Woorden van Gods Liefde

Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

25 oktober 2021

Prijs de Heer!
Dag aan dag draagt Hij onze lasten.
Die God is voor ons een God van bevrijding. (Ps.68:20)

Tweeduizend jaar geleden ging Mijn hart al naar jou uit.
Ik droeg voor jou het kruis, alle zonden, ziekte en elke pijn nam Ik op in Mijn lichaam. De straf die jij verdiende, droeg Ik in jouw plaats, zodat jij nu in vrede met God mag leven. Het volle oordeel kwam op Mij neer, om jou Mijn bevrijdende en genezende liefde te geven. (Jes.53:4,5, Rom.5:1)
 
Ik droeg alles wat jij niet dragen kan, in jouw plaats, om jou een leven te geven heel dicht aan Mijn hart.
Zou Ik dan niet weten hoe Ik jouw zorgen van vandaag het beste kan dragen? Ja toch zeker! Mijn liefde voor jou is zo groot… met Mij ontvang je alles wat je nodig hebt. (Rom.8:32)
 
Ik draag je hele leven, je bent veilig en geborgen bij Mij. (Kol.3:3)
 
Ik ben jouw Verlosser, jouw Heer en Heiland.
Ik draag je, elke dag opnieuw.
Mijn eeuwige armen zijn onder jou. (Deut. 33:27)
 
Ik laat je niet vallen, wat je ook doet.
Ik hou oneindig veel van jou!
Ik blijf altijd Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr.13:8)
 
Ik ben jouw krachtige Helper.
Ik weet wat je moeilijk vindt. Rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn. Laat je maar dragen naar de oplossingen die Ik je geef. (Hebr.4:16,13:6)
 
Je hebt een onuitputtelijke Bron van hulp tot je beschikking, Ik heb onbegrensde kracht en liefde, en Ik verlang ernaar om jou te helpen in iedere situatie! (Ps.36:10, 84:7, Jes.12:3, Joh.10:10)
 
Ik weet als geen ander wat er speelt in jouw leven, en je mag zeker weten dat Mijn kracht groot genoeg is om jou daar doorheen te dragen. Mijn woorden geven jouw innerlijke draagkracht, nieuwe hoop en goede moed.
Jij mag je verwonderen hoe Ik ook vandaag, jou vol liefde door deze dag heen draag!


1 oktober 2021

Ik hou van jou!
De liefde die Ik jou wil geven,
brengt de kleur aan in jouw leven!

Ik verlang naar jou, op ieder moment,
omdat jij zo kostbaar voor Mij bent.
Hoor hoe Ik Mijn liefde over jou bezing.
Ik ben blij met jou en juich over jou van vreugde.

In Mijn stem hoor je nooit een klank van afwijzing,
maar in ieder woord dat Ik tot je spreek, resoneert Mijn liefde.
Mijn liefde is zo volmaakt, zo compleet,
volledig gericht op jouw welzijn,
verlangend om jou op te tillen in Mijn nabijheid.

Ik verheug Mij als je Mij toelaat in jouw gebrokenheid,
je vindt herstel in Mijn eeuwige armen,
Mijn bevestiging rekent af met elke schuld,
iedere afwijzing en minderwaardigheid.

Mijn gedachten over jou zijn vol vrede,
de blik in Mijn ogen zijn vol tedere liefde en genegenheid,
Mijn glimlach straalt je toe.
Mijn lieflijke stem fluistert in je gedachten:
Je bent van Mij, intens door Mij bemint,
Mijn dierbare kind.

Je mag altijd heel dicht tegen Mij aanleunen,
Mijn herstel in je leven maakt het onmogelijke mogelijk.
Mijn liefde laat je stralen,
groeien en open bloeien,
jij mag zijn wie je bent,
Mijn geliefde kind naar wie Mijn hart en verlangen uitgaat.

Jer.29:11, Sef.3:17, Mat.19:26, Joh.12:27, 1Joh.3:1


25 augustus 2021

Mijn kind, je hoeft niet bang te zijn,
voor de dag van morgen.
Jij bent van Mij, Ik kocht je vrij,
en elke dag ben Ik dichtbij,
en zal Ik voor je zorgen.
Jij bent Mijn kind, je bent kostbaar in Mijn ogen.
Ik gaf Mijn leven voor jou, en Ik kocht jou met Mijn bloed.
Als Ik zo’n hoge prijs betaald heb voor jouw leven, hoe kan Ik jou dan ooit nog vergeten? (Jes.43:1,4, Rom.8:32, Kol.1:14)
Soms gebeuren er dingen in je leven die je bang en onzeker
maken. Gebeurtenissen in de wereld kunnen angst bij je oproepen.
Mijn kind, Ik weet het, Ik begrijp je helemaal.
Wees maar niet bang, Ik ben bij je. (Ps.27:1)
Ik heb de grootste angst doorstaan en al jouw angsten op Mij genomen toen Ik voor je stierf aan het kruis. (Luk.22:43,44, Hebr. 2:18, 4:15)
Ik beloof je: waar je ook doorheen gaat, Ik ga met je mee.
Ik ben bij jou om je eruit te helpen.
Als je Mij ziet in elke situatie, dan verliest de angst zijn grip op je leven.
Als je bang bent, geef Ik je moed.
Als je niet verder kunt, reik Ik jou de hand en zeg:
Kom maar, Ik houd je stevig vast. Mijn liefde laat je nooit los.
We gaan er samen doorheen. (Hebr.13:5,6)
Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je.
Ik kom voor je op.(Jes.41:10,13)
Ik red je uit alles waar je bang voor bent. (Ps.34:5, 56:4, 91:15, 107:6,13,19, 118:5,6)
Mijn oog rust op jou. Je leeft dichtbij Mij in het licht,
de Zon van Mijn liefde schijnt op jouw leven.
Mijn sterke armen zijn altijd om je heen. (Deut.33:27)
Ik wandel naast je, om jou de weg te wijzen,
en jou te steunen als het pad moeilijk is.
Ik zal jou voor struikelen behoeden. (Ps.32:8, Judas 1:24-25)
Ik breng elke angst en onrust in jou tot stilte
en vul je hart met Mijn vrede. (Fil.4:7)
Jij vindt overvloedige vreugde in Mijn nabijheid,
Jij hebt voor altijd een lieflijke plek aan Mijn zij. (Ps.16:11)
Je hoeft niet bang te zijn voor de dag van morgen,
maak je geen zorgen, Ik zorg voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt,
en Ik zal er altijd voor je zijn. (Mat.6:8,34, 1Petr.5:7)

 


17 juli 021

Weet jij niet goed
hoe je verder moet?
Vertel het Mij maar,
Ik sta voor je klaar.
Ik was mens zoals jij,
Ik begrijp je zo goed,
laat maar los,
en vertrouw Mij nu maar!

Ik zal voor je zorgen,
vandaag en ook morgen,
Ik ben bij jou,
je bent niet alleen.
Ik weet raad met jouw vragen,
en Ik zal je dragen,
ja, Ik draag je door alles heen!

Ps.32:8, 37:5,7, 46:11, 68:20, Mat.28:20, Hebr.2:17,18, 4:15,16, Jak.1:5


16 juni 2021

Gisteren is al voorbij.
Leef vandaag!
Vertrouw op Mij,
want wat er ook gebeuren mag,
Ik geef kleur aan deze dag.

Begin elke morgen zonder zorgen…
Ik zorg voor jou!

Laat je dag niet gekleurd zijn door onrust, schuld, verdriet en angst.
Vul je gedachten niet met bezorgdheid over wat er allemaal kan gebeuren…
Denk aan Mij, en aan al Mijn zegeningen,
waarmee Ik jou ook vandaag weer zal omringen.
Ik heb heel jouw leven in Mijn hand.

Waarom zou je de bagage van gisteren,
vandaag nog met je meedragen?
De fouten die je toen hebt gedaan, heb Ik je allang vergeven!

Laat je verleden niet je heden bepalen,
en de glans ontnemen van deze nieuwe dag met nieuwe kansen, die Ik je geef.

Ik geef zelfs kleur aan jouw donkere ervaringen!
Alles wat er in je leven gebeurt, gebruik Ik en laat Ik meewerken ten goede!

Ik kleur met Mijn liefde en vrede deze nieuwe dag.
Je mag verwachtingsvol uitzien naar Mij.

