Zondag 26 maart

 aanvang 9.30 uur – Vijfde zondag in de 40-dagentijd

Voorganger:
ds. L. van den Dool, Broek op langedijk

Ouderling van dienst:
Arjan Meijer

Collecte:
Kerk en Onderhoud


Er is  kindernevendienst en oppas voor de allerjongsten

Aan Tafel & Wandeltheater: Jozef

Met de volgerskring hebben we dit jaar het leven van Jozef gelezen in de Bijbel. We hebben met elkaar nagedacht en gesproken over alles wat hij heeft meegemaakt en hoe hij daar mee om ging. Ook zagen we dat er dingen uit het leven van Jozef wijzen naar Jezus.
Graag willen wij dit met jullie als gemeente delen. Daarom hebben we iets leuks bedacht.

Op zondag 16 april willen we met elkaar eten in de ontmoetingsruimte van de kerk. Na het eten willen wij iedereen uitnodigen om mee te lopen in het wandeltheater. Onderweg komen we steeds stukjes uit het leven van Jozef tegen.
Jullie komen toch allemaal?

Vraag:
Voor het eten zijn we nog op zoek naar mensen die soep en éénpansgerechten willen maken. Ook kunnen we nog hulp gebruiken bij het klaarzetten en opruimen.

Opgeven:

  • op de lijst in de kerk ( op de statafel bij de glazen deuren)
  • per WhatsApp ( 0636578151)
  • e-mail ( p.renkema@stichtingsurplus.nl) bij Petra Renkema

Wil je niet komen eten en wel meelopen in het wandeltheater of andersom? Geef het aan.

Datum:   Zondag 16 april, De Ontmoetingsruimte, in de Ontmoetingskerk te Middenmeer
Tijd:         Samen eten:        17:30 uur – 19:00 uur
                   Wandeltheater: 19:00 – 20:00 uur

Wij hopen u te zien op 16 april,
Jasper, Yfke, Siebren, Jonathan en Petra

Medeleven

 

De heer Bouwe Elsinga is geopereerd en verblijft op de herstel afdeling van het
Dijklander Ziekenhuis in Hoorn.

Mw. Thea Onnekink is opgenomen in de Geriant Kliniek. Het adres is:
Geriant kliniek, Titanalaan15a,  1702 AZ Heerhugowaard

dhr. Koos van Eekelen,
Magnushof, J. Ruysdaellaan 30, 1741 KW Schagen,
afdeling Revalidatie, kamer 338

mw.  Marieke Ton-Groeneweg,
Hart van Zwaag, Dorpstraat 23, 1689 EP in Zwaag

Paasontbijt – zondag 9 april

Het Paasontbijtontbijt dat door de diaconie samen met de jeugd voorbereid wordt,  begint zondag 9 april om 8:30 uur.
Jong en oud, iedereen is welkom.

U kunt zich aanmelden via een formulier bij de glazendeur van onze kerk of u stuurt een e-mail naar de diaconie (diaconie@ontmoetingskerk-middenmeer.nl).
Als u speciale voedselwensen heeft dan kunt u dit aangeven.

40-dagen project Kindernevendienst

Veertigdagenproject 2023:
Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Voor het moment in de kerk is er een kerkraam. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

 

 

Diaconale noodhulp slachtoffers aardbeving

De  afgelopen jaren hebben we regelmatig gecollecteerd voor Kerk in Actie-projecten in Syrië. We voelen ons verbonden met de arme bevolking van dit door oorlog en een economische crisis verwoeste land.
Een volk dat werkelijk niets bespaard blijft nu het samen met Turkije getroffen is door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort.

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat ze daar via partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven.
De situatie is bijzonder moeilijk omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. De diaconie van onze kerk wil dit belangrijke werk van Kerk in Actie ondersteunen met een gift. We vragen u om een bijdrage zodat we deze gift zo groot mogelijk kunnen maken. U kunt uw geld overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL51 RABO 0370 4025 61.

Uw hulp is hard nodig. Dank u wel.