Woorden van Gods Liefde

Overgenomen van de Facebookpagina: Woorden van Gods Liefde

2 mei 2024
De liefde die Ik jou wil geven, brengt de kleur aan in je leven.
Je bent nooit alleen, Ik ben altijd om je heen;
Ik ben voor je, om jou de juiste weg te wijzen.
Ik ben naast je, om je in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaar.
Ik ben achter je, om je te beschermen tegen gemene aanvallen van anderen.
Ik ben onder je, om je op te vangen als je dreigt te vallen.
Ik ben in je, om je te troosten als je verdriet hebt.
Ik omgeef je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen.
Ik ben boven je, om je te zegenen.
Zo zegen Ik jou, vandaag, morgen, al de dagen dat je leeft, tot in eeuwigheid.

(De zegen van St. Patrick)


27 maart 2024

Als ’s morgens vroeg de dag gaat beginnen, hoor je de vogels al vrolijk zingen.
Ik zorg voor de vogels, Ik denk ook aan jou!

De hele dag door zal Ik jou omringen, met al Mijn liefde en zegeningen,
dus maak je geen zorgen, Ik zorg voor jou!

Heb je vanmorgen toen je wakker werd,
gehoord hoe prachtig de vogels al zongen tot Mijn eer?

Vogels maken zich niet druk over wat ze zullen eten en drinken.
Ze zaaien niet, ze maaien niet, en ze bewaren geen voorraden in schuren.
Ik geef ze te eten. Jij bent toch veel belangrijker dan de vogels?

Ik kan jou nooit vergeten.
Als Ik zo goed voor de vogels zorg, hoeveel te meer zorg Ik voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt, voordat je tot Mij bidt.

Begin daarom je morgen zonder zorgen…
Waarom zou je bezorgd zijn over alles wat er vandaag kan gebeuren?
Bij Mij vind je alles wat je nodig hebt!
Jij bent van Mij en Ik ben van jou.
Ik ken jouw toekomst en Ik heb je leven in Mijn hand.

Leg al je zorgen in Mijn handen.
Als je Mij om hulp vraagt, zal Ik je nooit met lege handen laten staan!
Alles wat van Mij is, is van jou!
Je mag al Mijn zegeningen ontvangen.

Wanneer je ziet hoe goed Ik voor je zorg,
dan verdwijnen al je zorgen en…
kun jij ’s morgens opstaan met een loflied in je hart!

Ps.32:10,11, Mat.6:8, 25,26,32,34 11:28, Luk.15:31, Joh.10:28,29, Fil.4:19, 1Petr.5:7


30 januari 2024
Ik ben jouw God, wees stil en vertrouw.
Ik draag heel jouw leven, Ik ben er voor jou!

Rust in Mijn liefde,je bent nooit alleen.
Mijn eeuwige armen zijn steeds om je heen!

Waar je ook gaat, Ik loop naast je.
Je wandelt samen met Mij in Mijn licht.

Echt contact, van hart tot hart,
vind je als je samen bent met Mij.

Wanneer jij Mijn naam fluistert, Ik luister,
Ik ben er voor jou
en laat je zo graag weten hoeveel Ik van je hou.

Ik weet wat je voelt en wat je bedoelt.
jij wordt door Mij gekend, al je ups en downs,
je zorgen en je vragen zijn bij Mij bekend.

Jij mag heel je leven met Mij delen,
Ik deel Mijn leven met jou.
Ik bied je Mijn vriendschap aan,
Mijn vrede en liefde.
Ik geef je nieuwe moed om door te gaan.

Ik leid je, stap voor stap
op Mijn weg voor je leven,
waarbij Ik je alles zal geven wat je nodig hebt.

Mijn eeuwige armen zijn om je heen.
Jij mag leunen op Mij, steunen op Mijn kracht,
en genieten van elke zegen, die Ik je geef op al je wegen.

Rust in Mijn liefde.
Leef in Mijn vrijheid, en in Mijn geborgenheid.

Het is heerlijk om dichtbij Mij te zijn.
Je bent nooit meer alleen… altijd samen met Mij.

(Deut.33:27, Ps.16:8,11, 17:6, 25:14, Jes.41:10, Mat.28:20, Joh.8:12, 14:14, Ef.1:3, Hebr.4:15,16)


2 januari 2024


19 december 2023

Al voordat jij bestond,
kende Ik je naam en ging Mijn liefde naar je uit.
Voordat jij naar Mij zocht,
lag Mijn plan om jou te redden al voor je klaar.
Voordat je van Mij hield, had Ik jou al lief.

Het is altijd Mijn verlangen geweest om jou als Mijn kind aan te nemen.
Daar heb Ik alles voor over gehad.

Weet je hoe oneindig groot Mijn liefde is, die Ik voor je koester?
Ik gaf jou het liefste wat Ik heb: Mijn enige Zoon!

Ik heb Hem naar de wereld gestuurd, als Redder van alle mensen.
Hij was bereid om de zonden van alle mensen te dragen
en weg te nemen. Hij gaf voor jou Zijn leven tot in de dood.
Als je in Hem gelooft, zal je niet sterven, maar voor altijd leven.

Jezus is de enige Weg om bij Mij te komen.
Jij mag leven door Hem!

Ik strek Mijn liefdevolle handen naar je uit.
Ik gaf de hemel leeg om jou aan Mijn hart te drukken!

Verwonder je over dit wonder,
Mijn Zoon kwam in deze donkere wereld,
om jouw leven te verlichten,
je hart te verwarmen,
en voor altijd bij je te zijn.

