Woorden van Gods Liefde

Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

10 januari 2022

Je bent nooit alleen.
maar altijd samen met Mij.
Je hoeft je niet in te spannen om in Mijn nabijheid te komen….
je hébt al een lieflijke plek aan Mijn zij.
Er is geen enkele afstand tussen jou en Mij,
wat je ook doet, ook wanneer je faalt…
Omdat Ik Mijn leven en Mijn bloed voor jou heb gegeven,
mag jij altijd heel dichtbij Mij zijn. (Ef.2:13)
Jij hoort bij Mij, Ik laat je nooit alleen,
Ik ben voor jou en achter jou en altijd om je heen.
Mijn zegenende hand rust op jouw leven. (Ps.139:5)
Ik ben waar jij bent.
Ik ben daar…
waar jij niet weet hoe je verder moet,
waar jij je eenzaam voelt,
in jouw onmacht en je vragen,
ben Ik daar om jou te dragen.
Je hoeft niet bang te zijn,
Ik ben voor jou een Helper. (Hebr.13:5,6)
Ik zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Mijn hand schiet nooit te kort om jou te helpen
en dat te geven wat jij nodig hebt. (Deut.31:8, Jes.59:1)
Ook als de weg moeilijk is,
houd Ik je vast,
en Ik zorg ervoor dat je voet niet wankelt. (Ps.121:3)
Ik ga als een vriend vertrouwelijk met je om.
Met Mij aan je zijde heb je niets te vrezen.
Je kunt kunt op Mij bouwen
en onbevangen en in kinderlijk vertrouwen
heel je leven aan Mij toevertrouwen. (Ps.25:14,118:6)
Je wandelt in Mijn licht,
Mijn oog rust op jou.
Ik leid je stap voor stap
en onderwijs je de weg die je mag gaan. (Joh.8:12, Ps.32:8)
Ik wijs jou de weg naar het leven:
écht leven, Mijn kwaliteit van leven.
Overvloedige vreugde vind je in Mijn nabijheid,
jij hebt voor altijd een lieflijke plek aan Mijn zij. (Ps.16:8,11, Joh.10:10)

 


31 december 2021

Een gezegend nieuwjaar!
Wat de toekomst brengt, is nog verborgen,
Ik blijf Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen.
En iedere seconde, elk ogenblik,
zal Ik vol liefde voor je zorgen.
 
Ook al is het donker in de wereld om je heen,
Ik vul je hart met Mijn vrede
en laat je nooit alleen.
Stap voor stap leid Ik jouw leven,
naar Mijn hoopvolle toekomst
die Ik je zal geven.
 
Al jouw tijden zijn in Mijn hand,
Ik ben bij je, alle dagen,
ook in het jaar dat voor je ligt
zal Ik je veilig dragen.
 
Deut.1:30,31, Ps.31:16, Jer.28:11, Mat.29:20, Joh.10:28,29, 14:27,16:33, Hebr.13:5,8

 


22 december 2021

Al voordat jij bestond,
kende Ik je naam en ging Mijn liefde naar je uit.
Voordat jij naar Mij zocht,
lag Mijn plan om jou te redden al voor je klaar.
Voordat je van Mij hield, had Ik jou al lief.
Het is altijd Mijn verlangen geweest om jou als Mijn kind aan te nemen. Daar heb Ik alles voor over gehad.
Weet je hoe oneindig groot Mijn liefde is, die Ik voor je koester?
Ik gaf jou het liefste wat Ik heb: Mijn enige Zoon!
Ik heb Hem naar de wereld gestuurd, als Redder van alle mensen.
Hij was bereid om de zonden van alle mensen te dragen
en weg te nemen.
Als je in Hem gelooft, zal je niet sterven, maar voor altijd leven.
Jezus is de enige Weg om bij Mij te komen.
Hij gaf voor jou Zijn leven tot in de dood.
Jij mag leven door Hem!
Ik strek Mijn liefdevolle handen naar je uit.
Ik gaf de hemel leeg om jou aan Mijn hart te drukken!
Verwonder je over dit wonder,
Mijn Zoon kwam in deze donkere wereld,
om jouw leven te verlichten,
jouw hart te verwarmen,
en voor altijd bij je te zijn.
Zijn naam is Immanuel, God met ons!
(Mat.1:23, Joh.1:29, 3:16, 14:6, 15:16, Ef.1:4,5, 1Petr.1:20,21, 1 Joh.4:9,10)

