Predikant

Even voorstellen
Sinds 18 september 2022 ben ik predikant in de Ontmoetingskerk. Als kind kwam ik in de gereformeerde kerk in Nieuwendijk waar ik dominees op de kansel zag, mannen met jurken aan (zoiets zie je niet vaak). De ene een donkere, de andere had een lichte met nogal felgekleurde lapjes stof over zijn schouders. De donkere toga was wat ernstiger dan de lichte. Hij sprak vaak over het kruis. Ik snapte daar nog weinig van. Maar ik zag wel dat het belangrijk voor hem was. En dat hij vond dat het voor mij belangrijk was. Maar waarom precies? Het bleef lang onduidelijk. Eén van de predikantskinderen zat in mijn klas. We speelden in de pastorie, die vele kamers kende en geheimzinnige luikjes. Er was in mijn kinderjaren nooit en te nimmer de gedachte dat ook ik ooit predikant zou worden.

In het jaar 2001 kwam ik terug van een uitwisselingsjaar in Amerika. Ik was heel wat wijzer geworden, en het geloof was in nieuwe bewoordingen en met een aanstekelijk enthousiasme aan me voorgehouden. Op dit punt had ik in mijn leven ook geleerd dat niet alles zo makkelijk is in het bestaan op aarde. Ik had al veel verdriet meegemaakt. Toen ik in nieuwe taal hoorde over de Vader, over Christus Zijn Zoon, over de Heilige Geest die ons vernieuwt en versterkt, viel plotseling alles op zijn plaats. Ik ga niet alleen door het leven. Er is een God die alles vasthoudt in Zijn Hand.

Ik begon aan de Bijbelschool in Veenendaal, waar ik me meer en meer geroepen voelde om in de kerk waarin ik werd grootgebracht, de Gereformeerde Kerk, inmiddels PKN, met nieuwe taal en met enthousiasme het Evangelie te vertellen. Na de Bijbelschool studeerde ik verder aan de Universiteit. Ondertussen vermenigvuldigde het leven zich: ik ontmoette Peter bij de plaatselijke, christelijke radio, we trouwden in 2009 en in 2010 werd Ivana geboren. Parttime maakte ik de opleiding af.
Ik slaagde met een zwangere buik want Joah kondigde zich aan. We werden beroepen in Ingen in de Tielerwaard, na Joah’s geboorte verhuisden we. Daar heb ik ontzettend veel geleerd: wat je wel en wat je niet moet doen als dominee! Elisa en Benja kwamen er ter wereld. In 2017 kwam er een nieuwe roeping naar de Bommelerwaard, waar de kinderen verder opgroeiden en we genoten van al het mooie werk. Tot in 2022 ons hart openging voor de onbemande gemeente, Slootdorp en Middenmeer. Het deed veel pijn om onze vertrouwde omgeving en gemeenschap los te laten. Kijkend op het Kruis ontvang je kracht: onze Heer gaf alles, zou het mij dan niets mogen kosten? Het Kruis waar ik als kind al zoveel over hoorde blijkt telkens weer de Weg te zijn. En zo gingen we met onze Heer op weg naar het Noorden.

De weg met Christus is er ook voor u en voor jou, kracht voor het dagelijks leven, waarin zoveel uitdagingen en opdrachten liggen. Telkens weer. De weg door het leven ga je niet alleen. Ik hoop u en jou daar altijd weer aan te herinneren.

Hoe kun je mij bereiken? Ik hoop dat er geen schroom is om te bellen. Op woensdag ben ik vrij. Op de andere dagen ben ik aan het werk. Omdat ik in de kerk werk (zaal 4 van de Meerbaak)) heb ik een inloop spreekuur bedacht. Dat kan mogelijk gezellig en handig zijn, zowel voor u als voor mij.

  • Telefonisch spreekuur:
    08:30-09:30 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
    Ook op andere momenten van de dag kunt u mij proberen te bellen, maar het kan dan zijn dat ik niet kan opnemen.
  • Vrije dag: woensdag

Zegen en groet!
Ds. Inge Eckhardt,  tel. 06-45488710
e-mail: <em>predikant@ontmoetingskerk-middenmeer.nl