Zijn naam is Immanuel, God met ons!

(Mat.1:23, Joh.1:29, 3:16, 14:6, 15:16, Ef.1:4,5, 1Petr.1:20,21, 1 Joh.4:9,10)


22 november 2023

Als jij je zwak voelt, Ik ben sterk,
Ik doe in jou een krachtig werk.
Ja, boven bidden, boven denken,
zal Ik Mijn hulp en zegen schenken.
 
Misschien vind jij jezelf heel gewoon. Denk niet te klein van jezelf. Voor Mij ben je heel bijzonder. Kijk niet naar je onvermogen en tekorten. Zie jezelf met Mijn ogen. In jou is een kostbaar geheim verborgen: Mijn volmaakte leven is in jou aanwezig.
De hele dag door trek Ik met je op.
Waar jij bent, daar ben Ik.
Waar jij komt, daar kom Ik.
Wat je ook doet, Ik ben je Helper.
Je draagt Mij altijd en overal mee naar toe.
We zijn voor eeuwig met elkaar verbonden.
 
Juist als jij je zwak voelt, kan Ik Mijn kracht zichtbaar maken in jouw leven. Ik werk door je heen en leg het verlangen in je hart om de dingen op Mijn manier te doen.
Ik heb de macht om op het juiste moment de goede woorden in jouw mond te leggen. In je dagelijkse leven leid Ik situaties waar jij tegenaan loopt, waardoor je verbaasd bent dat de dingen ‘vanzelf’ gaan.
 
Wat jij zelf nooit tot stand zou kunnen brengen, is wèl mogelijk als Ik met Mijn kracht door jou heen werk. Echt, Ik breng zowel het willen als het handelen bij jou teweeg.
Vraag jij je af wat je moet doen om dat te mogen ervaren? Niets.
Stel je maar open voor Mij. Laat Mij Mijn wil en werk maar doen in jouw leven. Ikzelf zorg ervoor dat Mijn leven met al Mijn perfecte eigenschappen steeds meer en meer te zien zijn in jou.
Jij mag verwonderen… Mijn werk in jou is boven bidden en boven denken!
 
Luk.21:14,15, Joh.14:16-17, Rom.12:2, 1 Kor.6:19, 2 Kor.3:18, 4:7, 12:9, Ef.3:20, Fil.1:6, 2:13, 4:13

24 oktober 2023

Toen jij vanmorgen wakker werd, was Ik al bij je. Als jij de gordijnen opent, schijnt Mijn licht bij je binnen, ook in je hart. Ik verwarm je met Mijn liefde en vul je hart met Mijn vrede, zodat je met een blij gevoel de dag kunt beginnen.
Ik geef jou deze dag die Ik heb gemaakt. (Ps.118:24, Fil.4:7)
 
Wat er vandaag ook gebeuren mag, Ik heb jouw leven in Mijn sterke hand. Mijn liefde laat je nooit los. (Joh.10:28,29, Hebr.13:5,6)
 
Waar je ook komt, en wat je ook doet, wees je ervan bewust dat je een grote schat met je meedraagt: Ik Zelf leef in jou! Ik heb van jouw hart Mijn woning gemaakt. (1Kor.3:16, 6:19)
Wil je Mij ook vandaag de ruimte geven?
Ik wil je liefdevol door deze dag heen dragen.
Wees niet bang of ongerust, Ik ben er,
Ik wil je bij alles helpen.
Ik zal je leiden, Ik wijs de weg die je moet gaan.
Ik geef raad, op jou rust mijn oog. (Ps.32:8, Jes.41:10)
 
Bij Mij ben je veilig, je hoeft niets te vrezen.
Ik ben jouw levenskracht. (Ps.27:1)
 
Komen er moeilijkheden op je weg?
Je kunt Mij meteen vragen of Ik je wil helpen.
Ik ben als een licht in het donker.
Mijn Woord is een licht op je pad en een lamp voor je voet,
zodat je weet waar je lopen moet;
Ik bewaar je om verkeerde beslissingen te nemen,
Ik zorg ervoor dat je voet niet wankelt. (Ps.119:105, 121:3)
 
In de stilte van je hart mag je Mijn zachte stem herkennen.
Ik spreek altijd woorden van vrede, troost, hoop en bemoediging. Mijn woorden tillen je op en geven je moed en kracht om verder te gaan. (Joh.10:27, Jak.1:5)
 
Jij bent Mijn geliefde kind,
de hele dag door zal Ik je omringen met al Mijn zegeningen.

17 september 2023

Mijn liefde voor jou is hemelhoog, tot aan de wolken reikt Mijn trouw.
Ik heb je altijd op het oog, Mijn kind, Ik hou van jou!

Ik en jij, jij en Ik, wij zijn altijd samen!
De toekomst ligt voor je open. Wat brengt de dag van morgen?
Ik ben er voor jou, nu, op dit moment. En Ik zal elke dag voor je zorgen.

Mijn oneindige liefde voor je reikt verder dan jouw horizon. Hemelhoog is Mijn liefde, tot in de wolken reikt Mijn trouw.
Mijn goedheid en genade voor jou zijn elke morgen nieuw.

Zie uit naar Mij, Ik geef je een hoopvolle toekomst! Ik koester gedachten over jou van vrede, en niet van onheil. Ik heb jouw geluk voor ogen, en Ik heb een prachtig plan voor je leven.

Ik en jij, we gaan samen op weg. Ik Zelf ga voor je uit en bereid de weg die jij mag gaan, en tegelijkertijd wandel Ik naast je. Wees niet bang. Als er moeilijkheden zijn, sla Ik Mijn armen om je heen.

