Kerkdiensten

De diensten worden LIVE uitgezonden en u kunt kiezen tussen video en audio.
Door op de onderstaande afbeelding te klikken kunt u de kerkdienst volgen
en u vindt eerder uitgezonden diensten en livestreams.

Liturgie voor zondag 25 juli , 9.30 uur

Voorganger: ds. P. van Veelen, Bennebroek

 • Welkom
 • Zingen: Psalm 150
 • Beginwoorden
 • Zingen: Klein Gloria
 • Gebed
 • Lezen: Efeziërs 5: 8b en 9
 • Zingen:
 • Uit de Bijbel: Jeremia 23: 1-6; Marcus 6: 30-44
 • Zingen: NLB 836: 2
 • Verkondiging: “Geven jullie hun maar te eten” (Marcus 6:37)
 • Meditatief moment
 • Zingen: NLB 995: 1 en 2
 • Dankgebed
 • Inzameling van onze gaven
 • Slotlied: NLB 793: 1
 • Zegen
 • Zingen: NLB 425