Woorden van Gods Liefde

Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

31 december

Dit jaar is bijna voorbij, een nieuw jaar ligt voor jou.
Misschien vraag jij je af wat je toekomst zal brengen?
Ik ben er voor jou, op elk moment en in alle omstandigheden.
Ik heb het allerbeste met je voor.

Zie uit naar Mijn hoopvolle toekomst die Ik je zal geven.
Ik koester gedachten van vrede over jou, en niet van onheil.
Ik heb jouw geluk voor ogen
en Ik heb een prachtig plan voor je leven. (Jer.29:11)

Ook al verandert er van alles om je heen,
er zal nooit iets veranderen aan Mijn liefde voor jou.
Ik ben Dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst die voor je ligt. (Hebr.13:6)

Ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. (Mat.28:20)
Jouw tijden zijn in Mijn hand. (Ps.31:16)

Ik overzie heel jouw levensweg,
Ik ben altijd bereid om jou te onderwijzen en je te leren welke weg je moet gaan. Mijn weg voor je leven is altijd de beste!
Mijn oog rust op jou. (Ps.32:8)

Laat je niet opjagen door de dingen van de wereld,
door de drukte en stress.
Ook al leef je nog in deze wereld, je bent niet van deze wereld. Ik heb je niet als wees in deze wereld achter gelaten.
Mijn Geest gaat altijd met je mee,
Hij woont als de liefdevolle Trooster en Helper in je hart.
Hij leid je door alles heen. Hij is de beste Coach die betrokken is op heel jouw leven. (Joh.14:16-18, Joh.17:16)

Ik hou van jou en Ik laat je nooit meer gaan.
Jij bent Mijn geliefde kind.
Jouw leven is veilig en geborgen bij Mij.
Ook in het nieuwe jaar dat voor je ligt! (Ps.91:4, Kol.3:3)


25 december 2019

De kroon op al deze kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt.
Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.
Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.


22 december 2019

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid.
De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen.
Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan.
Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.


15 december 2019

Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer).
Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten
op: hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat
wij ontvangen.


8 december 2019

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je
verkouden bent. 
De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van
het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.


1 december 2019

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om
alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.


21 november 201924 oktober 2019

Hoe ben jij vanmorgen de dag begonnen?
Ben je gejaagd om alles wat je vandaag moet doen?
Kom Mijn kind, neem je eerst even de tijd om bij Mij te zitten?
Ga zitten en rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn.

Maak je geen zorgen. Zoek eerst Mij, en Mijn koninkrijk en gerechtigheid, Ik beloof je dat Ik je alles geef wat je nodig hebt voor vandaag. (Mat.6:33)

Ik geef je Mijn rust. In mijn aanwezigheid verdwijnt je onrust,
en ontvang je Mijn vrede en ontspanning. (Mat.11:28, Fil.4:5-7,19)

Je mag al je plannen voor deze dag met Mij bespreken. Overleg alles wat je doet met Mij. Dan zullen al je plannen slagen. (Ps.20:5, Spr.16:3)

In de morgen hoor Ik jouw gebed.
Leg alles aan Mij voor en zie uit… (Ps.5:4)
In de morgen laat Ik jou Mijn liefde horen, Ik spreek vol liefde tot jou. Ik wijs de weg die je mag gaan, Ik laat je weten wat je moet doen. Mijn oog rust op jou. (Ps.32:8,143:8)

Zie naar Mij uit… zie hoe Ik je vandaag zal helpen en jou door de dag heen draag. Wat er ook gebeuren zal… verwacht Mij in alle situaties.
Verwacht dat Ik bij je ben, en jou de kracht en moed geef die je nodig hebt.

Vertrouw je weg aan Mij toe, Ik zal het doen. (Ps.37:5)
Laat alles maar los, leun dicht tegen Mij aan,
en geniet van Mijn overvloedige liefde waarmee Ik jou omring.

Waar jij tegenop ziet, wat jij niet kunt… Jij mag zien dat Ik het wél kan. Ik geniet ervan om jou overvloedig te geven uit Mijn rijkdom. (Fil.4:19)

Ik weet precies hoe Ik jou het beste kan helpen!


17 augustus 2019

Komen de golven op je af,
Ik laat je nooit alleen, 
Ik neem jouw hand, Ik houd je vast,
Ik leid jou er doorheen.

Wees niet bang of ontmoedigd. 
Ik heb je verlost, 
Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij.

Wanneer je door een zee van moeilijkheden gaat, 
Ik zal bij je zijn.
Als zorgen als golven op je afkomen, 
zullen ze jou niet overspoelen. (Jes.43:1,2)


25 juli 2019


6 juni 2019
Toen jij geboren werd, was Ik al bij je en Ik verheugde Mij over jouw komst in de wereld.
Al die tijd heb Ik al een mooi plan voor je leven.
Ik koester gedachten van vrede over jou, Ik heb je geluk voor ogen, Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou.
(Ps.139:1-6,13-16, Jer.29:11)


11 mei 2019

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.