Ik ben je schaduw aan je rechterhand. We zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Geniet van het wonder dat Ik zo dichtbij ben!

Ik ben jouw meest intieme Vriend. Ik ben vertrouwd met elke zucht, elke traan, elk ‘waarom’. Al je vragen en problemen zijn veilig in Mijn handen.

Mijn tedere zorg is heilzamer dan wat anderen jou ooit kunnen geven. Mijn genezende werk in jou gaat veel dieper dan jij kunt verlangen. Mijn woorden van troost en vrede geven je steun en bescherming. Ik kan oneindig veel meer doen dan jij kunt bidden of denken. En Ik bewerk in jou, wat voor jou onmogelijk lijkt.

Maak je nergens zorgen over. Ik hou van jou, en Ik laat je nooit meer gaan. Jij bent een prachtig koningskind, en Ik verlang ernaar dat Mijn liefde in jou wordt weerspiegeld. Je kunt op altijd op Mij rekenen.

Deut.31:8 – Psalm32:8, 36:6, 57:11, 121:5 – Jer.29:11 – Klaagl.3:22,23 – Gal.2:20 – Ef.3:20 – Fil.4:5-7 – Kol.3:3 – Hebr.13:5


15 augustus 2023

Neem Mijn hand, Ik leid jouw leven,
Wees niet bang, want Ik ben trouw,
Ik wil jou Mijn liefde geven,
en Ik zorg altijd voor jou.
 
Dag aan dag zal Ik je dragen,
en Ik laat je nooit meer gaan,
Ik ben bij je, alle dagen,
Ik zal altijd naast je staan.
 
Ps.68:20, Mat. 28:20, Joh.10:28, 2Tim.2:13

14 juni 2023

Als ’s morgens vroeg de zon weer opgaat,
en jij aan de dag begint,
dan luister Ik naar jouw gebed,
want jij bent Mijn geliefde kind.
 
Begin de morgen zonder zorgen,
want Ik blijf je altijd trouw,
en op elke nieuwe morgen
geef Ik Mijn zegen weer aan jou.
 
Als je ’s morgens wakker wordt, ben Ik al bij je.
Mijn ogen rusten op jou,
en Mijn oren zijn gericht op jouw gebed.
In de vroege ochtend hoor Ik je stem,
ieder woord, iedere zucht, merk Ik op.
Alles wat je Mij verteld heeft Mijn volle aandacht.
(Ps.5:4, 143:8, 1Petr.3:12, 5:7)
 
Laat zorgen niet de kleur van je dag bepalen,
Ik ben er toch? Zie uit naar Mij! (Mat.6:32-34)
 
Ik laat nooit een bidder staan,
ook vandaag mag je genieten van Mijn liefdevolle nabijheid.
Bij alles wat er vandaag zal gebeuren, ben Ik heel dicht bij jou.
Elke morgen weer opnieuw geef Ik je nieuwe zegeningen.
Ik geef jou uit Mijn rijkdom wat je nodig hebt. (Kla.3:23,24, Fil.4:19)
 
Heel jouw leven is veilig en geborgen is in Mijn sterke handen,
niets kan jou scheiden van Mijn liefde. (Ps.10:14, Joh.10:28, Rom.8:39)
 
Je mag de hele dag door verwachtingsvol naar Mij uitzien.
Ik ZAL er zijn, in elke situatie…
Ik ZAL je omringen met Mijn beschermende liefde,
Mijn krachtige hulp,
en overvloedige genade.
Ik vul je hart met Mijn vrede,
zodat je met een blij gevoel aan de dag kunt beginnen. (Fil.4:4-7)
 
Ik zorg ervoor dat jij met een gerust hart kunt zeggen:
‘Mijn liefdevolle Vader is machtig en sterk, vol kracht en liefde,
betrouwbaar en vol genade, en Hij zorgt voor mij.’ (Ps.145:8.9)
 

29 april 2023

Lijkt het soms of de kleur uit je leven is verdwenen?
Als je dagelijkse beslommeringen en zorgen je mat en moedeloos maken, Ik zie het… leg alles waar jij mee zit maar aan Mij voor. Als jij Mij vraagt: ‘Kom U erin?’, dan krijgt jouw leven kleur en zin. (Ps.10:14, 37:5, 62:9)

Mijn lieve kind, je staat er niet alleen voor.
Ik wil zo graag je ogen openen voor Mijn liefde. (Ef.1:17-19)
Wees niet bang, Ik ben bij jou…

Ik schijn met Mijn licht in de donkerste situatie van je leven. (Joh.1:9, 8:12)
Ik geef je meer dan genoeg genade,
Ik ben de kracht in jouw zwakheid. (2Kor.12:9)
Ik ben je Helper in jouw hulpeloosheid. (Hebr.13:6)
Ik ben je Trooster in al je pijn en verdriet. (Ps.94:19, Joh.14:16,26)
Ik ben de vreugde voor je ziel, Ik geef je wat je hart verlangt. (Ps.37:4, 94:19)

Ik ben jouw Vredevorst en breng de onrust in je hart tot rust. (Jes.9:5, Mat.11:28)
Ik ben jouw Heelmeester en Mijn genezende kracht raakt je aan in het diepst van je bestaan. (Ex.15:26)
Ik ben de God van Hoop, Ik breng nieuwe hoop en blijdschap in je leven door de kracht van de Heilige Geest. (Rom.15:13)
Ik ben de God van wonderen, voor Mij is niets onmogelijk. (Luc.1:37)

Mijn zegenende hand rust op jou,
Ik verlies je nooit uit het oog.
Ik onderwijs je en leer je de weg die je mag gaan. (Ps.32:8, 139:5)
Ik sterk je, Ik help je, Ik ondersteun je en geef jou nieuwe kracht. (Jes.40:29,31, 41:10)

Ik draag niet alleen al je zorgen,
Ik draag jou, dwars door alles heen. (1Petr.5:7)

Ik zal er altijd voor je zijn. Ik wil je al Mijn zegen geven. (Ef.1:3)
Met Mijn kleurrijke liefde breng Ik de kleur aan in je leven!


