Kerk en Corona

Met ingang van zondag 23 januari 2022  worden de maatregelen weer iets versoepeld. Er mogen weer zondagse diensten worden gehouden. Wel gelden daarbij de volgende afspraken: Kerkdienst
 • er is mondkapjesplicht voor iedereen vanaf 12 jaar bij het betreden en rondlopen in de kerkgebouwen; eenmaal op de zitplaats kan deze worden afgedaan.
 • Er mag wel worden gezongen tijdens diensten.
 • het is verplicht om 1,5 meter afstand te houden van elkaar; dit geldt niet voor personen uit één huishouden; dit betekent dat het aantal zitplaatsen wel een maximum kent. Tot nu toe lukt het nog zonder te hoeven reserveren.
 • voor kerkdiensten hoeft de QR-code niet te worden getoond;
overige dagen
 • de Meerbaak en de kerkzaal blijven voorlopig gesloten tot 30 januari voor alle activiteiten.
 • Zodra vanuit de overheid nieuwe adviezen komen zal er opnieuw een afweging gemaakt worden.
Op de website staat telkens de meest actuele stand van zaken. Geef dit ook door aan hen die geen website kunnen bezoeken. We mogen erop blijven vertrouwen dat we spoedig weer samen mogen komen!

Vraag aan alle gemeenteleden

Tot nu toe hebben we de kerkdiensten digitaal uitgezonden en zijn er geen bezoekers in de kerkzaal aanwezig. We wachten  dinsdag  18 januari het advies van de PKN af of er mogelijk versoepelingen geadviseerd worden. Houdt u dus de website in de gaten.

Afgelopen week kwam de kerkenraad digitaal bijeen om te vergaderen. In die vergadering evalueren we de kerkdiensten van de afgelopen periode. We blikken dan even terug.
We missen dan wel de input van de gemeente, want de reactie van u of jij vanachter de tablet of PC krijgen we niet te horen.

Wij zijn benieuwd, ook naar uw / jouw reactie.

 • Hoe gaat het met u met jou, nu we elkaar zo weinig kunnen ontmoeten.
 • Wat vind je ervan om via het beeldscherm de dienst te volgen.
 • Wat vind je van de diensten?
 • Voelen we ons verbonden met elkaar?
 • Zijn er vragen?
 • Zijn er zaken die je anders zou wensen, als dat mogelijk zou zijn? Zo ja, welke?

Laat het ons weten, dat kan via  e-mail naar de scriba, een telefoontje of briefje naar een van de leden van de kerkenraad.

Hartelijk dank.

Actie Kerkbalans

Samen voor de kerk van morgen

Beste gemeenteleden,
De kerk is een plek waar we het geloof met elkaar delen. Waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Het is een plek waar we omzien naar elkaar. En waar we zorgen voor de mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Daarmee is de kerk van grote betekenis!
Dit is mogelijk dankzij u. Want u bent betrokken bij de Ontmoetingskerk Middenmeer en steunt onze kerk financieel. Daar zijn we u erg dankbaar voor!
Met uw steun kan de kerk haar plek blijven innemen in Middenmeer. Met uw gift en die van anderen hebben we het afgelopen jaar veel kunnen doen.

Actie kerkbalans 2022 is  zaterdag 15 januari van start gegaan en loopt tot en met zaterdag 29 januari. In deze periode zullen wij u via de mail of per post vragen om uw toezegging bekend te maken.
Alvast bedankt.
College van kerkrentmeesters

Medeleven

 • Mevrouw Gé Schenk-van Tellingen verblijft (waarschijnlijk de eerste 2 á 3 weken van januari) in Revalidatie behandelcentrum Samen, kamer 10, Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen.
 • Mevrouw Tona de Haan-van Rossum verblijft nog in Lindendael in Hoorn, (251 Lavendel 2). 

 

 

Overleden op 18 januari 2022

Geprezen zij de Heer Dag aan dag draagt Hij ons Die God is ons heil.

Psalm 68:20

Op dinsdag 18 januari 2022 is overleden mevrouw Johanna Frederika van der Beek-Heuvelink. Het afscheid is op zaterdag 22 januari in besloten kring in het uitvaartcentrum in Middenmeer.