Ik bied je Mijn helpende hand,
Mijn luisterend oor,
Mijn sterke armen waarin jij mag schuilen,
Mijn schouder om op uit te huilen,
en Mijn hart dat altijd voor jou klopt.

Je hoeft het Mij alleen maar te vragen,
en Ik zal jou helpen en door deze dag heen dragen.

Ps.5:4, 37:5, 118:24, Spr.3:6, Mat.6:27,34, Rom.8:28, Ef.1:7, Fil.4:7,8, Hebr.12:2


23 mei 2021

Vier het feest van de Heilige Geest.

Ik laat je niet alleen achter,
Ik zend je Mijn Plaatsvervanger,
ontvang de Heilige Geest.
Hij blijft bij jou, en Hij zal altijd in je zijn.

Hij is een liefdevolle Trooster,
een machtige Helper,
een betrokken Metgezel,
een wonderlijke Raadgever,
en jouw krachtige Pleitbezorger,
Die als een tedere Vriend
in de stilte van je hart
Mijn woorden spreekt,
je kracht en vertrouwen geeft,
en altijd in je leeft!

Ontvang dit wonder in je hart;
Zijn power maakt het onmogelijke mogelijk.
Ervaar Zijn levensveranderende kracht,
en ontdek hoe Mijn werk in jou wordt volbracht!
En… als gevolg van Zijn prachtige en krachtige werk in jou,
mag jij de wereld om je heen laten zien dat Ik leef!

(Jes.11:12, Mat.28:20, Joh.14:16,17,26,15:26, 16:7,13, Hand.1:8)12 mei 2021

Laat je waarde niet bepalen door je fouten en je falen.
De liefde die Ik jou wil geven, brengt de kleur aan in je leven.

Kind van God, wat ben je mooi!
Als Ik naar je kijk, zie Ik het leven van de Here Jezus in jou.
Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon.

De bagage die je met je meedraagt, door nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, hebben je identiteit vertekend en besmeurd. Mijn dierbare kind, jij bent Mijn Meesterwerk, en Ik ben een Meester in het herstellen van alles wat beschadigd is in jouw leven.

Ik breng de leugens die jij over jezelf gelooft aan het licht, en toon je Mijn bevrijdende waarheid. Ik leer je om met Mijn ogen naar jezelf te kijken; Je mag ontdekken hoe mooi en bijzonder Ik je vind. Je bent heel kostbaar voor Mij.

Mijn liefde voor jou is heel persoonlijk, Ik heb jou op het oog. Je hoeft nooit te twijfelen aan Mijn oneindige liefde voor jou.
Ik heb immers alles voor je over gehad. Al was jij de enige mens op aarde, dan nog zou Mijn Zoon voor je sterven. Hij is opgestaan uit de dood om jou aan Mijn hart te brengen.

Heel jouw leven is een wonder van Mijn hand. Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik jou al uitgekozen. Ik verheugde Mij over jouw komst in deze wereld. Je mag zijn wie je bent: een uniek mens met zijn eigen kwaliteiten en talenten.

Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Vergelijk jezelf niet met anderen: jij bent jij. Wees niet bang wat anderen van je denken en of ze jou wel goedkeuren. Geloof in jezelf zoals Ik je heb gemaakt.

Wees niet teleurgesteld als je iets verkeerd doet. Richt je aandacht niet op wat je beter zou moeten doen. Kijk naar Mij, Mijn ogen weerspiegelen Mijn liefde die Ik voor je koester. Ik omhul je met Mijn vergevende liefde, en Ik vraag je: ‘Mag Ik het van je overnemen en in jou uitwerken wat je zelf niet kunt?’

Ik accepteer je helemaal! Ik leer je om je veilig te voelen in Mijn liefde, en te zijn zoals Ik je heb bedoeld. Vanuit die veiligheid mag je doen waartoe Ik jou geschapen heb. Ik breng jouw leven tot zijn doel en bestemming.

Ik wil je kennen en van je houden, niet om wat je doet,
maar om Wie Ik voor je wil zijn. Jij bent Mijn trots.
Ik breng Mijn kleur aan in je leven.

Door Mijn liefdevolle zorg mag je openbloeien en zijn wie je bent:
Mijn prachtige kind, in wie Ik zoveel vreugde vind.

Psalm 139:13-16 – Jes. 43:4 – Jer.1:5 – Joh. 3:16, 8:32,36, 15:9, 16:27, 17:23 – Ef. 1:6, 2:10 – 1 Joh. 3:1, 4:9,10


24 april 2021

Mijn God zal je in alles overvloedig geven wat je nodig hebt, Hij deelt Zijn hemelse rijkdom met jou, dankzij Jezus Christus. (Fil.4:19)

Zullen we ruilen? Echt, dat is mogelijk. Ik vraag je alleen of je jouw leven aan Mij wil geven, Ik geef Mijzelf aan jou. Je mag altijd bij Mij zijn. Alles wat van Mij is, is van jou. (Luc.15:31)

Weet je hoe dicht Ik bij je ben? Ik leef in jou. Ik werk in jou met al Mij kracht. Je bent nooit meer alleen. (Gal.2:20)

Geef Mij al je zonden, je hoeft er zelf niet meer mee rond te lopen, Ik neem alles van je over. Ik heb voor elke zonde de prijs betaald. Ik geef jou Mijn totale vergeving, Mijn bloed wast je helemaal schoon! (Ef.1:17)

Geef Mij jouw knagende schuldgevoel, en je onzekerheid dat je niet goed genoeg bent. Ik geef jou Mijn bevestiging, Ik hou zoveel van jou. Je bent waardevol in Mijn ogen, Ik veroordeel jou nooit! (1Joh.3:1)

Geef Mij de leegte die je diep van binnen voelt. Ik geef je wat je hart verlangt. Laat je hart vol stromen met Mijn liefde en volmaakte zorg voor jou. (Ps.37:5, 1Petr.5:7 )

Geef Mij al je tekort, Ik geef jou Mijn leven en overvloed. (Joh.10:10)

Geef Mij je angst, Ik begrijp als geen ander waar je bang voor bent. Ik geef jou Mijn rust en vrede. Mijn volmaakte liefde verdrijft elke angst. Waar je ook doorheen gaat, we gaan er samen doorheen. (1Joh.4:18,Hebr. 4:15)

Geef Mij al jouw strijd, Ik BEN jouw overwinning. Ik heb elke macht overwonnen. Ik geef je Mijn naam waarmee je de aanklager kunt weg sturen. Schuil maar achter Mijn bloed, de vijand heeft geen enkel recht meer op jouw leven! (Kol.2:15, Jak.4:7, Openb.12:11)

Geef Mij jouw moedeloosheid, Ik geef jou nieuwe kracht.
Geef Mij je tranen, al jouw verdriet. Ik ben jouw Trooster, Ik bemoedig jou met Mijn woorden van liefde en hoop, zodat jij weer moed zult krijgen om door te gaan. (Ps.94:19, Jes.40:31, Mat,5:4 )

Geef Mij je pijn. Weet je dat Ik elke pijn heb gevoeld? Mijn rug is kapot geslagen, elke ziekte droeg Ik in Mijn lichaam. Door Mijn striemen bied Ik jou nu Mijn genezing aan. (Jes.53, 1Petr. 3:24)

Zie je dat je bij Mij alles vindt wat je nodig hebt? Ik geef je Mijn leven, waaruit je altijd mag putten. Het geeft Mij zo’n blijdschap als je gebruik maakt van Mij, en elke zegen eenvoudig van Mij aanneemt.


 8 april 2021

Lief kind van God, wat ben je mooi!
Als Ik naar je kijk zie Ik Mijn Zoon in jou,
je bent bekleed met Christus,
rein en heilig.
Al Mijn liefde en aandacht gaan naar jou uit.

Je hoeft niet bang te zijn dat je voor Mij niet goed genoeg bent.
Ondanks je fouten zal Ik altijd van je blijven houden.
Ik heb niets van je nodig, Ik heb alles om jou te geven!

Mijn Zoon Jezus Christus heeft het voor jou mogelijk gemaakt,
dat je alles zomaar uit genade mag ontvangen.
Mijn kind, je bent altijd bij Mij,
en alles wat van Mij is, is van jou.