8 april 2023

Meer dan zilver, meer dan goud,
meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,
meer dan dat, zo eindeloos veel meer
was de prijs die U betaalde Heer.

In een graf verborgen door een steen,
toen U zich gaf, verworpen en alleen,
als een roos geplukt en weggegooid
nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

Grotere liefde bestaat er niet;
Ik heb Mijn leven voor jou gegeven,
tot in de dood.
Ik nam al jouw ziekten en zonden op Mij
en droeg de straf die jij had verdiend…
Ik dacht aan jou, meer dan ooit.

Om jouw overtredingen werd Ik verwond en verbrijzeld.
Mijn bloed stroomde om al je zonden te vergeven.
Ik liet Mij geselen, Mijn lichaam werd stukgeslagen met de zweep,
Ik droeg de striemen op Mijn rug, om jou van alle ziekten te genezen.

Een grotere overgave bestaat er niet,
een diepere liefde is ondenkbaar…
Niet jij hoefde de weg van eenzaamheid en lijden te gaan,
niet jij werd bespot en vernederd tot in de dood.
Ik deed dit voor jou,
omdat Ik oneindig van je hou!

Mijn diepste verlangen om jou te redden,
werd vervuld aan het kruis;
Ik heb je gekocht met Mijn bloed,
om jou voor eeuwig als Mijn geliefde kind aan te nemen,
vrij gekocht van elke schuld,
omhuld met het schitterende kleed van Mijn redding.

Toen Ik daar hing aan het kruis, dacht Ik aan jou!
Mijn liefde stroomde uit Mijn hart,
met het verlangen om jou aan Mijn hart te drukken,
te verwelkomen en omarmen als Mijn kostbare kind.

Elk moment laat Ik je weten
hoe hoog de prijs was,
hoe ver Ik gegaan ben,
en hoe diep Mijn weg ging,
om je al Mijn liefde te geven,
je hele leven lang.

Geliefd, intens bemind,
vergeven, genezen en geborgen,
jij bent Mijn kind, in wie Ik zoveel vreugde vindt.

Jes.53:3-5, 61:10, Joh.19:17-30,40, Luk.24:6, Ef.1:5-7, Kol.1:13,14, Hebr.12:2, 1Petr.1:18,19, 1Joh.3:1, 4:9,10


 

14 februari 2023
Ik wil je laten weten,
hoeveel Ik van je hou,
Ik kan je nooit vergeten
en denk altijd aan jou!
Weet je wat voor Mij onmogelijk is?
Het is ondenkbaar dat Ik jou ooit zal vergeten.
Ik ben de Bron van liefde… Mijn hart stroomt over van liefde voor jou. Mijn ogen stralen als Ik naar je kijk: Jij bent Mijn zoon/dochter.
Je mag Mij je Abba Vader noemen.
Ik noem je bij je naam.
Zie, Ik heb je in Mijn beide handpalmen gegraveerd.
Je hoeft nooit te twijfelen aan Mijn liefde. Ik heb je het grootste bewijs gegeven van de liefde die Ik voor je koester: Mijn eigen geliefde Zoon gaf Zijn leven voor jou tot in de dood, om jou een eeuwig leven te geven in Mijn nabijheid. Zou Ik dan niet altijd aan je denken en je al Mijn liefde schenken?
Bij Mij mag je helemaal jezelf zijn. Ik verlang naar een liefdevolle relatie met jou waarin Ik je helemaal tot je recht laat komen.
Mijn liefde legt je nooit iets op wat tegen je wil ingaat. Mijn liefde
zal je nooit kwetsen. Mijn liefde spreekt altijd positieve woorden die je opbouwen en bemoedigen. Mijn liefde is het hemelse tegengif voor alles wat negatief is.
Als je in de spiegel kijkt, mag je zeggen: ‘Ik ben van onschatbare waarde, duur gekocht met het bloed van Jezus. Ik ben Gods geliefde kind!’ En dat ben je, daar kan niets aan veranderen!

Jes.43:1, 49:16, Rom.8:15,32, 1 Kor.13:4-7, Gal.4:6, 1 Petr.1:18,19, 1 Joh.3:1


25 januari 2023
Leg je leven in Mijn hand,
bij Mij ben je in goede handen! (Ps.31:6)

Als je bidt en Mij vertelt waar je mee zit,
dan hoef jij je geen zorgen meer te maken.
Je hebt immers je leven, met al je problemen,
uit handen gegeven en in Mijn hand gelegd.
Ik draag nu al je zorgen! (Ps.10:14)

Ik laat je nooit met lege handen staan.
Gul is Mijn hand geopend,
Ik vervul jouw verlangen. (Ps.145:16)

Ik weet het beste hoe Ik voor jou kan zorgen.
Uit Mijn rijkdom voorzie Ik jou overvloedig
van alles wat je nodig hebt. (Fil.4:4-7, 1Petr.5:7)

Waar je ook mee zit,
Ik reik je Mijn helpende hand…
Vertrouw op Mijn sterke beschermende hand,
Mijn verlossende hand,
Mijn zegenende de hand die rust op jouw leven.
(Neh.1:10, Ps.89:14, 136:12, 139:5)

Jouw leven is veilig in Mijn hand.
Ik houd vast wat Ik zelf duur heb gekocht.
De prijs die Ik voor jouw leven betaalde was te hoog
om je ooit nog prijs te geven.

