Overleden op 9 mei 2018

Het hart van de mens overdenkt zijn weg,
maar de Heer richt zijn schreden.

Spreuken 16:9

 


Op 9 mei 2018 is op 93-jarige leeftijd mw. Henderika Esselink-Kadijk overleden. 
De dankdienst werd gehouden op dinsdag 15 mei 2018.

Za. 30 juni – Muzikale avond

In samenwerking met Events4Christ organiseren we op zaterdag 30 juni een muzikale avond. United4Christ, een koor en orkest van in totaal 45 personen, verzorgt dan een prachtig optreden bij ons in de Ontmoetingskerk. De leden van het koor & orkest spelen vanuit een overtuiging dat muziek op een bijzondere manier mensen aanspreekt. De musici en koorleden zijn overtuigd christen.

De afgelopen jaren heeft de groep al op verschillende plekken van zich laten horen. Zo verleende ze haar medewerking aan een kersttour met de bekende Britse aanbiddings-leider Graham Kendrick. De combinatie van een koor en orkest bleek toen ook al een duidelijke meerwaarde bij de bekende kerstliederen. In het najaar van 2017 heeft United4Christ haar eerste CD “Blessings” uitgebracht.

United4Christ richt zich op de doelgroep van 30 – 80-jarigen. De muzikale leiding is in handen van dirigent Aad Contze. De toegang is vrij. Er zal een collecte worden gehouden. De aanvangstijd is 19.30 uur. In verband met verwachte drukte, graag vooraf reserveren op www.events4christ.nl. Tot dan!

Hartelijke groeten, Commissie EC

Ontmoetingsdiners in mei

vrijwilligers van het Ontmoetingsdiner

Mensen die willen deelnemen aan de diners kunnen zich opgeven van 27 april tot 5 mei bij Trudy van Arkel tel. 0227823136 of bij Marjan Lettinga tel. 0227581492 of bij Anneke Zuidhof tel. 0227577223.
A.U.B. níet het antwoordapparaat inspreken, gewoon later nog een keertje bellen.

Mochten er problemen zijn met vervoer of heeft u een dieet, dan kunt u dat ook even doorgeven. Kosten voor het diner zijn € 5,00.

De diners worden gehouden op 11 mei in de Meerbaak in Middenmeer en op 18 mei in het Kompas in Wieringerwerf. Aanvang van de diners is 18.00 uur en vanaf 17.45 uur bent u welkom.

De diners zijn bedoeld voor mensen die (bijna) altijd alleen aan tafel zitten en voor mensen die door een of ander ongemak niet in de gelegenheid zijn om buiten de deur te eten. Het eten is altijd super lekker en het is een stuk gezelliger om met 8 personen aan tafel te zitten dan alleen.

De diners zijn voor jong en oud, arm en rijk, kerkelijk en niet kerkelijk.

Denkt u nu, dat lijkt mij wel gezellig, of, dat is misschien iets voor mijn vader, buurvrouw, collega etc; schroom niet, en bel voor verdere informatie naar een van de bovenstaande telefoonnummers.

(op de foto staan de vrijwilligers van het Ontmoetingsdiner)

 

Collectemunten

Graag uw aandacht voor de collectemunten.

We noemen het voordeel:
Met collectemunten heeft u passend muntgeld voor de collecte en  de gift is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Voor onze kerk is dit ook voordeliger, omdat het storten van contant geld bij de bank steeds duurder wordt.

 

Soorten
Er zijn vier soorten collectemunten met elk een eigen waarde:

  • Groen €0,50
  • Geel €1,00
  • Blauw €2,00
  • Rood €5,00

Aantallen
De munten worden in zakjes van € 50,00 verkocht. In een zakje met groene munten zitten er 100, in een zakje met gele munten 50, in een zakje met blauwe munten zitten er 25 en in een zakje met rode munten zitten er  10 in.

Munten bestellen en afhalen
U  kunt één of meerdere zakjes met munten bestellen door € 50,00 per gewenst zakje over te maken naar NL31RABO0370306406. Vermeld daarbij wat voor soort zak(jes) u wilt. Geef ook aan hoe u de collectemunten witl afhalen.
Er zijn twee mogelijkheden. U kunt de collectemunten afhalen bij Dhr. L.J. Bos, Leeuwetand 43, tel 502392 of u kunt de collectemunten ophalen op de 1e zondag van de maand na afloop van de dienst in de kerkenraadskamer.
Aangezien de zakjes vooraf klaar gemaakt moeten worden, dient u rekening te houden met een week tijd tussen bestellen en afhalen.

Fiscaal aftrekbaar
Met uw bankafschrift is het aantoonbaar dat u een gift heeft gedaan. Onder bepaalde voorwaarden is deze gift aftrekbaar van de belasting. Meer informatie vind u op http://www.belastingdienst.nl/giften/