Ik ben jouw Abba Vader,
Ik accepteer jou helemaal.
Je mag altijd bij Mij komen.
Ik ontvang jou met open armen,
met het verlangen om jou te helpen en te zegenen.

Mijn liefde is oneindig, onvoorwaardelijk,
genezend en verwarmend.
Ik ben blij met jou, Ik vind vreugde in wie je bent.

Je bent gezegend, jij bent Mijn eigen kind!

Luc.3:22, 15:20,31, Rom.8:15,16, Gal.3:27, 4:5,6, Ef.1:5, Fil.4:19,23, 1 Joh.3:1 28  februari 2021


Als ’s morgens vroeg de dag gaat beginnen,
hoor je de vogels al vrolijk zingen.
Ik zorg voor de vogels,
Ik denk ook aan jou!
De hele dag door zal Ik jou omringen,
met al Mijn liefde en zegeningen,
dus maak je geen zorgen,
Ik zorg voor jou!
Heb je vanmorgen toen je wakker werd,
gehoord hoe prachtig de vogels al zongen tot Mijn eer?
Vogels maken zich niet druk over wat ze zullen eten en drinken.
Ze zaaien niet, ze maaien niet,
en ze bewaren geen voorraden in schuren.
Ik geef ze te eten.
Jij bent toch veel belangrijker dan de vogels?
Ik kan jou nooit vergeten.
Als Ik zo goed voor de vogels zorg,
hoeveel te meer zorg Ik voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt, voordat je tot Mij bidt.
Begin daarom je morgen zonder zorgen…
Waarom zou je bezorgd zijn
over alles wat er vandaag kan gebeuren?
Bij Mij vind je alles wat je nodig hebt!
Jij bent van Mij en Ik ben van jou.
Ik ken jouw toekomst en Ik heb je leven in Mijn hand.
Leg al je zorgen in Mijn handen.
Als je Mij om hulp vraagt,
zal Ik je nooit met lege handen laten staan!
Alles wat van Mij is, is van jou!
Je mag al Mijn zegeningen ontvangen.
Wanneer je ziet hoe goed Ik voor je zorg,
dan verdwijnen al je zorgen en…
kun jij ’s morgens opstaan met een loflied in je hart!
 
Ps.32:10,11, Mat.6:8, 25,26,32,34 11:28, Luk.15:31, Joh.10:28,29, Fil.4:19, 1Petr.5:7

 


21 februari 2021

Maria breekt een kruikje hele dure olie stuk.
O nee, Maria toch, wat dom, was het een ongeluk?
Ze giet de olie zomaar over Jezus’ voeten heen,
alsof de Heer een koning is. Hé,  stop daarmee, meteen!
Maar Jezus zegt: laat haar met rust, ze doet wat nodig is.
Die olie is alvast voor straks, voor mijn begrafenis.
U gaat een weg die ik niet ken,
maar ik laat U niet zomaar gaan.
Gaat U maar voor, ik volg uw spoor.
Ik ga achter, achter U aan.


10 februari 2021

Voelt het van binnen koud en kil?
Ik neem je in Mijn armen,
de liefde die Ik geven wil,
zal ook jouw hart verwarmen.

Ik weet precies hoe jij je voelt,
Ik ken jouw pijn en zorgen,
en Ik begrijp wat je bedoelt.
Jij bent bij Mij geborgen.

Steun maar op Mij, Ik houd je vast,
Ik zal Mijn vrede geven,
Ik draag jouw zorg en elke last,
en draag je door het leven.

Mij is gegeven alle macht,
Ik zal je steeds omringen.
Ik geef je hoop en nieuwe kracht
en al Mijn zegeningen.

Deut.33:27, Ps.10:14, 55:23, Jes.40:31, Mat.9:36, 11:28,29, 28:18,20, Ef.1:3, Fil.4:4-7, Hebr.2:17,18, 4:15,16


29 januari 2021

Op een sombere dag vol regen,
als van alles tegen zit,
beloof Ik dit: Ik geef Mijn zegen,
en Ik hoor je als je bidt.

Ik zie jouw tranen en je zorgen,
Ik geef troost in iedere pijn.
Jouw leven is bij Mij geborgen,
Ik zal er altijd voor je zijn.


3 januari 2021
Gods heil en zegen in 2021!

Als een onbeschreven blad,
ligt de toekomst voor je open.
Maar het onbekende pad,
hoef jij niet alleen te lopen.

Kijk naar Mij, Ik ben dichtbij,
en Ik leid je op je wegen,
je bent veilig aan Mijn zij,
Ik geef jou Mijn heil en zegen!


25 december 2020

Ik kwam in de wereld die door Mij is ontstaan.
Alles is van Mij, ook jouw leven behoort Mij toe,
Ik maakte jou met een prachtig doel;
Het is Mijn diepste verlangen om Mijn leven met jou te delen.
Daarom kwam Ik als Mens op aarde.
Voor jou verliet Ik de hemel. Ik legde Mijn heerlijkheid af, zodat Ik Mij kon vereenzelvigen met de mensen, dus ook met jou. Ik werd als baby geboren in arme en meest nederige omstandigheden.
Toen Ik geboren werd, was er niets te zien van Mijn Goddelijke afkomst en glorie. Nergens was een plek waar Ik welkom werd geheten. Ik werd gewikkeld in doeken en Mijn wieg was een voerbak van de dieren. Mijn heerlijkheid was verborgen voor alle mensen, op een paar na…
In de nacht van Mijn geboorte brachten de herders de nacht door op het veld. Opeens werden ze omgeven door een stralend licht.
De hemel werd geopend, de engelen zongen van Mijn vrede.
Vrede op aarde, voor alle mensen die God liefheeft, ook voor jou!
Ik kwam om de weg van lijden te gaan en voor jou te sterven, in jouw plaats. Ik droeg jouw zonden, de straf die op Mij neerkwam, brengt jou vrede! Mijn ongekende vrede die de wereld je nooit kan geven.
Ik kwam in deze donkere wereld om jouw Redder te zijn. Ik trok jou uit de macht van de duisternis en Ik geef je een nieuw leven in Mijn koninkrijk van licht en liefde. Ik heb je gemaakt én duur gekocht met Mijn bloed, zo kostbaar ben jij voor Mij.
Jij mag nu elk moment leven onder een open hemel.
Zie je hoe Ik alles omdraai? Jouw leegte vul Ik met Mijn heerlijke aanwezigheid.
Alles wat zinloos lijkt in je leven, breng Ik tot een nieuwe bestemming;
Samen met Mij ga je een hoopvolle toekomst tegemoet.
Jij ontvangt een vol en voldaan leven met Mij en door Mij.
Laat Mijn stralende licht stromen in je hart,
laat Mijn liefde je verwarmen en ontvang dit wonder;
Ik geef je het voorrecht om Gods kind te zijn,
Jij bent uit God geboren, Ik Zelf wil wonen bij jou!
Ik ben het grootste geschenk dat je je maar kunt voorstellen.
Wanneer je Mij ontvangt in je leven, heb je alles wat je nodig hebt!
 
Ps.139:13-16, Jes.53:5, Lukas 1:7-14, Joh.1:9-12, 14:27, 2Kor.8:9, Fil.2:6,7, Kol.1:13,14
 

13 december

Op jouw donkerste dag
ben Ik jouw licht.
In je diepste nood
ben Ik jouw Redder.
In je zwakste moment
ben Ik jouw kracht.
In je zwaarste verdriet
ben Ik jouw Trooster.
In je moeilijkste situaties
ben Ik jouw Helper.
In je diepste dieptepunt
til Ik je op naar Mijn hoogte.
Hoe jij je ook voelt,
en wat er ook gebeurt,
de genade die Ik geef is meer dan voldoende!
Ik ben altijd bij jou!
Steeds als je denkt: ‘Nu ga ik vallen,’
houd Ik je overeind met Mijn liefde.
Steeds als je wanhopig bent,
troost Ik jou en geef je weer hoop.
Jij bent Mijn geliefde kind,
Mijn kostbare eigendom.
Je mag zeker weten, dat Ik jou nooit zal vergeten,
al Mijn liefdevolle zorg en aandacht gaan naar je uit.