Niets en niemand kan jouw leven roven uit Mijn hand.
Je zult tot in eeuwigheid niet verloren gaan.
Jij bent van Mij!

(Ps.31:16, Joh.10:28, 1Petr.18,19)


27 december 2023
Ik vergeet jou niet!

Ik dacht al aan jou
toen Ik lang geleden
op de aarde kwam
om voor jou de Redder te zijn.

Ik denk vandaag aan jou…
Als je Mij nodig hebt,
noem Mijn naam,
en Ik zal er voor je zijn.

Mijn naam is Immanuel,
‘God met ons’

Jes.7:14, Jer.33:3, Mat.1:23, Joh.14:14, 16:2325


november 2022
Leg je leven in Mijn hand, geef Mij je zorgen en je vragen,
want Ik beloof: Ik houd je vast, Ik zal je alle dagen dragen. (Ps.10:14)

Ik hou van jou! Je hoort bij Mij, jij bent Mijn geliefde kind. (1Joh.3:1)
Je hebt je leven aan Mij gegeven, waarom zou je dan nog zelf je zorgen dragen?
Waarom blijf je rondlopen met je vragen?

Kom maar, als je niet weet hoe je iets het beste kunt doen,
vraag Mij maar om wijsheid en raad, Ik geef het jou zo graag!
Geef Mij al je zorgen, Ik beloof jou dat Ik voor je zorg. (Ps.32:8, 1Petr.5:7, Jak.1:5)

Ik ben de Heer, jouw God, van al wat leeft.
Is er ook maar iets dat voor Mij te wonderlijk is?

Is Mijn arm te kort om jou te verlossen?
Zou Ik niet in staat zijn om het onmogelijke voor jou mogelijk te maken? Waarom ben je bang dat niemand voor jou zal zorgen als je dat zelf niet doet? (Jes.59:1, Jer.32:17,27, Luc.18:27)

Ik heb een plan voor jouw leven.
Ik heb van jou een prachtige nieuwe schepping gemaakt, wees je bewust dat Ik Zelf in je woon! (2Kor.5:17)

Waar je ook gaat, je draagt Mijn leven altijd met je mee.
Waar je ook mee zit, je kunt altijd je hart bij Mij uitstorten.
Wat je ook doet, Ik ben bij je om jou te geven wat je nodig hebt. (Ps.62:9, Mat.6:8, Fil.4:4-7 )

Leg je leven in Mijn handen, in het kinderlijke vertrouwen dat Ik je draag.
Ik zal altijd voor je opkomen.
Dat is net zo zeker als dat het ’s morgens weer licht wordt
en de zon hoog aan de hemel zal komen te staan. (Ps.37:5,6)

Ik laat je niet los, Ik werk in jou met Mijn kracht en liefde.
Ik heb de macht om eindeloos veel meer te doen dan jij kunt bidden of bedenken. (Ef.3:21, Fil.2:6)

Je hele leven, met al je zorgen, is bij Mij geborgen.
(Kol.3:1-3)


 3 november 2022

Probeer je als een ‘goed christen’ te leven? Balanceer je op de rand van wetten en regels die je denkt te moeten naleven? Ervaar je dat het krampachtig houden van elke wet je stress geeft? Want je ‘moet’… en je voelt je veroordeeld bij elke misstap die je maakt.
Of… wil je ontspannen leven in Mijn nabijheid?
Mijn lieve kind, het hangt niet af van jouw inspanning. Ik verwacht niet van jou dat jij je beste beentje voorzet en probeert om zo goed mogelijk te leven. Er is maar één standaard: het volmaakte leven van mijn Zoon Jezus. Hij heeft voor jou voldaan aan elke wet.
Geef alle schuldgevoelens aan Mij, Ik veroordeel je niet, nooit! Jezus werd in jouw plaats veroordeeld. Leef in de vrijheid die Ik jou heb gegeven. Je bent niet gebonden aan wetten en geboden waaraan je niet kunt voldoen.
Je mag eenvoudig zeggen: ‘Ik kan het niet, ik faal elke keer als ik me aan Uw wetten probeer te houden. Ik probeer ook niet langer om het zelf te doen. Neemt U het maar van me over.’ Zo’n gebed is naar Mijn wil en zal Ik altijd (ver-)horen.
Dat lucht op! Jezus werkt met Zijn kracht en liefde in jou.
Wat jij niet kunt, neemt Hij van je over.
Hij werkt in jouw leven uit wat voor jou onmogelijk is.
Nu kun jij ontspannen wandelen in alle goede werken die Ik voor jou heb bereid. Als Ik iets van je vraag, dan geef Ik je daarvoor ook de kracht en mogelijkheden.
Stap voor stap leer Ik jou om in alles terug te vallen op het leven van Christus in jou. Ik houd je vast als je wankelt en Ik leid je om je voeten stevig neer te zetten op Mijn woord.
Ik wijs je Mijn weg van genade, en die weg is de beste! Altijd!

