Kerkdiensten

De diensten worden LIVE uitgezonden en u kunt kiezen tussen video en audio.
Wanneer u op onderstaande afbeelding klikt, kunt u zien wanneer de eerstvolgende dienst wordt uitgezonden en u ziet de eerdere opnames.

Liturgie voor zondag 22 november  2020, 9.30  uur

voorganger: mevr. drs. G. Bijl, Heemskerk

 • Muziek: Stay with me ‘till the morning – Vicky Brown
 • Welkom en mededelingen + uitleg liturgisch bloemstuk
 • Moment van stilte.
 • Bemoediging en groet.
 • NLB 91a: Wie in de schaduw Gods mag wonen.
 • Gebed om ontferming
 • Namen dopelingen
 • Gezang 463: O Heer, die onze Vader zijt.
 • Gedicht: Als jouw naam klinkt
 • Namen + aansteken kaarsen
 • Extra kaars, uitnodiging en stilte om thuis een kaars aan te steken.
 • NLB 727: Voor alle heil’gen in de heerlijkheid
 • Eerste lezing: Psalm 116.
 • Tweede lezing: Lucas 7: 11 – 15.
 • Muziek: Abba Vader
 • Uitleg en verkondiging
 • Orgelmuziek: U zij de glorie – Tom Verwijs
 • Gezang 440: Ik heb de vaste grond gevonden
 • Gebeden, eindigend in gezamenlijk “Onze Vader.”
 • Collecte
 • Mededeling over kruisje en boekje.
 • NLB 608: De steppe zal bloeien – Uitvoering Trijntje Oosterhuis
 • Wegzending en zegen.
 • Muziek – Eens als de bazuinen klinken