Ps.27:1,5,6, 34:5,6, 94:14,18,19, Micha 7:8, Joh.1:16, 8:12, 14:16, 2Kor.12:9, Hebr.13:6 7 november


Begin de morgen zonder zorgen,
Kijk uit naar Mij, vertrouw Mij maar.
Jouw leven is bij Mij geborgen,
Mijn plannen liggen voor je klaar.

Zie, Ik ben bij jou, alle dagen,
en wat er ook gebeuren mag,
Ik zal jou door de dag heen dragen…
Geniet van deze nieuwe dag!

(Ps.5:4,13, 33:20,21, 130:5,6, Mat.6:31,34, 28:20, Ef.2:10, Kol.3:1-3)


10 oktober

Jouw hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft. (Ps.124:8)

In alles wat Mijn hand heeft voortgebracht, zie je Mijn wonderen. Heel Mijn schepping ademt zoveel liefde uit! Ik heb alles met wijsheid gemaakt, de aarde is vol van Mijn rijkdommen. Je mag genieten van Mijn schepping, en Mijn schoonheid en glorie zien die Ik daarin openbaar. (Ps.19:2, 33:6,9, 104:24)

Ook jou heb Ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt. Ik verheugde Mij over jouw komst in de wereld. Met zoveel zorg en liefde heb Ik je gevormd in de buik van je moeder; Ik wist precies hoe jij er uit zou zien, Ik gaf jou je unieke eigenschappen. Je bent prachtig zoals je bent. Jij bent Mijn schepsel en Mijn kind! (Ps.139:13-16)

Als Ik de Schepper ben van het oneindige heelal, maar ook de Ontwerper van de kleinste molecule, zou Ik dan niet weten hoe Ik vol liefde voor jou kan zorgen? Tussen al die miljarden mensen heb Ik jou op het oog, om jou krachtig bij te staan. Vol ontferming bekommer Ik Mij over jou! (2 Kron.16:9)

Uit Mij en door Mij en tot Mij zijn alle dingen, alles heeft zijn oorsprong in Mij. (Rom.11:36, Hebr.1:2)
Ook het plan van redding kwam voort uit Mijn hart. Mijn Zoon Jezus heeft Zichzelf voor jou gegeven aan het kruis, zodat jij nu voor altijd in vrede mag leven in Mijn nabijheid. (Rom.5:1)

Ik hou zoveel van jou! IK kies er zelfs voor om van jouw hart Mijn woning te maken, waar Ik zo graag verblijf. Ik heb van jou een prachtige nieuwe schepping gemaakt, wees je bewust van het grote wonder dat Ik door Mijn Geest met al Mijn kracht in je leef! (2Kor.5:17, 1Kor.6:19)

Elk moment verlangt Mijn hart naar jou. Alles, je grootste zorgen, maar ook de dingen die heel klein en onbelangrijk lijken, mag je delen met Mij. Vol aandacht ben Ik betrokken bij heel jouw leven. (Fil.4:4-7,19)

Vertrouw je maar toe aan Mijn Vaderzorgen, en je zult niet teleurgesteld worden. Ik ben er, en Ik zal er altijd voor je zijn! (Rom.10:11)


30 september 2020

In de knop van vandaag, schuilt de bloem van morgen,
de kracht van Mijn liefde brengt jouw leven tot bloei!

Ik heb een prachtig plan voor jouw leven. Mijn plannen zijn vol liefde, overvloed, vergeving en vrede. (Ef.2:10)
Al Mijn wegen zijn volmaakt. (Ps.18:31)
Ik leid je liefdevol op de weg die Ik heb voor jou.

Wees niet teleurgesteld over jezelf, heb geduld wanneer het even tegen zit. Ik ben in jou een prachtig werk begonnen, en Mijn werk is nog niet klaar. Ik rust niet totdat Ik voltooid heb wat Ik met jou van plan ben. Je bent een werk in uitvoering en je maakt vooruitgang! (Ps.138:8, Fil.1:6,2:13)

Zoals het zaad van een bloem tijd nodig heeft om uit te groeien tot een prachtige bloem, zo neem Ik de tijd voor een prachtig groeiproces in je leven;

Mijn Woord is als een kostbaar zaad, het zit vol leven en groeikracht. (Luc.8:11, Hebr.4:12)
Je mag vol bewondering naar Mij kijken en luisteren naar wat Ik tot je zeg. Neem Mijn woorden maar tot je, overdenk ze, en bewaar ze diep in je hart. Dit zaad draagt de kracht in zich om Mijn leven in jou te openbaren. Ze zijn genezing voor je hele lichaam (Ps.119:24,25, Spr.4:20-22)

Het woord is als zaad dat van invloed is in je gedachten, die steeds meer in overeenstemming komen met Mijn volmaakte wil. (Rom.12:2)

Ik leer je om steeds weer en steeds meer alles van Mij te verwachten, waardoor jij gaat groeien en zult open bloeien….
Zoals een zonnebloem gericht is op het licht, zo mag jij omhoog kijken; Richt je oog op Mij, jouw Leidsman en Voltooier van het geloof. (Hebr.12: 2)

Ik doe er alles aan om Mijn doel met je leven te bereiken;
Jouw bloemblaadjes zullen zich ontvouwen en…
Mijn leven met al Mijn prachtige volmaakte eigenschappen zijn steeds meer te zien in jou. (2Kor.3:18) Zo mag jij de wereld om je laten zien hoe mooi je bent: Mijn prachtige kind, Ik leef in jou! (Gal.2:20)


9 september 2020

Vogels maken zich niet druk
om wat ze zullen eten,
Jij bent toch zeker veel meer waard,
Ik zal jou nooit vergeten.
Wees maar niet bang of ongerust
voor de dag van morgen,
want Ik weet wat je nodig hebt,
en Ik zal voor je zorgen.
Zie je die kleine vogeltjes… jij loopt er zomaar aan voorbij.
Weet je dat Ik ze op het oog heb, en niet één vergeet?
Maken die zich druk over wat ze zullen eten?
Nee, ze komen niets tekort. Ik voed ze.
Ben jij niet veel meer waard dan zij? (Mat.6:26)
Toen jij vanmorgen wakker werd, was Ik al bij je.
Alle gedachten die er door je hoofd gaan, zijn bij Mij bekend! (Ps.139:1-4)
Weet je dat Ik zelfs alle haren van je hoofd heb geteld? (Mat.10:30,31)
Zo goed ken Ik jou, en zo groot is Mijn liefde en zorg voor jou.
Maak je daarom geen zorgen.
Je hebt jezelf toch aan Mij gegeven?
Waarom zou jij je zorgen maken over wat deze nieuwe dag je zal geven? Het brengt je niets verder.
Door te piekeren verdwijnen je zorgen niet, maar het ontneemt je wel de energie, vrede en vreugde voor de dag van vandaag. Wie kan door zich zorgen te maken, ook maar één centimeter groeien of ook maar één dag langer leven? (Luk.12:25,26)
Ik ben jouw hemelse Vader, en Ik weet allang wat je nodig hebt. Ik weet dat al vóórdat je Mij er om hebt gebeden! (Mat.6:8)
Ik ben betrokken bij alles in je leven;
Mijn aandacht gaat altijd naar jou uit.
Wees er zeker van dat Ik heel jouw leven draag in Mijn beschermende handen. (Joh.10:28,29)
Wat er ook gebeurt, Ik zal er altijd voor je zijn.
Ik zorg voor jou, niet alleen vandaag… maar ook morgen!

 


17 augustus 2020
Pluk de dag en vier het leven,
geniet van alles wat Ik geef.
Ontvang van Mij een heel nieuw leven,
ontdek maar dat Ik in je leef.

Ik en jij, voor altijd samen,
wat van Mij is geef Ik jou.
Jij mag rusten in Mijn liefde,
je bent Mijn kind, van wie Ik hou!