Ps. 32:8, 37:52 – Rom. 7:6 – 2 Kor. 5:17 – Gal. 2:19,20, 3:13,24, 5:1,18 – Ef. 2:8 – Fil.4:19


14 oktober 2022
Wees niet bang, Ik houd je vast,
en stap voor stap leid Ik je leven.
Als de weg soms moeilijk is,
zal Ik Mijn hulp en sterkte geven.

Ik ben de HEER, jouw God,
Ik neem je bij je rechterhand en zeg je:
Wees niet bang, Ik zal je helpen.

Je hoeft niet bang te zijn,
Ik zal je nooit verlaten.
Bij elke stap die je zet, houd Ik je vast.

Ik ben jouw liefdevolle Vader,
Jij bent Mijn kind. Ik hou zoveel van jou!
Ik omgeef jou met Mijn tedere zorg.
Al mijn aandacht en liefde gaat naar jou uit.

Ik schijn met Mijn licht op jouw levenspad.
Kom maar, je hoeft de weg niet alleen te gaan,
Als jij niet weet hoe je verder moet;
Ik wijs jou de weg.

Ik geef jou Mijn raad, Mijn oog is op jou.
Als Ik jou een weg wijs, geef Ik jou ook de kracht,
en de mogelijkheden, zodat je die weg kunt gaan.

Ik ben altijd bij je, waar je ook gaat.
Als je struikelt, richt Ik je weer op.
Mijn liefdevolle bemoedigende woorden
zijn vol kracht en zetten jou weer op de been.

Je mag wandelen in je bestemming,
Ik maak je het pad bekend waarin je Mijn leven vindt,
in Mijn nabijheid vindt je overvloedige vreugde.

De gedachten die Ik over je heb zijn altijd positief,
en vol van vrede.
Ik heb jouw geluk voor ogen.
Ik verlang ernaar om je een hoopvolle toekomst te geven.

Psalm 16:11, 18:33, 32:8, 37:23,24, 119:105, 145:14, Jes.41:10,13, Jer.29:11


6 september 2022
Als je vandaag je huis verlaat, en op weg gaat, denk je dan aan Mij? Vertel Mij wat je bezighoudt.
Leg je weg in Mijn handen en vertrouw op Mij, Ik zal in alles voor je zorgen. (Ps. 37:5)

Misschien ga je weer naar je werk, of wacht er een nieuw schooljaar op jou….
Wees niet bang of onzeker, Ik ben bij je, Ik overzie heel de weg die je gaat.

Dit is de dag die Ik heb gemaakt en die Ik jou geef. Ik verlang er naar om ook vandaag jou met Mijn zorg en zegen te omringen. (Ps.118:24)

Ik dring Mijn liefdevolle bescherming niet aan je op. Wanneer je Mij uitnodigt om met je mee te gaan, dan gaan we er samen tegenaan. Denk aan Mij bij alles wat je doet, dan baan Ik voor jou de weg. (Spr.3:6)

Ik ga voor je uit, om jou de weg te wijzen. Ik vergeet je niet en Ik zal je nooit loslaten. (Deut.31:8)

Ik zie waar jij tegenop ziet, en Ik wil je leiden en bij alles helpen. Gebeurt er iets waarop je zelf geen antwoord hebt? Fluister Mijn naam, vraag het Mij, Ik geef je zo graag Mijn raad en inzicht. Mijn oog rust op jou, al Mijn aandacht gaat naar jou uit! (Ps.32:8, Jak.2:5)

Welke moeilijkheden er ook op je weg komen, als je weet dat je Mij nodig hebt, dan zal Ik er altijd voor je zijn. Neem voor alles maar je toevlucht bij Mij en schuil bij Mij. Bij Mij ben je veilig! (Ps. 91:2)

Mijn kind, Ik hou oneindig veel van jou, en Ik geniet ervan om met jou op weg te gaan.
Als je Mij betrekt bij jouw leven, dan mag je ook vandaag ervaren dat Ik er voor je zal zijn en Mijn leven met jou deel.


24 augustus 2022

Gods liefde is oneindig groot,
hoger dan de lucht,
en dieper dan de zee.
Toch past Zijn liefde in mijn hart,
Ik draag Hem met mij mee.

Mijn oneindige liefde voor jou
reikt verder dan jouw horizon.
Hemelhoog is Mijn liefde,
tot in de wolken reikt Mijn trouw.

In jouw leven vond een prachtig wonder plaats,
Ik maakte van jou een nieuwe schepping.
Jouw lichaam is Mijn tempel waar Ikzelf, de God liefde, zo graag verblijf.

De hele dag door trek Ik met je op. Waar jij bent, daar ben Ik. Waar jij komt, daar kom Ik. Wat je ook doet, Ik ben je Helper. Je draagt Mij altijd en overal mee naar toe. We zijn voor eeuwig met elkaar verbonden.

Als je iets nodig hebt, vraag het gewoon aan Mij. Je zult je verbazen hoe Ik dan alles van je overneem, nog mooier dan je ooit had kunnen bidden of denken. Ik leef immers in jou met al Mijn kracht. Wanneer je het van Mij verwacht, wordt Mijn leven met al Mijn mogelijkheden en kwaliteiten zichtbaar in jou.

Jij bent het voorwerp van Mijn liefde.
Ik overspoel je met Mijn liefde.
Ik leef in jou en heb Mijn liefde in je hart uitgestort.
Jij bent een prachtig koningskind, en Ik verlang ernaar dat Mijn liefde in jou wordt weerspiegeld.