 


2 december 2021

Is er een medicijn tegen twijfel, angst en onzekerheid?
Jazeker! Gods woord is een medicijn!
Ik weet van al je problemen, tot in het kleinste detail zijn al je zorgen bij Mij bekend. Mijn lieve kind, Ik laat je nooit alleen tobben met alles waar jij geen uitkomst voor ziet. Ik ben je Helper, Ik sta aan je zij, Ik wil je Mijn weg voor je leven wijzen. (Ps.16:11, 32:8, Hebr.13:5,6)
Alles wat van Mij is, deel Ik met jou, want jij bent van Mij! (Luc.15:31, Kol.2:2,3)
Ik ben intens betrokken bij alles wat er in jouw leven gebeurt. Ik ben jouw liefdevolle Heelmeester, de meest bekwame dokter die jij je maar kunt wensen. Aan het kruis heb Ik voorzien in alles wat jij nodig hebt. Ik wil niets liever dat het goed gaat met jou, en dat jij geniet van al Mijn zegeningen! (Ex.15:26, 3Joh.1:2)
Voor alles wat jou bezeerd en belast heb Ik jou een krachtig medicijn gegeven: Mijn Woord! Mijn woorden brengen leven. Ze zijn genezing voor je geest, ziel en lichaam. Weet je hoe je Mijn krachtige en machtige medicijn kunt innemen?
Koester Mijn woorden als een kostbaar geschenk en laat ze diep in je hart doordringen. Voor elke strijd, voor elk probleem waar jij tegenaan loopt, is een krachtig woord van Mij voor jou beschikbaar, dat jou kan helpen en genezen. (Spr.4:20-22)
Heb je geloof nodig? Of overwinning en kracht? Of vergeving, hoop, liefde, rust, vrede, geduld, genezing, geluk of genade? Je vindt het allemaal in Mij!
Mijn kind, je staat er niet alleen voor. Mijn Geest wil je helpen, coachen en leiden, Hij brengt altijd precies die woorden in jouw herinnering, die jij nodig hebt op dit moment. (Joh.14:26)
Als Mijn Woord in jou is, dan kan het als een medicijn in jou gaan werken. Ik waak over Mijn woord, om het te vervullen, het zal altijd doen waartoe Ik het gezonden heb. (Jes.55:11, Jer.1:12)
Mijn lieve kind, Ik moedig je aan om te overdenken wat Ik tot je zeg, in plaats van te piekeren over je problemen. Zorg dat je hart vol is van Mijn Woord en niet van al je zorgen; Spreek Mijn beloften uit over je leven, ook over al je moeilijke situaties. Dan ontdek je dat Mijn genezende en bevrijdende kracht wordt vrij gezet in jou. (Spr.4:20-22, Fil.2:16)
Ik hou van jou! Je hoeft nooit te twijfelen aan Mijn gevende liefde, en dat er ook maar één probleem is waar Ik geen antwoord op heb. Voor ALLES wat jij meemaakt heb Ik een oplossing. Wat Ik zeg, doe Ik ook. Ik maak AL Mijn beloften waar, hoeveel het er ook zijn. In Mij zijn alle beloften ‘ja’ en daar kun je met een gerust hart ‘amen’ op zeggen. (2Kor.1:18,20)
Er is zoveel kracht in Mijn Woord, het heeft de kracht om je te redden, te bevrijden en te genezen, om je denken en je gedrag te vernieuwen. Het zal je leven positief veranderen. (Rom.12:3)
Ik verlang ernaar om dit in jou zichtbaar te maken, want jij bent Mijn geliefde kind naar wie al Mijn hulp, liefdevolle zorg en aandacht uitgaat!

 


8 november 2021

Als golven vol zorgen tot je stromen,
Mijn kind, Ik laat je niet alleen.
Ja jij mag heel dicht bij Mij komen,
Ik sla Mijn armen om je heen.
 
Ik draag je door je strijd en zorgen,
wees maar niet bang of ongerust,
je leven is bij Mij geborgen.
Ik breng de grootste storm tot rust.
 
Mijn lieve kind,
Heel jouw leven is met Christus verborgen in God.
Mijn zegenende hand rust op je leven,
je bent veilig in Mijn omarming.
 
