensen met speciale taken en opdrachten binnen de gemeente geen misbruik van hun positie maken. Gelukkig hebben we geen aanwijzingen voor ongewenste situaties, maar we weten dat ook in kerken grensoverschrijdend gedrag kan voorkomen.

De kerkenraad heeft dan ook beleid hiervoor opgesteld.
Klik hier voor het beleid Veilige Gemeente

Vertrouwenspersoon.
Om invulling te geven aan het begrip ‘veilige gemeente’ is een vertrouwenspersoon nodig bij wie gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, vermoedens en meldingen.
Een vertrouwenspersoon kan bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente ook zelf proactief iemand benaderen en vragen periodiek aandacht voor (de uitvoering van) het beleid van de kerkenraad.

De vertrouwenspersoon volgt een protocol. Afhankelijk van de situatie kan de vertrouwenspersoon verwijzen, de melder bijstaan in gesprekken met anderen, bij aangiftes en klachtenprocedures. Ze doet geen werk waar anderen in gespecialiseerd zijn. Dat betekent dat zij niet zelf onderzoek doet, zij is geen therapeut, mediator, pastoraal medewerker of advocaat en geen aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten. Ze staat naast het gemeentelid dat zich bij hen meldt en ondersteunen die persoon.

De vertrouwenspersoon is bekend met en in de PG Middenmeer, werkt in opdracht van maar niet namens de kerkenraad en handelt onafhankelijk. Zij heeft dan ook geen pastorale, financiële en/of bestuurlijke taak. Zij ondertekent wél een verklaring van geheimhouding.

Jaarlijks rapporteert zij aan de kerkenraad waarbij omstandigheden en personen onherkenbaar zijn en de rapportage is voorzien van een analyse en zo nodig beleidsaanbevelingen.

Kerneigenschappen: relevante ervaring en vorming, gespreksvaardigheden, kennis van de problematiek van machtsmisbruik, procedures, kerk en lidmaatschap van de Protestantse Kerk in Nederland.

De kerkenraad heeft als vertrouwenspersonen voor de PG Middenmeer benoemd:
Susanne Zuidhof- van Arkel
Bobeldijk 5,  1647 CD Berkhout
T.   06-14440150
E.   susanne@zuidhof.live
Consultancy en bestuurder
Verloskundige np
Lid van de PG Middenmeer

De kerkenraad is Susanne erkentelijk voor haar bereidheid deze rol op zich te nemen.
Mochten ze in actie moeten komen, wat hopelijk niet nodig zal zijn, dan zijn wij overtuigd van haar kundige aanpak.