Psalm 36:6, 1 Korinthe 3:16, 2 Korinthe 5:17, Romeinen 5:5, Galaten 2:20, Efeze 2:10, 3:20


2 juli 2022

Volg Mij maar, Ik ga vooraan
en wijs de weg die jij mag gaan.
Volg je Mij? Je hoeft nooit alleen te gaan,
Ik ga voor je uit en geef je raad.
Ik wil je laten zien wat er in Mijn hart leeft
en je Mijn plannen voor je leven bekendmaken.
Ik voer je mee op de stroom van Mijn genade.
Het is heerlijk om dichtbij Mij te zijn.
Maak je niet ongerust als er moeilijkheden zijn.
De obstakels die je tegenkomt, zijn mogelijkheden voor Mij,
waarin Ik je Mijn hulp en oplossingen geef die je zelf niet kunt bedenken.
In alles wat Ik doe, ontdek je Mijn onvoorwaardelijke liefde,
zorg en compassie voor jou.
Laat je maar drijven op de golven van Mijn liefde.
Ik weet precies waar je moet zijn.
Ik leid je zachtjes naar stille wateren.
Ik verkwik je ziel en geef je nieuwe kracht.

Deuteronomium 31:8, Psalm 16:11, 25:4-5,14, 23:2-3, 32:8, Mattheüs 11:28


23 mei 2022

In stilheid en vertrouwen zal je sterkte zijn.

Vind rust bij Mij, in stil vertrouwen,
stel je open voor Mijn kracht,
Ik zal jou Mijn sterkte geven,
in jou wordt Mijn werk volbracht.

Ga niet af op je gevoelens,
wees maar stil… Ik voer de strijd,
Ik geef jou de overwinning,
die Ik voor jou heb bereid.

Leg je twijfel en je onmacht,
maar eenvoudig in Mijn hand.
Ik ben sterker dan de stormen,
Ik sta altijd aan jouw kant!

Ik ben de Bron van licht en leven,
wat er ook gebeuren mag,
Ik zal Mijn hulp en vrede geven,
en Ik draag jou dag aan dag.

(Ex.14:14, Ps.5:4, 36:10, 37:5, 62:2,6, 131:2, Jes.30:15, 1Kor.15:57, Fil.1:6, 2:13, 4:7, 1Joh.5:4,5)5


mei 2022

Heer, U bent mijn toevlucht!
U dekt mij toe met Uw vleugels,
onder Uw veren mag ik schuilen,
bij U ben ik veilig en geborgen!

Jij bent Mijn geliefde kind,
Ik bewaar je als Mijn oogappel,
Ik bescherm jou als het kostbaarste wat Ik heb.

Je leven is bij Mij geborgen.
Ik heb jou een plaats gegeven, heel dicht aan Mijn hart.
Onder Mijn veren mag je schuilen.
Ik dek je toe met Mijn vleugels.

In moeilijkheden ben Ik bij je.
Laat je niet verontrusten,
Ik waak over jouw leven.
Ik verlies je geen moment uit het oog.

Als er gevaar dreigt, kom Ik voor je op.
Je mag Mijn hulp verwachten.
In Mijn geborgenheid kan het kwaad jou niet bereiken
en geen plaag kan bij je komen.
Bij Mij ben je veilig.

In Mijn beschermende liefde vind jij rust en vrede.
Ik weet welke gedachten Ik over je koester,
gedachten van vrede, en niet van onheil.
Ik heb mooie plannen voor jou,
waarin Ik jouw geluk voor ogen heb,
Ik zal jou een hoopvolle toekomst geven.

Voel je behaaglijk in Mijn tedere aanwezigheid.
Laat Mijn liefde door je heen stromen
en koester je in Mijn warmte.
Ik weet precies wat jij nodig hebt.
Ik zorg vol liefde voor jou!
Ik heb je zo lief, zo oneindig lief.
Ik hou zoveel van jou, Mijn kind.

Ps.17:8; 91:, 121:3,7,8, Jer.29:11, Joh.1:12, Kol.3:3, 1Joh.3:1


19 april 2022
Wees niet bevreesd, ontvang Mijn vrede,
Ik riep het uit: ‘Het is volbracht!’
Daarom mag je voortaan leven
uit Mijn overwinningskracht!

In Mijn woord kun je lezen hoe Mijn vrienden bij elkaar in huis waren, en de deur en ramen op slot hadden gedaan, uit angst voor de Joodse leiders. Ik wist hoe bang ze waren, onzeker en vol met vragen over alles wat er was gebeurd.
Ik zocht ze op, plotseling stond Ik in hun midden. Ik toonde hen Mijn wonden in Mijn handen en Mijn zij. Maakte Ik verwijten over hun angst? Nee! Ik sprak liefdevol tot hen: ‘Ik geef je Mijn vrede! Ontvang de Heilige Geest’. (Joh.20:19-22)

In Mijn aanwezigheid, smelt elke angst weg. Ik veranderde hun onrust en wanhoop in nieuwe hoop en Ik wees hen op een nieuwe toekomst. Ik vulde hen met Mijn kracht. (1Joh.4:18)

Zo was het toen, maar Ik ben niet veranderd, Ik ben Dezelfde, ook voor jou! Ook vandaag kom Ik naar je toe. Zie, Ik leef, Mijn opstanding brengt nieuw leven. Omdat Ik leef, hoef jij niet bang te zijn voor morgen. Ik ben aanwezig in alle situaties die je onzeker maken. (Jes.41:10, Hebr.13:8)

Mijn prachtige belofte die Ik aan Mijn discipelen gaf, is ook voor jou; Ik geef je Mijn vrede. Ontvang Mijn Heilige Geest, Hij zal altijd bij je zijn!