Luk.15:31, 2Kor.5:17, 1Joh.3:1


Je hoeft niet ver op reis te gaan om Mij te vinden… Als je Mij zoekt, Ik laat Mij altijd door jou vinden. (Jer.29:13)

Ik ben de Heer, jouw God, Ik ben met je, overal waar jij heen gaat! (Jozua1:8)

Waar jij je voet ook zetten zal,
Ik ben bij je, overal.
Ik ben heel dichtbij.
Ik omgeef jou van achteren en van voren,
Ik leg Mijn hand op jou. (Ps.139:5)

Welke bagage je ook met je meedraagt,
Ik weet van je moeite, Ik ken je strijd,
Ik begrijp van verre je gedachten,
met al je wegen ben Ik vertrouwd. ( Ps.139:2,3)

Je hoeft je last met zorgen niet zelf met je mee te zeulen,
Kom maar Mijn lieve kind, mag Ik alles van je overnemen?
Laat alles maar Thuis, bij Mij.
Voel je vrij, want Ik draag voor jou wat jij zelf niet dragen kunt,
Ik weet raad met al jouw problemen!
Bij Mij komt je ziel helemaal tot rust. (Mat. 11:28, 1Petr.5:7, )

Mijn liefde voor jou is zo krachtig,
Ik ben jouw Bewaarder,
Ik zorg ervoor dat je voet niet zal wankelen. (Ps.121:3)

Ook al gaat je weg door een donker dal,
je hoeft geen kwaad te vrezen,
we gaan er samen doorheen. (Ps.23:4)
Ik zal je beslist niet loslaten.
Je hoeft niet bang te zijn, Ik ben voor jou een Helper. (Hebr.13:5,6)

Je mag bij Mij schuilen wanneer het moeilijk is.
Ik verberg jou in het verborgene van Mijn tent.
Ik plaats je hoog op de rots,
zodat je kunt neerzien op al je vijanden. (Ps.27:5,6)

Ik Zelf ga voor je uit,
Ik zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. (Deut. 31:8)

Ik steun jou, Ik maak je sterk,
Ik ben jouw levenskracht. (Ps.27:1, Jes.41:10)
In Mijn liefdevolle nabijheid verdwijnt je angst. (1Joh.4:18)

Vol vreugde mag je putten uit Mijn bron vol zegen.
Ik verfris je met Mijn genezende en reddende liefde.(Jes.12:12,13)

Als je vermoeid bent, vermeerder Ik je sterkte
Ik beloof je: Ik geef je een nieuw perspectief,
nieuwe hoop, nieuwe kracht,
en de moed om verder te gaan. (Jes.40:29,31)

Wees niet bezorgd, houd je oog gericht op Mij, (Hebr.12:2)
Ik ben jouw Heer die jou zo lief heeft,
jouw Gids die met je meegaat.

Ik ken elk detail van jouw reis door het leven,
Ik overzie heel je levensweg,
en jouw eindbestemming is eindeloos goed;
Er wacht jou een Beloofd land,
waar je eeuwig bij Mij zal zijn en van Mij mag genieten! (Ps.23:6)


6 juli 2020

Geen fotobeschrijving beschikbaar.
 
Weet je niet hoe je verder moet?
Ik begrijp jou zo goed,
Ik was Mens zoals jij,
en Ik weet waar jij doorheen gaat.
Wees niet bang,
vertrouw Mij maar,
Ik sta altijd voor je klaar…
Om jou te helpen
als je Mijn hulp nodig hebt.
Om jou te zegenen
als je het gevoel hebt dat het je allemaal te veel is.
Om Mijn armen om je heen te slaan
wanneer je hart gevuld is met verdriet.
Om je hart aan te raken
met Mijn genezende liefde en vrede.
Om jou te troosten
en je nieuw hoop en kracht te geven.
Kom bij Mij
en wees gerust.
Als Mijn licht in je leven schijnt,
verdwijnt je onrust,
en ontvang je rust.
Ik ben bij je Mijn kind,
om jou te dragen in al jouw zorgen,
bij Mij ben je veilig en geborgen.
 
Ps.42:12, 62:2,8,9, 68:20, Jes.40:29, Mat.11:28, Fil.4:7, Kol.3:3, Hebr.2:18,4:15,16

 


16 juni 2020


Waar Jezus verschijnt, verdwijnt de dorheid,
Hij brengt Zijn kleur aan in jouw bestaan.
Door Zijn liefde zal jij groeien en openbloeien tot eer van Zijn naam.
Pluk de dag en vier het leven!
Mijn lieve kind, Ik hou zoveel van jou!
Kom maar, Ik ken je door en door. (Ps.139:1-4) 
 
Ik weet het toch als je leven er somber uit ziet, en je dagen zinloos en grijs aan je voorbij glijden? Kom bij Mij, jouw ongerustheid is doelloos.
Bezorgdheid heeft nog nooit een dag opgefleurd. (Mat.6:31,34)
 
Ik wil je leven graag vullen met Mijn vredevolle nabijheid.
Als Ik in je leven kom, blijf jij niet dezelfde,
Mijn oneindige liefde verandert jou in de kern van je bestaan.
Kom bij Mij als je dorst hebt naar geluk en vrede.
Wanneer je leven er dor en droog uit ziet, mag je drinken van Mij. Ik bied je Mijn levend water aan, gratis, uit genade. (Jes.55:1, Openb.22:17)
 
Drink van Mij en neem zoveel als je wilt. Mijn stroom van levend water is onuitputtelijk en vult je diepste verlangens. Kom, drink van het levend water dat Ik je geef, dan zul je nooit meer dorst krijgen. (Joh.4:14)
 
Ik weet als geen ander wat je nodig hebt,
het is een vreugde om water te drinken uit Mijn levengevende bronnen van heil. (Jes.12:3)
 
Ik geef je overvloedig uit Mijn volheid, genade op genade,
Ik geef zoveel dat je beker overstroomt. (Joh.1:16, Ps.23:5)
 
Ik verfris je ziel.
Mijn zegeningen die Ik op jou laat regenen zijn zo verkwikkend en brengen Mijn vrucht van rust en vrede voort. Ik maak je sterk en krachtig. (Jer.17:7,8)
 
Als Mijn stromen van levend water door jou heen vloeien, dan kan het niet anders, jouw leven zal groeien en prachtig openbloeien.
Mijn leven stroomt door jou heen, Mijn prachtige kleurrijke liefde wordt zichtbaar in jou.
Jouw leven zal zijn als een rijk bevloeide tuin, als een altijd opborrelende bron. (Jes.58:11)

6 juni 2020

Gefeliciteerd!
Ik laat jou nooit zakken!
Ik doe in jou een prachtig werk dat zal slagen tot eer van Mijn naam!
In de wereld moet je jezelf eerst bewijzen, voordat je bevestigd wordt. Als je je examens gehaald hebt, krijg je een diploma.
Bij Mij is het andersom, bij Mij is alles anders:
Wie je bent wordt niet beïnvloed door je prestaties of mislukkingen.
Weet je dat Ik geen hoge eisen aan je stel waaraan je niet kunt voldoen? Je hoeft bij Mij geen prestaties te leveren en examen te doen om Mijn doelen te bereiken.
Ik betaalde de hoogste prijs door voor jou aan het kruis te sterven en Mijn leven voor jou te geven. Het is door Mijn overvloedige genade dat je Mijn kind bent geworden, en nu kwalificeer Ik jou met al Mijn kwaliteiten. Jij mag de complete beloning van Mijn werk ontvangen. (Rom.8:17, Kol.1:12
)
Je bent bij voorbaat al geslaagd om als overwinnaar te leven.
Ik hou zoveel van jou en Ik geniet ervan om Mijn wondermooie werk in jou te doen én te voleindigen, tot de dag dat Ik terugkom. (Fil.1:6, 2:13)
 
Ik ben jouw volmaakte Leermeester, Ik Zelf leer je Mijn waarheid, en Mijn waarheid maakt je helemaal vrij! Ik maak je vertrouwd met al Mijn wegen. (Ps.25:4, 32:8, Joh.8:31,32)
 
In Mijn ‘leerschool’ leer Ik je om het in je leven alleen van Mij te verwachten. Vertrouw op Mij bij alles wat je doet, en… dan kan het niet anders: Dan zullen al je plannen slagen. (Spr.16:3)
Gefeliciteerd, jij bent Mijn geliefde kind, voor eeuwig en altijd!

 


 1 juni 2020
Ik heb jou Mijn Heilige Geest gegeven,
Hij woont in je hart, je bent nooit alleen.
Hij vult heel je leven met liefde en kracht,
en Hij schijnt met Zijn licht door je heen.