Ik weet van al je moeite en zorgen,
Ik begrijp waar jij tegenop ziet.
En welke storm er ook woed in je leven,
Ik laat je niet alleen…
 
Vol tedere liefde leid ik jou door alles heen.
Te midden van alle onrust,
mag je Mijn rustgevende stem in je hart herkennen:
Wees niet bang of ongerust, Ik ben er!
 
Zie niet angstig rond, Ik houd je vast.
Ik ga met je mee,
Ik woon door Mijn Geest in je hart
om je krachtig bij te staan in elke situatie.
 
Wanneer jouw kracht tekort schiet,
en jij het niet ziet zitten,
steun maar op Mij.
Leun op Mij, en koester Mijn beloften in je hart
als de kostbaarste kleinood,
zodat je rustig je weg mag gaan aan Mijn hand
in het stille vertrouwen dat Ik je breng waar je zijn moet
en voor jou doe wat voor jou onmogelijk zou zijn.
 
Ik hou oneindig veel van jou,
heel jouw leven gaat Mij aan het hart,
Ik ben jouw liefdevolle Heer,
jouw krachtige Verlosser,
je tedere Metgezel in elke situatie van je leven.
 
Deut.33:29, 2 Kron.16:9, Ps.139:5, Jes.41:10,13, Jer.32:27, Joh.14:17,18, Kol.3:3, Hebr.13:5,6

 


25 oktober 2021

Prijs de Heer!
Dag aan dag draagt Hij onze lasten.
Die God is voor ons een God van bevrijding. (Ps.68:20)

 

Tweeduizend jaar geleden ging Mijn hart al naar jou uit.
Ik droeg voor jou het kruis, alle zonden, ziekte en elke pijn nam Ik op in Mijn lichaam. De straf die jij verdiende, droeg Ik in jouw plaats, zodat jij nu in vrede met God mag leven. Het volle oordeel kwam op Mij neer, om jou Mijn bevrijdende en genezende liefde te geven. (Jes.53:4,5, Rom.5:1)
 
Ik droeg alles wat jij niet dragen kan, in jouw plaats, om jou een leven te geven heel dicht aan Mijn hart.
Zou Ik dan niet weten hoe Ik jouw zorgen van vandaag het beste kan dragen? Ja toch zeker! Mijn liefde voor jou is zo groot… met Mij ontvang je alles wat je nodig hebt. (Rom.8:32)
 
Ik draag je hele leven, je bent veilig en geborgen bij Mij. (Kol.3:3)
 
Ik ben jouw Verlosser, jouw Heer en Heiland.
Ik draag je, elke dag opnieuw.
Mijn eeuwige armen zijn onder jou. (Deut. 33:27)
 
Ik laat je niet vallen, wat je ook doet.
Ik hou oneindig veel van jou!
Ik blijf altijd Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr.13:8)
 
Ik ben jouw krachtige Helper.
Ik weet wat je moeilijk vindt. Rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn. Laat je maar dragen naar de oplossingen die Ik je geef. (Hebr.4:16,13:6)
 
Je hebt een onuitputtelijke Bron van hulp tot je beschikking, Ik heb onbegrensde kracht en liefde, en Ik verlang ernaar om jou te helpen in iedere situatie! (Ps.36:10, 84:7, Jes.12:3, Joh.10:10)
 
Ik weet als geen ander wat er speelt in jouw leven, en je mag zeker weten dat Mijn kracht groot genoeg is om jou daar doorheen te dragen. Mijn woorden geven jouw innerlijke draagkracht, nieuwe hoop en goede moed.
Jij mag je verwonderen hoe Ik ook vandaag, jou vol liefde door deze dag heen draag!

 


1 oktober 2021

Ik hou van jou!
De liefde die Ik jou wil geven,
brengt de kleur aan in jouw leven!

Ik verlang naar jou, op ieder moment,
omdat jij zo kostbaar voor Mij bent.
Hoor hoe Ik Mijn liefde over jou bezing.
Ik ben blij met jou en juich over jou van vreugde.

In Mijn stem hoor je nooit een klank van afwijzing,
maar in ieder woord dat Ik tot je spreek, resoneert Mijn liefde.
Mijn liefde is zo volmaakt, zo compleet,
volledig gericht op jouw welzijn,
verlangend om jou op te tillen in Mijn nabijheid.

Ik verheug Mij als je Mij toelaat in jouw gebrokenheid,
je vindt herstel in Mijn eeuwige armen,
Mijn bevestiging rekent af met elke schuld,
iedere afwijzing en minderwaardigheid.

