Diaconale collecte zondag 23 juni

De diaconale collecte van zondag 23 juni is bestemd voor thuiszorgtraining in Libanon.
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland,
waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

Kerk in Actie ondersteunt via de Raad van Kerken in het Midden-Oosten medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. De organisatie is in handen van het gerenommeerde St. George Hospital.
Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan
hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!

Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid.
Uw hulp is hard nodig voor dit belangrijke werk. Tijdens de dienst kunt u uw bijdrage doen in het houten diaconiekistje bij de glazen deur of u geeft via de Scipioapp.
U kunt uw gift ook overmaken naar de bankrekening van de diaconie
(NL51 RABO 03704025 61).
Dank u wel.

Collecteren met de Scipio App

Open de Scipio App. De Collecte module vindt u onderaan in het navigatiemenu.
Na het openen vindt u hierin de openstaande collectes. De collectes staan open van zondag tot en met vrijdag, zodat mensen die later de dienst bekijken ook nog kunnen geven.

Door met de Scipio App te geven geeft u een machtiging af om uw gift te kunnen innen.
De incasso vindt circa één keer per twee weken plaats. Dit is de goedkoopste en makkelijkste manier.
Als u voor de eerste keer geeft, dan dient u uw bankrekening nummer in te vullen.
Meer info over het gebruik van de Scipio App vindt u hier.

Voor personen die de Scipio App niet hebben wordt het mogelijk gemaakt om via een QR code te geven.
Deze zal worden getoond tijdens het collecteren.
Met de QR code komt u terecht op een website (https://link.socie.nl/) die door Scipio wordt gebruikt om via iDeal uw gift te kunnen innen.

Er zijn transactiekosten verbonden voor zowel de automatische machtiging als voor iDeal. U kunt kiezen of u zelf de transactiekosten wilt betalen of dat de Kerk deze kosten draagt.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Henk van Til, Peter Eckhardt en Michel Klunder

Trinity komt NIET naar Hoorn

Lieve Mensen,
Afgelopen week hebben we bericht gekregen van de band Trinity.
Hun management heeft besloten het geplande concert van 9 nov in Hoorn van de agenda te halen.
Voor ons als organiserend comité, kwam deze beslissing als een verrassing, en ook niet in lijn met de afspraken die we hadden gemaakt.
Toch is het definitief en de komende tijd zullen de mensen die al kaarten hadden gekocht deze via True Tickets terug krijgen. En er is de mogelijkheid een van hun concerten te bezoeken buiten onze regio.
Van mijn kant kan ik jullie alleen maar danken voor de energie die jullie in dit project hebben gestoken, Hartelijk dank.
En laten we verder gaan met andere projecten om God de eer te geven die hem toekomt en Zijn Goede Nieuws bekend maken.
een hartelijk Shaloom , Arie Schoenmakers.

Gedicht: Getsémané

Getsémané

“Dit pad loopt dood”, zei Hij,
maar Hij liep toch door.
Een onbekende tuin in.
Stilzwijgend ging Hij voor.

De geur van nardus
zweefde na Hem door de nacht.
Het was de olie in Zijn haren,
als balsem alvast aangebracht.

Hij verdween uit zicht:
Het duister nam Hem op.
Maar ‘k hoorde Hem snikkend bidden:
“Vader, ik wil graag dat dit stopt.”

Ik wilde wakker blijven,
maar mijn ogen werden loom.
Ik sluimerde en dommelde
en belandde in een droom.

Opeens stond Hij weer voor me.
Hij zei: “Kom op. Blijf erbij!”
Maar ik, ik sliep weer verder.
Vermoeidheid won opnieuw van mij.

Ik was van goede wil,
maar ik liet Hem in de steek.
Ik ben het nooit vergeten,
hoe angstig Hij toen keek:

Die tranen in Zijn ogen.
Die nacht zo grauw en grijs.
Knokkend voor wat Hij waard was:
Een beker was Zijn prijs.

Pas nu weet ik wat die strijd was.
Hij deed dat ook voor mij.
Hij keek de dood in d’ogen
Hij vocht en kocht mij vrij.

Hij leerde mij te bidden,
als alles donker lijkt
en om mijn hoofd te buigen,
wanneer ik haast bezwijk.

Door gebed met Hem verbonden:
Hij is de rode draad.
Ik kan opnieuw beginnen.
Ik ben Hem alles waard.

Waar ik ook naartoe ga,
Hij gaat altijd met mij mee.
Verleden, heden, toekomst,
ondanks … Getsémané.

Arjan Meijer

Veertigdagenproject Kindernevendienst (6)

Met Petrus op weg naar Pasen

PASEN
31 maart –  Petrus ziet dat het graf leeg is

Op deze zondag staat Johannes 20:1-10 centraal: Jezus is gekruisigd, gestorven en begraven. Petrus en ‘de leerling van wie Jezus veel hield’ horen van Maria dat het graf van Jezus leeg is.
Ze rennen meteen naar het graf.
Wanneer Petrus het graf in gaat, ziet hij de doeken liggen waar Jezus in gewikkeld was.
De andere leerling gaat nu ook het graf binnen, en gelooft dat Jezus is opgestaan.


24 maart –   zondag 6  –  Ik ken die man niet!

Op deze zondag staat Matteüs 26:57-75 centraal:
Jezus wordt bij de hogepriester verhoord en beschuldigd, en Petrus zegt drie keer dat hij Jezus niet kent.


17 maart – zondag 5  –  Petrus, doe je zwaard weg

Op deze zondag staat Matteüs 26:46-56 centraal:
Jezus wordt door Judas verraden en Hij wordt gevangengenomen; op dat moment trekt Petrus zijn zwaard en slaat daarmee het oor van de knecht van de hogepriester eraf.


 10 maart – zondag 4  –  Petrus, je slaapt!

Op deze zondag staat Marcus 14:32-41 centraal: Jezus gaat met de leerlingen naar de tuin van Getsemane, om te bidden tot God. Jezus vraagt God om, als het past bij zijn wil, het lijden aan Hem voorbij te laten gaan.
Als Jezus terugkomt bij zijn vrienden, zijn die in slaap gevallen.


3 maart – zondag 3  –  Ik zal U nooit in de steek laten
Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren.
Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten.
Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen.
Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, diezelfde nacht nog.


25 februari – zondag 2  –  Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?
Op deze zondag staat Johannes 13:1-15 centraal: tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen. Maar Petrus laat dit niet toe.
Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten door Hem laat wassen.


18 februari – zondag 1  –  Jij bent Petrus, de rots
Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.
Op deze zondag staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.