Mijn lieve kind,
Ik gaf jou een kostbaar geschenk: Je hebt Mijn Heilige Geest ontvangen. Je hart mag vol zijn met Zijn onuitputtelijke kracht en liefdevolle aanwezigheid.
Hij is niet één of andere vage ‘kracht’, maar jouw krachtige Helper, Die je altijd terzijde staat. Hij is heel betrokken bij alles in je leven. Je hoeft je leven nooit meer alleen te leven; De Geest die Mij geleid heeft op deze aarde en het mogelijk maakte dat Ik wonderen en tekenen verrichte, diezelfde Geest wil nu van jouw lichaam Zijn tempel maken!
Hij zal Zich nooit aan je opdringen. Als jij je hart voor Hem opent, zul jij je verbazen met hoeveel liefde en kracht Hij in jou aan het werk gaat. Je zult ervaren dat Mijn Geest niet alleen machtig en sterk is, maar ook teder, gevoelig, vriendelijk en liefdevol. Hij is altijd begrijpend en zeer geduldig.
Je mag Zijn zachte liefdevolle stem in je hart herkennen; Wanneer Hij spreekt zal Hij altijd Mijn woorden in jouw herinnering brengen. Hij verlicht je hart, zodat je Mij echt leert kennen en ziet wat Mijn doel is met je leven. Hij laat je begrijpen hoe alles overtreffend en overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is IN JOU!
Hij is de Helper, die voor jou strijdt. Hij komt voor jou op! Hij leidt je naar de overwinning die Ik al voor jou aan het kruis heb volbracht.
Is dat niet wonderlijk mooi? Hij neemt uit Mij wat je nodig hebt en geeft het aan jou: Mijn werken, Mijn karakter, Mijn gedachten, komen IN JOU tot leven.
Jij bent Mijn getuige. Nee, daar hoef je niet zelf je best voor te doen, je bént het al. Open eenvoudig je hart voor het wonderlijke werk van Mijn Geest die in je woont. Hij weet als geen ander hoe Hij het beste en meest doeltreffend door jou heen kan schijnen met Mijn liefde. Hij zal door jou heen spreken en handelen.
Je mag een instrument zijn waardoor Mijn Geest anderen kan aanraken, bemoedigen en herstellen.
Je zult verbaasd zijn hoe Hij situaties in je leven leidt,
mensen op je weg brengt die jij daadwerkelijk kunt helpen,
en hoe Hij precies op het juiste moment de juiste woorden in je mond legt om te spreken, te bemoedigen of te troosten.
Je zult onder de indruk zijn van de aanwezigheid van deze vredevolle Metgezel, jouw persoonlijke Raadgever, jouw Helper, Trooster, Pleitbezorger, de Geest van wijsheid en openbaring.
Geef je Hem de ruimte om in jouw leven Zijn werk te doen? Je mag genieten van Zijn liefdevolle troostvolle nabijheid… IN jou!

Jes.11:2, Joh.14:12,13, 16,17,18, 26, 15:26, 16:13,14, 1Kor.2:12,13, 4:16, Hand.1:8, Ef.1:17-19, 3:16, 2Tim.1:7


18 mei 2020

Voor Mijn liefde is niets te groot,
voor Mijn aandacht is niets te klein.

Als je denkt dat je niet gezien en gehoord wordt,
Mijn liefdevolle aandacht gaat altijd naar je uit.
Mijn ogen gaan over de hele aarde,
tussen alle miljarden mensen, heb Ik jou persoonlijk op het oog.

Ook al lijkt het dat Ik ver weg ben,
zelfs je kleinste zucht merk Ik op,
en al je gedachten zijn bij Mij bekend.
Ik weet wat er leeft in je hart,
Ik begrijp jou als geen ander.

Ik zie je in het donker als je slaapt,
Ik ben bij je als jij ’s nachts urenlang ligt te piekeren,
en het niet lukt om te slapen.

Ik sta naast je wanneer je aan het werk bent.
Ik weet waar je tegenop ziet,
Ik voel wanneer jij gespannen en onzeker bent,
Ik ken je diepste angsten.

Denk nooit dat je voor Mij onbelangrijk bent.
Je kunt zeker zijn van Mijn onvoorwaardelijke liefde.
Door voor jou te sterven aan een kruis,
liet ik je zien hoe groot Mijn liefde is voor jou.

Daar toonde Ik Mijn verlangen dat je bij Mij zou horen
en dat je in Mij volmaakt zou zijn.
Ik nam al jouw zonden, ziekten, pijn en lijden op Mij,
en Ik heb er volkomen mee afgerekend.

Mijn lieve kind, je hoeft daarom nooit te twijfelen aan Mijn liefde,
en je af te vragen of jij wel voor Mijn zegeningen in aanmerking komt.
Mijn antwoord is ‘JA’, altijd!

Ook als je gezondigd hebt? Ja, Ik Zelf heb met Mijn bloed elke schuld betaald,
je bent helemaal vrij en vergeven en elk moment welkom om bij Mij te komen.
Ik zal je altijd omarmen als Mijn kind,
Ik ben altijd bij je, en alles wat van Mij is, is van jou.

Ik deed ALLES voor jou,
met het verlangen om jou een leven te geven in Mijn liefdevolle nabijheid.
Met Mijn bloed kocht Ik voor jou de oplossing voor elk probleem,
zodat Ik ook vandaag jou overvloedig voorzie van alles wat je nodig hebt.

Je kleine zorgen, je grote problemen, je ingewikkelde vragen, je onzekerheid… Niet is voor Mij te klein of te onbetekenend, niets is voor Mij te groot,…
Ik weet er wél raad mee. Ik sta je bij om je krachtig te helpen.

Jij bent heel waardevol van Mij, je wordt door Mij gezien,
Ik accepteer je helemaal!
Ik geniet van jou, je mag vol zijn van Mijn liefde!

2 Kron.16:9, Ps.139:1-5, 14, Jes.43:4, 53:4,5, Luk.15:31, Joh.19:30, Ef.1:3-7, 1Joh.3:1 


25 april 2020

Wanneer het eventjes niet gaat,
kom dan bij Mij, Ik geef je raad.
Ik ben jouw Steun en Toeverlaat
Die altijd naast je staat.

Ik denk altijd aan jou!
Denk je ook aan Mij?
Juist op die momenten waarin het niet lekker loopt.
en jij je vertwijfeld afvraagt wat je moet doen,
bedenk dan dat Ik bij je ben.

Vertel Mij waar je mee zit,
Ik luister vol aandacht naar jou.
Mijn oog rust op jouw leven.

Ik verlang ernaar om je te helpen.
Als jij geen oplossing ziet,
Ik weet het wél.

Ik geef je zo graag Mijn raad.
Ik leer en onderwijs je hoe je iets op Mijn manier kunt doen,
Mijn inzichten geven je altijd vrede.

Wanneer je in wijsheid te kort schiet,
mag je van Mij Mijn wijsheid ontvangen.
Als je stil bent, ontdek dan dat Ik persoonlijk tot je spreek
en Mijn gedachten in je hart leg.

Dan zul je zeggen: ‘Hé, zo kan ik verder.
Nu zie ik wat ik in Christus heb ontvangen!
Hij is alles wat ik nodig heb,
en Hij voorziet in alles wat Ik nodig heb,
Hij geeft mij Zijn kracht en mogelijkheden!’

Weet je wat zo bijzonder is?
Het is een wonder dat Ik in je leef,
en jou de beschikbare kracht geef om het goede te doen.
Ik zorg ervoor dat je alle dingen aankunt,
Mijn vrede tilt jou op boven je omstandigheden.

Leun maar op Mij,
Ik ben jouw Steun en Toeverlaat,
jouw Heer die je nooit verlaat,
en met al Mijn kracht en liefde naast je staat!

(Ps.32:8, 62:6, 8,9, 1Kor.2:16, Rom.12:2, Fil.4: 4-7,13, Jak.1:5) 3 april 2020


3 april 2020

Er is hoop! Voor jou…
In een wereld vol angst en hopeloze situaties?
Je vindt vrede bij Mij.
Je zult in de wereld veel moeilijkheden hebben,
maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen. (Joh.16:33)

 

Er is hoop!
Ook als het moeilijk is, je bent nooit alleen.
Waar jij bent, ben Ik.
Mijn liefde laat je nooit los.
Ik ben bij je, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. (Mat. 28:20)

Na een koude winter
ontspringt in de lente nieuw leven,
en de donkere aarde verandert in een kleurrijk tapijt
vol prachtige bloemen.
Zo is Mijn liefde… voor jou.