Mijn gedachten over jou zijn vol vrede,
de blik in Mijn ogen zijn vol tedere liefde en genegenheid,
Mijn glimlach straalt je toe.
Mijn lieflijke stem fluistert in je gedachten:
Je bent van Mij, intens door Mij bemint,
Mijn dierbare kind.

Je mag altijd heel dicht tegen Mij aanleunen,
Mijn herstel in je leven maakt het onmogelijke mogelijk.
Mijn liefde laat je stralen,
groeien en open bloeien,
jij mag zijn wie je bent,
Mijn geliefde kind naar wie Mijn hart en verlangen uitgaat.

Jer.29:11, Sef.3:17, Mat.19:26, Joh.12:27, 1Joh.3:1


25 augustus 2021

Mijn kind, je hoeft niet bang te zijn,
voor de dag van morgen.
Jij bent van Mij, Ik kocht je vrij,
en elke dag ben Ik dichtbij,
en zal Ik voor je zorgen.
Jij bent Mijn kind, je bent kostbaar in Mijn ogen.
Ik gaf Mijn leven voor jou, en Ik kocht jou met Mijn bloed.
Als Ik zo’n hoge prijs betaald heb voor jouw leven, hoe kan Ik jou dan ooit nog vergeten? (Jes.43:1,4, Rom.8:32, Kol.1:14)
Soms gebeuren er dingen in je leven die je bang en onzeker
maken. Gebeurtenissen in de wereld kunnen angst bij je oproepen.
Mijn kind, Ik weet het, Ik begrijp je helemaal.
Wees maar niet bang, Ik ben bij je. (Ps.27:1)
Ik heb de grootste angst doorstaan en al jouw angsten op Mij genomen toen Ik voor je stierf aan het kruis. (Luk.22:43,44, Hebr. 2:18, 4:15)
Ik beloof je: waar je ook doorheen gaat, Ik ga met je mee.
Ik ben bij jou om je eruit te helpen.
Als je Mij ziet in elke situatie, dan verliest de angst zijn grip op je leven.
Als je bang bent, geef Ik je moed.
Als je niet verder kunt, reik Ik jou de hand en zeg:
Kom maar, Ik houd je stevig vast. Mijn liefde laat je nooit los.
We gaan er samen doorheen. (Hebr.13:5,6)
Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je.
Ik kom voor je op.(Jes.41:10,13)
Ik red je uit alles waar je bang voor bent. (Ps.34:5, 56:4, 91:15, 107:6,13,19, 118:5,6)
Mijn oog rust op jou. Je leeft dichtbij Mij in het licht,
de Zon van Mijn liefde schijnt op jouw leven.
Mijn sterke armen zijn altijd om je heen. (Deut.33:27)
Ik wandel naast je, om jou de weg te wijzen,
en jou te steunen als het pad moeilijk is.
Ik zal jou voor struikelen behoeden. (Ps.32:8, Judas 1:24-25)
Ik breng elke angst en onrust in jou tot stilte
en vul je hart met Mijn vrede. (Fil.4:7)
Jij vindt overvloedige vreugde in Mijn nabijheid,
Jij hebt voor altijd een lieflijke plek aan Mijn zij. (Ps.16:11)
Je hoeft niet bang te zijn voor de dag van morgen,
maak je geen zorgen, Ik zorg voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt,
en Ik zal er altijd voor je zijn. (Mat.6:8,34, 1Petr.5:7)

 


17 juli 021

Weet jij niet goed
hoe je verder moet?
Vertel het Mij maar,
Ik sta voor je klaar.
Ik was mens zoals jij,
Ik begrijp je zo goed,
laat maar los,
en vertrouw Mij nu maar!

Ik zal voor je zorgen,
vandaag en ook morgen,
Ik ben bij jou,
je bent niet alleen.
Ik weet raad met jouw vragen,
en Ik zal je dragen,
ja, Ik draag je door alles heen!

Ps.32:8, 37:5,7, 46:11, 68:20, Mat.28:20, Hebr.2:17,18, 4:15,16, Jak.1:5


16 juni 2021

Gisteren is al voorbij.
Leef vandaag!
Vertrouw op Mij,
want wat er ook gebeuren mag,
Ik geef kleur aan deze dag.

Begin elke morgen zonder zorgen…
Ik zorg voor jou!