27 april 2019


21 april 2019: Pasen


19 april 2019: GoedeVrijdag


14 april 2019: Week 6 in de 40-dagentijd


7 april 2019: Week 5 in de 40-dagentijd


31 maart 2019: Week 4 in de 40-dagentijd


24 maart 2019: Week 3 in de 40-dagentijd


17 maart 2019: Week 2 in de 40-dagentijd


10 maart 2019: Week 1 in de 40-dagentijd

 


8 maart 2019


20 februari 2019

Is de kleur uit je leven verdwenen?
en lijkt jouw wereld grijs en grauw?
Ik wil jou Mijn liefde geven
want Ik hou zoveel van jou!
Geef Mij je hart, dan kom Ik erin,
Ik geef jouw leven kleur en zin.

De liefde die Ik jou wil geven,
brengt de kleur aan in je leven.


31 januari 2019

Vrede laat ik bij jullie achter; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en wees niet bang. (Joh.14:27)

 

 

In de storm van het leven ben Ik voor jou een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. (Psalm 46:2)
Ik ben jouw Vredevorst, Ik woon in jou. (Jes.9:6) 
Mijn vrede regeert in je hart. (Kol.3:15).
Ik breng de onrustige gedachten die op je afstormen tot rust. Mijn vrede is als een beschermende muur rondom je hart en gedachten, zodat jij rustig kunt blijven in alle omstandigheden. (Fil.4:7)

Je staat er niet alleen voor, Mijn Trooster, de Heilige Geest, helpt je om Mijn woorden in je gedachten te brengen. (Joh.14:26)
Mijn Woord is levend en krachtig en geeft jou nieuwe kracht. (Hebr.4:12)
Vertel Mij waar je mee zit en vraag Mij om hulp. Elke angst en onzekerheid moet wijken voor Mijn naam. (Joh.14:13,14)
Mijn woorden van wijsheid geven jou licht als alles donker lijkt, zodat je weet wat je moet doen en welke weg je mag gaan. (Psalm 32:8,119:105)

Ik leef in jou, Ik til je op;
Van binnenuit geeft Mijn vrede jouw geloof vleugels om uit te vliegen boven je omstandigheden.
Laat je meenemen op Mijn thermiek, je ogen gericht naar de hemel, waar elke zegen voor jou beschikbaar is. (Ef.1:3, Kol.3:3)
Zie jouw wereld met andere ogen, met Mijn ogen. Dan ben je niet langer meer gefocust op je moeilijkheden, maar zie je Mijn potentie en mogelijkheden die jou laten uitstijgen boven het natuurlijke.

Ik geef je Mijn vrede, voortdurend, in elk opzicht. (2Tes.3:16)


21 januari 2019

Als je vandaag je huis verlaat, en op weg gaat,  denk je dan aan Mij?

Denk niet: ‘Dit wordt weer een dag zoals alle andere dagen.’ Dit is de dag die Ik heb gemaakt en die Ik jou geef. Ik verlang er naar om ook vandaag jou met Mijn liefdevolle zorg te omringen. (Ps.118:24)

Ik dring mijn liefdevolle bescherming niet aan je op.
Wanneer je Mij uitnodigt om met je mee te gaan, dan baan Ik voor jou de weg. Ik ga voor je uit, om jou de weg te wijzen. Ik vergeet je niet en Ik zal je nooit loslaten. (Deut.31:8)

Ik weet al je vragen, Ik zie waar jij tegenop ziet, en Ik wil je leiden en helpen bij alles. Als je zelf geen uitkomst ziet, dan geef Ik jou raad en inzicht. Mijn lieve kind, Mijn oog rust op jou, al Mijn aandacht gaat naar jou uit! (Ps.32:8)

Welke moeilijkheden er ook op je weg komen, als je weet dat je Mij nodig hebt, dan zal Ik er altijd voor je zijn. Neem voor alles maar je toevlucht bij Mij en schuil bij Mij. Bij mij ben je veilig! (Ps. 91:2)

Vertrouw je weg maar aan Mij toe en vertrouw op Mij, en Ik zal het doen. Ik zal in ALLES voor je zorgen. Ik zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ‘s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. (Ps. 37:5,6)

Mijn kind, Ik hou oneindig veel van jou,
en Ik geniet ervan om met jou op weg te gaan.
Jij betrekt Mij bij jouw leven, en Ik deel Mijn leven met jou.


1 januari 2019