Ik geef je Mijn hoop…
ook al lijkt alles donker om je heen.
Als jij je hopeloos voelt, schuil maar bij Mij.
(Ps.62:8.9, 91:1,4)

Ik ben de God van de hoop.
Je kunt je met een gerust hart aan Mij toevertrouwen.
Ontvang Mijn hoop, Mijn liefde, Mijn helpende hand.

Ik leid je om niet je ogen te richten op alles wat je bang en onzeker maakt,
je mag Mij zien, IN jouw omstandigheden
Ik voorzie in al je behoeften, in elke situatie.
(Hebr.12:2, Fil.4:19)

Als Ik de zware last van bezorgdheid en angst van je schouders neem,
en met Mijn licht in je leven mag schijnen,
dan verdwijnen de donkere wolken,
en breekt de zon door in je leven;

Wat donker is maak Ik licht.
Jouw angst neem Ik weg
en Ik maak je hart vol met Mijn vrede.
Mijn vrede is als een beschermende muur rondom je gedachten en emoties.
Mijn vrede tilt je op boven uitzichtloze situaties. (Fil.4:7)

Ik vul je hart met louter vreugde en vrede.
Ik wakker je geloof aan, zodat je ziet wat Ik voor je doe,
en jij overvloedig bent in de hoop,
door de kracht van Mijn Heilige Geest. (Rom.15:13, 2Tim.1:7)

Ik ben jouw Bron van hoop,
Ik geef je hoop en vertrouwen, ook voor de toekomst.
Omdat Ik leef, hoef jij niet bang voor morgen te zijn,
Ik zorg voor jou, Ik heb jouw geluk voor ogen,
en Mijn liefde schiet nooit tekort. (Jer.29:11. Mat.6:31-33)


14 maart 2020

Wees niet bang of ongerust,
geef Mij je angst en al je zorgen.
Ontvang Mijn vrede en Mijn rust,
jouw leven is bij Mij geborgen.

Mijn kind, Ik weet hoe de onrust in de wereld niet aan je deur voorbij gaat…
Als angst en zorgen bij je aankloppen, doe de deur van je hart dan niet open, zodat ze bij je binnen komen en onrust zaaien in je leven.

 

Laat angst niet je leven beheersen en maak je niet ongerust over ziektes die er heersen…
Als jij je bedrukt voelt, mag je zeggen: Jezus Christus heerst in Mijn leven!

Je wordt niet geregeerd door de onzekerheid van morgen,
jouw leven is veilig en geborgen in Mijn hand. (Mat.6:34, Joh.10:28)

Ik maak je vrij van elke beklemmende angst,
Mijn volmaakte liefde verdrijft elke vrees.
Ik omgeef heel jouw leven met Mijn beschermende liefde.

Richt je hart en je gedachten op Mij.
Ik ben groter en sterker dan hij die in de wereld is.
en Ik sta aan jouw kant, Ik neem het voor je op!
Ik leef in jou met al Mijn kracht! (1Joh.4:4,19)

De woorden die Ik tot je spreek zijn positief en vol bemoediging, en hebben de kracht om elk bolwerk van angst en zorgen neer te halen. (2Kor.10:4,5, Hebr.4:12)

Laat jouw spreken daarom niet gevuld zijn met bezorgdheid en negatieve onrust, maar spreek van Mijn liefde, leven, hoop, overwinning, herstel en genezing.
Weet je dat je door de woorden die je spreekt, de koers van je leven kunt bepalen? (Spr.18:21, 2Tim.1:7)

Mijn kind, Ik ben zo dichtbij, bedenk Wie Ik ben, en wat Ik voor je wil doen;
Ik ben jouw machtige Heelmeester,
Ik ben de krachtige Overwinnaar over zonde, ziekte en dood.
Ik droeg de striemen op Mijn rug om jou te genezen. (Ex.15:26, Jes.53:4,5, 1Petr.2:24)

Ik ben de Triomfator, elke macht die jou onderuit wil halen, heb Ik aan het kruis verslagen. Jij mag schuilen achter Mijn bloed. (Ex.12:13, Kol.1:13,14, 2:15, Jak. 4:7; Openb. 12:11)

Ik ben jouw Vredevorst,
Mijn vrede geeft bescherming over elke angstige gedachte die op jou afgevuurd wordt.
Mijn vrede geeft rust, kracht, blijdschap en energie. (Jes.9:5, Joh.14:27, Ef.6:16, Fil.4:7)

Je mag gerust zijn in Mijn bescherming,
jij bent Mijn kostbare kind, Ik zorg voor jou!


Liturgisch bloemschikken in de veertigdagentijd en Pasen 

8 maart 2020

Rond de stip zijn grassen als stralen tussen het weefsel geplaatst. Samen vormen
de stralen een stralenkrans rond een nog niet bloeiende hyacintenbol met een
groen groeipunt. Het licht is er al, maar voor een groot deel nog niet zichtbaar.

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van. Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden. In de stralende krans van deze schikking kan het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren al
zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.


1 maart 2020

Jezus voelt zich gedragen door woorden en beschermd door woorden. De kracht van woorden wordt ook gevonden in de stille woestijn. In het midden van de stip zweeft een tulp. De vorm van de tulp doet denken aan gevouwen (biddende) handen. De tulp wordt beschermd en gedragen op vleugels door 3 grote onbeschreven bladeren.

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam. De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen. Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is.
Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.


Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

18 februari

Wanneer de storm woedt in je leven,
je hart door zorgen wordt belast,
Mijn sterke hand zal uitkomst geven,
in storm en wind houd Ik je vast.

Ik draag je in Mijn sterke armen,
Ik druk je dicht tegen Mij aan,
Mijn Woord van troost zal jou verwarmen,
Mijn liefde laat je nooit meer gaan.

 

Je hoeft Mij niets meer uit te leggen,
want Ik begrijp wat jij bedoelt.
Ik werd een Mens, en wil je zeggen
dat Ik de pijn voel die jij voelt.

Leun maar op Mij, in al je zorgen,
steun op Mijn werk dat Ik volbracht.
Ik geef aan jou een nieuwe morgen,
Ik geef je hoop en nieuwe kracht.

(Deut.33:27, Ps.54:6, 62:2, 89:14, 107:29, 136:12, Jes.40:29, Hebr,2:18,4:15)


31 december

Dit jaar is bijna voorbij, een nieuw jaar ligt voor jou.
Misschien vraag jij je af wat je toekomst zal brengen?
Ik ben er voor jou, op elk moment en in alle omstandigheden.
Ik heb het allerbeste met je voor.

Zie uit naar Mijn hoopvolle toekomst die Ik je zal geven.
Ik koester gedachten van vrede over jou, en niet van onheil.
Ik heb jouw geluk voor ogen
en Ik heb een prachtig plan voor je leven. (Jer.29:11)

 

Ook al verandert er van alles om je heen,
er zal nooit iets veranderen aan Mijn liefde voor jou.
Ik ben Dezelfde, gisteren, vandaag en in de toekomst die voor je ligt. (Hebr.13:6)

Ik ben bij je alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. (Mat.28:20)
Jouw tijden zijn in Mijn hand. (Ps.31:16)

Ik overzie heel jouw levensweg,
Ik ben altijd bereid om jou te onderwijzen en je te leren welke weg je moet gaan. Mijn weg voor je leven is altijd de beste!
Mijn oog rust op jou. (Ps.32:8)

Laat je niet opjagen door de dingen van de wereld,
door de drukte en stress.
Ook al leef je nog in deze wereld, je bent niet van deze wereld. Ik heb je niet als wees in deze wereld achter gelaten.
Mijn Geest gaat altijd met je mee,
Hij woont als de liefdevolle Trooster en Helper in je hart.
Hij leid je door alles heen. Hij is de beste Coach die betrokken is op heel jouw leven. (Joh.14:16-18, Joh.17:16)

Ik hou van jou en Ik laat je nooit meer gaan.
Jij bent Mijn geliefde kind.
Jouw leven is veilig en geborgen bij Mij.
Ook in het nieuwe jaar dat voor je ligt! (Ps.91:4, Kol.3:3)


25 december 2019

De kroon op al deze kransen is de bol in top.
De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen.
Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft.
In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel.
De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren.
Kerst zegt dat het Woord levend wordt.
Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.
Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.