Laat je dag niet gekleurd zijn door onrust, schuld, verdriet en angst.
Vul je gedachten niet met bezorgdheid over wat er allemaal kan gebeuren…
Denk aan Mij, en aan al Mijn zegeningen,
waarmee Ik jou ook vandaag weer zal omringen.
Ik heb heel jouw leven in Mijn hand.

Waarom zou je de bagage van gisteren,
vandaag nog met je meedragen?
De fouten die je toen hebt gedaan, heb Ik je allang vergeven!

Laat je verleden niet je heden bepalen,
en de glans ontnemen van deze nieuwe dag met nieuwe kansen, die Ik je geef.

Ik geef zelfs kleur aan jouw donkere ervaringen!
Alles wat er in je leven gebeurt, gebruik Ik en laat Ik meewerken ten goede!

Ik kleur met Mijn liefde en vrede deze nieuwe dag.
Je mag verwachtingsvol uitzien naar Mij.

Ik bied je Mijn helpende hand,
Mijn luisterend oor,
Mijn sterke armen waarin jij mag schuilen,
Mijn schouder om op uit te huilen,
en Mijn hart dat altijd voor jou klopt.

Je hoeft het Mij alleen maar te vragen,
en Ik zal jou helpen en door deze dag heen dragen.

Ps.5:4, 37:5, 118:24, Spr.3:6, Mat.6:27,34, Rom.8:28, Ef.1:7, Fil.4:7,8, Hebr.12:2


23 mei 2021

Vier het feest van de Heilige Geest.

Ik laat je niet alleen achter,
Ik zend je Mijn Plaatsvervanger,
ontvang de Heilige Geest.
Hij blijft bij jou, en Hij zal altijd in je zijn.

Hij is een liefdevolle Trooster,
een machtige Helper,
een betrokken Metgezel,
een wonderlijke Raadgever,
en jouw krachtige Pleitbezorger,
Die als een tedere Vriend
in de stilte van je hart
Mijn woorden spreekt,
je kracht en vertrouwen geeft,
en altijd in je leeft!

Ontvang dit wonder in je hart;
Zijn power maakt het onmogelijke mogelijk.
Ervaar Zijn levensveranderende kracht,
en ontdek hoe Mijn werk in jou wordt volbracht!
En… als gevolg van Zijn prachtige en krachtige werk in jou,
mag jij de wereld om je heen laten zien dat Ik leef!

(Jes.11:12, Mat.28:20, Joh.14:16,17,26,15:26, 16:7,13, Hand.1:8)


12 mei 2021

Laat je waarde niet bepalen door je fouten en je falen.
De liefde die Ik jou wil geven, brengt de kleur aan in je leven.

Kind van God, wat ben je mooi!
Als Ik naar je kijk, zie Ik het leven van de Here Jezus in jou.
Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon.

De bagage die je met je meedraagt, door nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, hebben je identiteit vertekend en besmeurd. Mijn dierbare kind, jij bent Mijn Meesterwerk, en Ik ben een Meester in het herstellen van alles wat beschadigd is in jouw leven.

Ik breng de leugens die jij over jezelf gelooft aan het licht, en toon je Mijn bevrijdende waarheid. Ik leer je om met Mijn ogen naar jezelf te kijken; Je mag ontdekken hoe mooi en bijzonder Ik je vind. Je bent heel kostbaar voor Mij.

Mijn liefde voor jou is heel persoonlijk, Ik heb jou op het oog. Je hoeft nooit te twijfelen aan Mijn oneindige liefde voor jou.
Ik heb immers alles voor je over gehad. Al was jij de enige mens op aarde, dan nog zou Mijn Zoon voor je sterven. Hij is opgestaan uit de dood om jou aan Mijn hart te brengen.

Heel jouw leven is een wonder van Mijn hand. Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik jou al uitgekozen. Ik verheugde Mij over jouw komst in deze wereld. Je mag zijn wie je bent: een uniek mens met zijn eigen kwaliteiten en talenten.

Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Vergelijk jezelf niet met anderen: jij bent jij. Wees niet bang wat anderen van je denken en of ze jou wel goedkeuren. Geloof in jezelf zoals Ik je heb gemaakt.

Wees niet teleurgesteld als je iets verkeerd doet. Richt je aandacht niet op wat je beter zou moeten doen. Kijk naar Mij, Mijn ogen weerspiegelen Mijn liefde die Ik voor je koester. Ik omhul je met Mijn vergevende liefde, en Ik vraag je: ‘Mag Ik het van je overnemen en in jou uitwerken wat je zelf niet kunt?’