Van U is de toekomst

Het mozaïek met daarop het jaarthema is inmiddels opgehangen in de kerkzaal. Op de feestzondag/startzondag is er een leeg bord gepresenteerd met de tekst: ‘Van U is de toekomst’
Bedoeling was om het bord op te vullen met mozaïek. Nu is het gereed.

Het mozaïek laat de gebrokenheid van de mens zien, van ons allemaal dus. De brokstukken staan voor pijn en verdriet. Toch kan vanuit de gebrokenheid iets moois ontstaan: een mozaïek, een geheel.
Van U is de toekomst’. Dat kan betekenen: van jou en mij.
We kunnen ook zeggen: van U, van God is de toekomst.
Er staat ook een kruis op het bord. Hier zie je een horizontale lijn in : tussen ons, en een verticale lijn: tussen God en ons. Dus toekomst door vertrouwen in elkaar maar vooral ook op God.
Dit (jaar-)thema mogen we ons telkens weer herinneren bij alles wat we doen, ook in de kerk.
Zo mogen we ons steentje bijdragen aan samen gemeenschap zijn, samen kerk zijn.

Present zoekt vrijwilligers

Present zoekt vrijwilligers voor hulp aan kwetsbare inwoners van Hollands Kroon 
Stichting Present Hollands Kroon is op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken voor mensen die door armoede, ziekte of eenzaamheid hulp nodig hebben.
Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep (vrienden, collega’s, voetbalteam, etc.) of individu in te zetten voor een ander; eenmalig of structureel.

Present organiseert twee typen projecten: praktisch en sociaal. Bij praktische projecten steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij iemand thuis. Denk aan een tuin opknappen, een woning schoonmaken of helpen verhuizen. Sociale projecten zijn gericht op ontmoeting en participatie, bijvoorbeeld ontmoetingsdiners voor alleenstaanden of digitale hulp voor ouderen.
Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in Hollands Kroon, zoals de wijkteams en GGZ. Zij weten precies wie hulp nodig heeft, waardoor de inzet van vrijwilligers op de goede plek terecht komt. Het aanbod van de vrijwilligers is het vertrekpunt: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer? Dat aanbod koppelen wij aan hulpvragen die hulpverleners bij ons indienen voor hun cliënten.

Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om een ander te ontmoeten en te helpen. Kijk voor meer informatie op www.presenthollandskroon.nl en meld je aan of neem contact met ons op voor een presentatie.

We houden tijdens de projecten uiteraard rekening met de coronamaatregelen.

VACATURE PREDIKANT

MIDDENMEER & SLOOTDORP
PROTESTANTSE GEMEENTEN

2 KERKGEMEENTEN | 800 LEDEN | 1 PREDIKANT

De kerkenraad van de afzonderlijke Protestantse Gemeenten van Middenmeer en Slootdorp zoeken voor haar beide gemeenten een enthousiaste en inspirerende

FULLTIME PREDIKANT(E) of PREDIKANTENECHTPAAR

Wij zoeken iemand die:

• De Bijbel hanteert als het woord van God en als leidraad in het leven
• Samenbindend wil zijn voor jong en oud
• De mens ziet en kent
• Een bewogen, open en gastvrij persoon is
• Sociaal vaardig is en communicatief
• Groepen binnen de gemeente kan inspireren en begeleiden

Wij zijn twee geloofsgemeenschappen die:

• Open en pluriform zijn in geloofsbeleving
• Volop activiteiten organiseren binnen en buiten de kerk
• Sterk betrokken zijn op elkaar
• Graag met u de uitdaging aangaan in onze kleurrijke polder. Voelt u zich geroepen?

Klik hier voor onze profielschets 

Nadere informatie en sollicitatie 
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie, Cor Smit, M.  06 2061 4648.

Wij zien uw brief met motivatie en CV graag voor 15 juni 2021 tegemoet.
Bij voorkeur per e-mail aan de secretaris van de beroepingscommissie, Egbert Kats,
E.   bcmiddenmeerslootdorp@gmail.com

klik om te vergroten – pdf