22 december 2019

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid.
De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen.
De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen.
Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.
Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan.
Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.


15 december 2019

Zondag Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog.
Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer).
Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel. We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten
op: hoe doen we recht?
Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden.
Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat
wij ontvangen.


8 december 2019

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek. De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je
verkouden bent. 
De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.
Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot nuttige werktuigen hebben de heelheid van
het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.


1 december 2019

Het geheel van deze schikking rust op drie steunen. Een oneindige cirkel van stekelig groen is als de omheining voor de kudde, beschermend. De drie steunen zijn stevig genoeg om
alles te dragen en staan symbool, voor de Drieëenheid, of zelfs voor het gezin, moeder, vader, kind.
Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier. Met hier en daar een plukje schapenwol. Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken.


21 november 201924 oktober 2019

Hoe ben jij vanmorgen de dag begonnen?
Ben je gejaagd om alles wat je vandaag moet doen?
Kom Mijn kind, neem je eerst even de tijd om bij Mij te zitten?
Ga zitten en rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn.

Maak je geen zorgen. Zoek eerst Mij, en Mijn koninkrijk en gerechtigheid, Ik beloof je dat Ik je alles geef wat je nodig hebt voor vandaag. (Mat.6:33)

Ik geef je Mijn rust. In mijn aanwezigheid verdwijnt je onrust,
en ontvang je Mijn vrede en ontspanning. (Mat.11:28, Fil.4:5-7,19)

Je mag al je plannen voor deze dag met Mij bespreken. Overleg alles wat je doet met Mij. Dan zullen al je plannen slagen. (Ps.20:5, Spr.16:3)

In de morgen hoor Ik jouw gebed.
Leg alles aan Mij voor en zie uit… (Ps.5:4)
In de morgen laat Ik jou Mijn liefde horen, Ik spreek vol liefde tot jou. Ik wijs de weg die je mag gaan, Ik laat je weten wat je moet doen. Mijn oog rust op jou. (Ps.32:8,143:8)

Zie naar Mij uit… zie hoe Ik je vandaag zal helpen en jou door de dag heen draag. Wat er ook gebeuren zal… verwacht Mij in alle situaties.
Verwacht dat Ik bij je ben, en jou de kracht en moed geef die je nodig hebt.

Vertrouw je weg aan Mij toe, Ik zal het doen. (Ps.37:5)
Laat alles maar los, leun dicht tegen Mij aan,
en geniet van Mijn overvloedige liefde waarmee Ik jou omring.

Waar jij tegenop ziet, wat jij niet kunt… Jij mag zien dat Ik het wél kan. Ik geniet ervan om jou overvloedig te geven uit Mijn rijkdom. (Fil.4:19)

Ik weet precies hoe Ik jou het beste kan helpen!


17 augustus 2019

Komen de golven op je af,
Ik laat je nooit alleen, 
Ik neem jouw hand, Ik houd je vast,
Ik leid jou er doorheen.

Wees niet bang of ontmoedigd. 
Ik heb je verlost, 
Ik heb je bij je naam geroepen, jij bent van Mij.

Wanneer je door een zee van moeilijkheden gaat, 
Ik zal bij je zijn.
Als zorgen als golven op je afkomen, 
zullen ze jou niet overspoelen. (Jes.43:1,2)


25 juli 2019


6 juni 2019
Toen jij geboren werd, was Ik al bij je en Ik verheugde Mij over jouw komst in de wereld.
Al die tijd heb Ik al een mooi plan voor je leven.
Ik koester gedachten van vrede over jou, Ik heb je geluk voor ogen, Ik heb een hoopvolle toekomst voor jou.
(Ps.139:1-6,13-16, Jer.29:11)


11 mei 2019

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.


27 april 2019


21 april 2019: Pasen


19 april 2019: GoedeVrijdag


14 april 2019: Week 6 in de 40-dagentijd


7 april 2019: Week 5 in de 40-dagentijd


31 maart 2019: Week 4 in de 40-dagentijd


24 maart 2019: Week 3 in de 40-dagentijd


17 maart 2019: Week 2 in de 40-dagentijd


10 maart 2019: Week 1 in de 40-dagentijd

 


8 maart 2019


20 februari 2019

Is de kleur uit je leven verdwenen?
en lijkt jouw wereld grijs en grauw?
Ik wil jou Mijn liefde geven
want Ik hou zoveel van jou!
Geef Mij je hart, dan kom Ik erin,
Ik geef jouw leven kleur en zin.

De liefde die Ik jou wil geven,
brengt de kleur aan in je leven.


31 januari 2019

Vrede laat ik bij jullie achter; Mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en wees niet bang. (Joh.14:27)

 

 

In de storm van het leven ben Ik voor jou een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. (Psalm 46:2)
Ik ben jouw Vredevorst, Ik woon in jou. (Jes.9:6) 
Mijn vrede regeert in je hart. (Kol.3:15).
Ik breng de onrustige gedachten die op je afstormen tot rust. Mijn vrede is als een beschermende muur rondom je hart en gedachten, zodat jij rustig kunt blijven in alle omstandigheden. (Fil.4:7)

Je staat er niet alleen voor, Mijn Trooster, de Heilige Geest, helpt je om Mijn woorden in je gedachten te brengen. (Joh.14:26)
Mijn Woord is levend en krachtig en geeft jou nieuwe kracht. (Hebr.4:12)
Vertel Mij waar je mee zit en vraag Mij om hulp. Elke angst en onzekerheid moet wijken voor Mijn naam. (Joh.14:13,14)
Mijn woorden van wijsheid geven jou licht als alles donker lijkt, zodat je weet wat je moet doen en welke weg je mag gaan. (Psalm 32:8,119:105)

Ik leef in jou, Ik til je op;
Van binnenuit geeft Mijn vrede jouw geloof vleugels om uit te vliegen boven je omstandigheden.
Laat je meenemen op Mijn thermiek, je ogen gericht naar de hemel, waar elke zegen voor jou beschikbaar is. (Ef.1:3, Kol.3:3)
Zie jouw wereld met andere ogen, met Mijn ogen. Dan ben je niet langer meer gefocust op je moeilijkheden, maar zie je Mijn potentie en mogelijkheden die jou laten uitstijgen boven het natuurlijke.

Ik geef je Mijn vrede, voortdurend, in elk opzicht. (2Tes.3:16)


21 januari 2019

Als je vandaag je huis verlaat, en op weg gaat,  denk je dan aan Mij?

Denk niet: ‘Dit wordt weer een dag zoals alle andere dagen.’ Dit is de dag die Ik heb gemaakt en die Ik jou geef. Ik verlang er naar om ook vandaag jou met Mijn liefdevolle zorg te omringen. (Ps.118:24)

Ik dring mijn liefdevolle bescherming niet aan je op.
Wanneer je Mij uitnodigt om met je mee te gaan, dan baan Ik voor jou de weg. Ik ga voor je uit, om jou de weg te wijzen. Ik vergeet je niet en Ik zal je nooit loslaten. (Deut.31:8)

Ik weet al je vragen, Ik zie waar jij tegenop ziet, en Ik wil je leiden en helpen bij alles. Als je zelf geen uitkomst ziet, dan geef Ik jou raad en inzicht. Mijn lieve kind, Mijn oog rust op jou, al Mijn aandacht gaat naar jou uit! (Ps.32:8)

Welke moeilijkheden er ook op je weg komen, als je weet dat je Mij nodig hebt, dan zal Ik er altijd voor je zijn. Neem voor alles maar je toevlucht bij Mij en schuil bij Mij. Bij mij ben je veilig! (Ps. 91:2)

Vertrouw je weg maar aan Mij toe en vertrouw op Mij, en Ik zal het doen. Ik zal in ALLES voor je zorgen. Ik zal altijd voor je opkomen. Dat is net zo zeker als dat het ‘s morgens weer licht wordt en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. (Ps. 37:5,6)

Mijn kind, Ik hou oneindig veel van jou,
en Ik geniet ervan om met jou op weg te gaan.
Jij betrekt Mij bij jouw leven, en Ik deel Mijn leven met jou.


1 januari 2019