Ik accepteer je helemaal! Ik leer je om je veilig te voelen in Mijn liefde, en te zijn zoals Ik je heb bedoeld. Vanuit die veiligheid mag je doen waartoe Ik jou geschapen heb. Ik breng jouw leven tot zijn doel en bestemming.

Ik wil je kennen en van je houden, niet om wat je doet,
maar om Wie Ik voor je wil zijn. Jij bent Mijn trots.
Ik breng Mijn kleur aan in je leven.

Door Mijn liefdevolle zorg mag je openbloeien en zijn wie je bent:
Mijn prachtige kind, in wie Ik zoveel vreugde vind.

Psalm 139:13-16 – Jes. 43:4 – Jer.1:5 – Joh. 3:16, 8:32,36, 15:9, 16:27, 17:23 – Ef. 1:6, 2:10 – 1 Joh. 3:1, 4:9,10


24 april 2021

Mijn God zal je in alles overvloedig geven wat je nodig hebt, Hij deelt Zijn hemelse rijkdom met jou, dankzij Jezus Christus. (Fil.4:19)

Zullen we ruilen? Echt, dat is mogelijk. Ik vraag je alleen of je jouw leven aan Mij wil geven, Ik geef Mijzelf aan jou. Je mag altijd bij Mij zijn. Alles wat van Mij is, is van jou. (Luc.15:31)

Weet je hoe dicht Ik bij je ben? Ik leef in jou. Ik werk in jou met al Mij kracht. Je bent nooit meer alleen. (Gal.2:20)

Geef Mij al je zonden, je hoeft er zelf niet meer mee rond te lopen, Ik neem alles van je over. Ik heb voor elke zonde de prijs betaald. Ik geef jou Mijn totale vergeving, Mijn bloed wast je helemaal schoon! (Ef.1:17)

Geef Mij jouw knagende schuldgevoel, en je onzekerheid dat je niet goed genoeg bent. Ik geef jou Mijn bevestiging, Ik hou zoveel van jou. Je bent waardevol in Mijn ogen, Ik veroordeel jou nooit! (1Joh.3:1)

Geef Mij de leegte die je diep van binnen voelt. Ik geef je wat je hart verlangt. Laat je hart vol stromen met Mijn liefde en volmaakte zorg voor jou. (Ps.37:5, 1Petr.5:7 )

Geef Mij al je tekort, Ik geef jou Mijn leven en overvloed. (Joh.10:10)

Geef Mij je angst, Ik begrijp als geen ander waar je bang voor bent. Ik geef jou Mijn rust en vrede. Mijn volmaakte liefde verdrijft elke angst. Waar je ook doorheen gaat, we gaan er samen doorheen. (1Joh.4:18,Hebr. 4:15)

Geef Mij al jouw strijd, Ik BEN jouw overwinning. Ik heb elke macht overwonnen. Ik geef je Mijn naam waarmee je de aanklager kunt weg sturen. Schuil maar achter Mijn bloed, de vijand heeft geen enkel recht meer op jouw leven! (Kol.2:15, Jak.4:7, Openb.12:11)

Geef Mij jouw moedeloosheid, Ik geef jou nieuwe kracht.
Geef Mij je tranen, al jouw verdriet. Ik ben jouw Trooster, Ik bemoedig jou met Mijn woorden van liefde en hoop, zodat jij weer moed zult krijgen om door te gaan. (Ps.94:19, Jes.40:31, Mat,5:4 )

Geef Mij je pijn. Weet je dat Ik elke pijn heb gevoeld? Mijn rug is kapot geslagen, elke ziekte droeg Ik in Mijn lichaam. Door Mijn striemen bied Ik jou nu Mijn genezing aan. (Jes.53, 1Petr. 3:24)

Zie je dat je bij Mij alles vindt wat je nodig hebt? Ik geef je Mijn leven, waaruit je altijd mag putten. Het geeft Mij zo’n blijdschap als je gebruik maakt van Mij, en elke zegen eenvoudig van Mij aanneemt.


 8 april 2021

Lief kind van God, wat ben je mooi!
Als Ik naar je kijk zie Ik Mijn Zoon in jou,
je bent bekleed met Christus,
rein en heilig.
Al Mijn liefde en aandacht gaan naar jou uit.

