Veertigdagenproject Kindernevendienst (3)

Met Petrus op weg naar Pasen

3 maart – zondag 3

Ik zal U nooit in de steek laten

Op deze zondag staat Matteüs 26:26-35 centraal: Jezus viert de Joodse paasmaaltijd met zijn leerlingen en deelt brood en wijn uit als teken van wat er met Hem gaat gebeuren.
Na de maaltijd vertelt Hij dat de leerlingen Hem allemaal in de steek zullen laten.
Petrus zegt dat hij dat nooit zal doen.
Maar Jezus antwoordt dat Petrus Hem zelfs drie keer zal verloochenen, diezelfde nacht nog.


 

25 februari – zondag 2

Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

Op deze zondag staat Johannes 13:1-15 centraal: tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen.

Maar Petrus laat dit niet toe.

Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten door Hem laat wassen.

 

 

 


18 februari – zondag 1

Jij bent Petrus, de rots
Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.

Liturgisch bloemstuk (3)

3 maart

Misschien zullen ze luisteren en met hun kwalijke praktijken breken.’
(Jeremia 26:3)


25 februari
‘Jullie zijn in mijn handen als klei in de handen van een pottenbakker.’
(Jeremia 18:6)


18 februari
‘De HEER richtte zich tot mij …’    –    (Jeremia 1:4)

Collecteren met de Scipio App

Nu onze Kerk enige tijd gebruik maakt van de Scipio App gaan we ook gebruik maken van de mogelijkheid om te collecteren met deze App.
De Kerkenraad heeft besloten dat we doorgaan met de Scipio App. Dat betekent ook dat we gaan stoppen met GIVT. De kosten van collecteren met Scipio zijn ook lager dan met GIVT.

Open de Scipio App. De Collecte module vindt u onderaan in het navigatiemenu.
Na het openen vindt u hierin de openstaande collectes. De collectes staan open van zondag tot en met vrijdag, zodat mensen die later de dienst bekijken ook nog kunnen geven.

Door met de Scipio App te geven geeft u een machtiging af om uw gift te kunnen innen.
De incasso vindt circa één keer per twee weken plaats. Dit is de goedkoopste en makkelijkste manier.
Als u voor de eerste keer geeft, dan dient u uw bankrekening nummer in te vullen.
Meer info over het gebruik van de Scipio App vindt u hier.

Voor personen die de Scipio App niet hebben wordt het mogelijk gemaakt om via een QR code te geven.
Deze zal worden getoond tijdens het collecteren.
Met de QR code komt u terecht op een website (https://link.socie.nl/) die door Scipio wordt gebruikt om via iDeal uw gift te kunnen innen.

Er zijn transactiekosten verbonden voor zowel de automatische machtiging als voor iDeal. U kunt kiezen of u zelf de transactiekosten wilt betalen of dat de Kerk deze kosten draagt.

Wij streven ernaar om na 31 maart met GIVT te stoppen.

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met:
Henk van Til, Peter Eckhardt en Michel Klunder

Veertigdagenproject Kindernevendienst (2)

25 februari – zondag 2

Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?

Op deze zondag staat Johannes 13:1-15 centraal: tijdens de paasmaaltijd wast Jezus de voeten van zijn leerlingen.

Maar Petrus laat dit niet toe.

Jezus maakt duidelijk waarom het belangrijk is dat Petrus toch zijn voeten door Hem laat wassen.

 

 

 


18 februari – zondag 1

Jij bent Petrus, de rots
Deze zondag is de eerste van een blok met zeven verhalen waarin we met Petrus op weg gaan naar Pasen.

Op deze zondag staat Matteüs 16:13-23 centraal: Petrus zegt dat Jezus de Messias en de Zoon van God is. Jezus zegt daarop tegen Petrus dat hij de rots is waarop de kerk gebouwd zal worden. Maar als Jezus vertelt dat Hij binnenkort moet lijden en sterven, vindt Petrus dat moeilijk te accepteren.

Noodhulp Israël en Gaza

Hulp bieden onder ondenkbaar zware omstandigheden. Dat doen de partners van Kerk in Actie op dit moment in Gaza. Sinds de terroristische aanval van Hamas op 7 oktober en de daaropvolgende oorlog van Israël met Hamas is het leven van de meeste Gazanen voorgoed veranderd. Er zijn inmiddels enkele tienduizenden doden te betreuren en meer dan 60.000 mensen zijn gewond. Bijna 90 procent van de inwoners is op de vlucht.
Er is dringend behoefte aan voedsel, water, medische benodigdheden en psychosociale hulp. Via het internationale kerkelijk netwerk en samen met plaatselijke kerken van Palestijnse christenen biedt Kerk in Actie hulp aan slachtoffers van het geweld.
Dit gebeurt niet alleen in Gaza maar ook nog altijd aan inwoners van Israël en de Westelijke
Jordaanoever die de gevolgen ervaren van de terreur van 7 oktober.
Omdat de grenzen van Gaza in de eerste weken na 7 oktober potdicht zaten, was hulp lange tijd bijna onmogelijk. Hulpgoederen kwamen de grens niet over en ook kantoren van in Gaza aanwezige hulporganisaties werden deels of geheel verwoest door de aanvallen. Inmiddels kunnen partnerorganisaties meer doen voor de talloze ontheemden. Een van de partners heeft rond Gaza-Stad een mobiele gezondheidskliniek opgezet van waaruit een arts, verpleegkundige, maatschappelijk werker en fysiotherapeut hulp bieden aan getroffen inwoners.
Iedere dag worden meer dan 400 patiënten behandeld. Maar er zijn nog veel meer mensen die zorg nodig hebben. Daarom heeft het personeel besloten nog meer uren per dag te gaan werken.
Ze worden daarbij geïnspireerd door hoe Jezus naar mensen kijkt, zoals weergegeven staat in Matteüs 9, vers 36: Toen hij de menigte zag, had hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder.

De diaconie van onze kerk wil dit belangrijke werk steunen. Helpt u mee? U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van de diaconie (NL51 RABO 0370 4025 61). Dank u wel.

3 maart – Mannenkoor Wieringermeer in Slootdorp

Op zondag 3 maart om 9.30 uur wordt in de Langewegkerk te Slootdorp medewerking verleend aan de dienst door het Mannenkoor Wieringermeer onder leiding van hun enthousiaste dirigent Wijnand Arends.

Heel bijzonder is dat op deze datum van 3 maart 2024 het Mannenkoor precies 40 jaar bestaat.
Helaas zal dit ook hun laatste optreden zijn, want zij stoppen ermee.
Ze hopen dat hun uitvoering in deze dienst een waardige afsluiting vormt.
U kunt nog eenmaal deze prachtige mannenstemmen te horen!
Voorganger in de dienst is oud-Slootdorper ds. T. Veenstra uit Kampen.

Na de dienst is er koffiedrinken.