Kerkdiensten

Dankdienst voor het leven van dhr. Anko Noor
op donderdag 5 oktober, 13.30 uur

De diensten worden LIVE uitgezonden en u kunt kiezen tussen video en audio.

Door op de onderstaande afbeelding te klikken kunt u
–   de kerkdienst live volgen
–   eerder uitgezonden diensten en livestreams zien? Klik hier

Liturgie voor  zondag 24 september 2023, Viering Heilig Avondmaal

Voorganger: ds. Inge Eckhardt

 • Lied voor de dienst door Jannie uit te kiezen
 • Welkom en Mededelingen door de ouderling van dienst
 • Intochtslied Psalm 43:3, 4
 • Votum en Groet, Klein Gloria
 • HH 275, Heer ik kom tot U, hoor naar mijn gebed
 • Gebed
 • HH 564, Voor Uw liefde Heer Jezus dank U wel
  • Kindermoment
 • Schriftlezing: Mattheus 20: 1-16
 • LB 840, Lieve Heer Gij zegt kom en ik kom
 • Preek
 • Lied via de beamer: Kom tot Hem, Sela
 • LB 377: 1, 2, 5 Zoals ik ben
 • Instellingswoorden
 • LB 377: 6, 7 Zoals ik ben
 • Avondmaalsviering (tussendoor na de Vredegroet: Opw 602:1 Vrede van God)
 • Afsluitend lied: HH 519: 2
 • Aankondiging Bingo
 • Collecte, inzameling van de liefdegaven
 • Slotlied: LB 303 Zonne en maan
 • Zegen
 • Ga met God en gezongen Amen