Je hoeft niet bang te zijn dat je voor Mij niet goed genoeg bent.
Ondanks je fouten zal Ik altijd van je blijven houden.
Ik heb niets van je nodig, Ik heb alles om jou te geven!

Mijn Zoon Jezus Christus heeft het voor jou mogelijk gemaakt,
dat je alles zomaar uit genade mag ontvangen.
Mijn kind, je bent altijd bij Mij,
en alles wat van Mij is, is van jou.

Ik ben jouw Abba Vader,
Ik accepteer jou helemaal.
Je mag altijd bij Mij komen.
Ik ontvang jou met open armen,
met het verlangen om jou te helpen en te zegenen.

Mijn liefde is oneindig, onvoorwaardelijk,
genezend en verwarmend.
Ik ben blij met jou, Ik vind vreugde in wie je bent.

Je bent gezegend, jij bent Mijn eigen kind!

Luc.3:22, 15:20,31, Rom.8:15,16, Gal.3:27, 4:5,6, Ef.1:5, Fil.4:19,23, 1 Joh.3:1 28  februari 2021


Als ’s morgens vroeg de dag gaat beginnen,
hoor je de vogels al vrolijk zingen.
Ik zorg voor de vogels,
Ik denk ook aan jou!
De hele dag door zal Ik jou omringen,
met al Mijn liefde en zegeningen,
dus maak je geen zorgen,
Ik zorg voor jou!
Heb je vanmorgen toen je wakker werd,
gehoord hoe prachtig de vogels al zongen tot Mijn eer?
Vogels maken zich niet druk over wat ze zullen eten en drinken.
Ze zaaien niet, ze maaien niet,
en ze bewaren geen voorraden in schuren.
Ik geef ze te eten.
Jij bent toch veel belangrijker dan de vogels?
Ik kan jou nooit vergeten.
Als Ik zo goed voor de vogels zorg,
hoeveel te meer zorg Ik voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt, voordat je tot Mij bidt.
Begin daarom je morgen zonder zorgen…
Waarom zou je bezorgd zijn
over alles wat er vandaag kan gebeuren?
Bij Mij vind je alles wat je nodig hebt!
Jij bent van Mij en Ik ben van jou.
Ik ken jouw toekomst en Ik heb je leven in Mijn hand.
Leg al je zorgen in Mijn handen.
Als je Mij om hulp vraagt,
zal Ik je nooit met lege handen laten staan!
Alles wat van Mij is, is van jou!
Je mag al Mijn zegeningen ontvangen.
Wanneer je ziet hoe goed Ik voor je zorg,
dan verdwijnen al je zorgen en…
kun jij ’s morgens opstaan met een loflied in je hart!
 
Ps.32:10,11, Mat.6:8, 25,26,32,34 11:28, Luk.15:31, Joh.10:28,29, Fil.4:19, 1Petr.5:7

10 februari 2021

Voelt het van binnen koud en kil?
Ik neem je in Mijn armen,
de liefde die Ik geven wil,
zal ook jouw hart verwarmen.

Ik weet precies hoe jij je voelt,
Ik ken jouw pijn en zorgen,
en Ik begrijp wat je bedoelt.
Jij bent bij Mij geborgen.

Steun maar op Mij, Ik houd je vast,
Ik zal Mijn vrede geven,
Ik draag jouw zorg en elke last,
en draag je door het leven.

Mij is gegeven alle macht,
Ik zal je steeds omringen.
Ik geef je hoop en nieuwe kracht
en al Mijn zegeningen.

Deut.33:27, Ps.10:14, 55:23, Jes.40:31, Mat.9:36, 11:28,29, 28:18,20, Ef.1:3, Fil.4:4-7, Hebr.2:17,18, 4:15,16


29 januari 2021

Op een sombere dag vol regen,
als van alles tegen zit,
beloof Ik dit: Ik geef Mijn zegen,
en Ik hoor je als je bidt.

Ik zie jouw tranen en je zorgen,
Ik geef troost in iedere pijn.
Jouw leven is bij Mij geborgen,
Ik zal er altijd voor je zijn.


3 januari 2021
Gods heil en zegen in 2021!

Als een onbeschreven blad,
ligt de toekomst voor je open.
Maar het onbekende pad,
hoef jij niet alleen te lopen.

Kijk naar Mij, Ik ben dichtbij,
en Ik leid je op je wegen,
je bent veilig aan Mijn zij,
Ik geef jou Mijn heil en zegen!