De duistere macht heeft geen enkel recht meer op je leven. Je leeft nu in Mijn koninkrijk van licht en liefde. (Kol.1:13)

Ik leef! Ik geef jou een nieuwe start; een nieuwe geboorte in je hart. Ik verlang ernaar om voor altijd heel dicht bij je te zijn; Jouw lichaam mag nu de tempel zijn van Mijn Heilige Geest Die in je woont. (Joh.3:3, 1Kor.6:19,20, 1Petr.1:3)

Ik geef je Mijn overwinningskracht die je nodig hebt!
Je hoeft het nooit meer alleen te doen, in alles mag je terugvallen op Mijn krachtige Helper. Deze liefdevolle Trooster, gaat altijd met je mee. (Joh.14:16,17, 26, 15:26, 16:13, Hand.1:8, Ef.1:18-20)

Door de krachtige werking van de Heilige Geest werk Ik door je heen. Zo is het mogelijk om de dingen op Mijn manier te doen. Je ontvangt nieuwe gedachten en leert Mijn wil te verstaan. Jij zult schijnen als een lichtende ster in deze donkere onzekere wereld. Jij mag Mijn getuige zijn! (Rom.12:2, Fil.2:15)

Zo’n leven, waarin je geleid wordt door Mijn Geest, geeft je volle vreugde en vrede. Mijn sjalom brengt je hart tot rust en maakt dat jij je tevreden en voldaan kunt voelen in alle omstandigheden. Samen met Mij ga jij een hoopvolle toekomst tegemoet!


 15 april 2022

Je kunt Mijn genade niet verdienen,
Ik legde vrijwillig Mijn heerlijkheid af,
en kwam naar de aarde om jou te dienen,
Ik droeg in jouw plaats je schuld en je straf.

Ontvang nu het wonder dat Ik je wil geven,
en eet van het brood en drink van de wijn.
Ik wil je vergeven en geef je nieuw leven,
want Ik wil voor jou de Verlosser zijn.

Stille week voor Pasen, tijd van stille verwondering…


In Mijn Woord kun je lezen hoe Ik Mijn discipelen voorbereidde op de moeilijke tijd die voor hen lag. (Joh.13-17)

Ik ben niet gekomen om Mij te láten dienen, maar om Zélf te dienen, en Mijn leven te geven om je te redden. (Mat 20:28)

Zelfs in die laatste ogenblikken, vlak voor Ik gevangen werd genomen, dacht Ik niet aan Mijzelf, maar ging Mijn hart uit naar Mijn vrienden die Ik zo lief had. Tijdens die laatste maaltijd, diende Ik als de knecht. Ik waste nederig de voeten van Mijn vrienden. Ook de voeten van degene die Mij zou verraden. (Joh.13:1-5)

Ik verlangde ernaar om de Paasmaaltijd met hen te vieren. Ik brak het brood en nam de beker, en Ik legde uit dat Mijn lichaam voor hen verbroken zou worden, en dat het nodig was dat Mijn bloed zou vloeien, tot vergeving van alle zonden. (Luc.22:19,20, Marc.14;22-24, Joh.1:29)

Ik liet Mijn vrienden niet als wezen achter. Ik beloofde dat Mijn Trooster, de Helper, zou komen; Hij zal altijd bij je blijven en in je zijn. Ik stelde de discipelen gerust door hen Mijn vrede te geven en Mijn troostvolle beloften. (Joh.14:16-18,27)

Grotere liefde bestaat niet, dan je leven te geven voor je vrienden, door voor hen te sterven. Ik bracht dit offer voor alle mensen, ook voor hen die Mij afwezen en Mij gehaat hebben. Mijn liefde ging tot het uiterste, tot in de dood. (Joh.15:13)

Ik heb verdragen wat de mensen Mij hebben aangedaan. Ik liet Mij niet leiden door de angst voor wat er zou gaan komen, en de schande van het kruis, maar Ik liet Mij gewillig aan het kruis slaan, omdat Ik wist welke blijdschap Mij te wachten stond. (Hebr.12:2)

Ieder die in Mij gelooft, en door Mijn offer de weg vindt naar een eeuwig leven in Mijn nabijheid, behoort bij de vreugde die Mij was voorgesteld. Ook voor jou leef Ik nu aan de rechterhand van de troon van God. Ik bewerk alles voor jou wat jij nodig hebt om staande te blijven in de wereld. Ik bid dat jij je geloof niet zal verliezen. (Luc.22:32, Joh.3:16, 17:9,10, Rom.8:34)

Met dezelfde ontferming en zorg waarmee Ik Mijn vrienden omringde, en hen versterkte voor de zware tijd die zou komen, zo ben Ik nu elk moment bij jou aanwezig. Ik ben niet veranderd, Ik blijf dezelfde, tot in eeuwigheid. (Hebr.13:8)

Jij bent Mijn eigendom, gekocht door Mijn bloed, en Ik sta altijd voor jou op de bres. Aan Mijn oneindige liefde voor jou zal nooit iets veranderen! (Rom.8:39, 1Petr.1:18,19)


10 april 2022

Wees niet bang,
want Ik ben bij jou
en Ik laat je nooit alleen.
en Ik draag je in Mijn armen
door een tijd van onrust heen. (Deut.33:27)
 
Wees niet bang of bezorgd. Als gedachten van onrust en angst op de deur van je hart kloppen, kun je onzeker worden… Voor je het weet dringt de gedachte zich aan je op: ‘Stel je voor als mij iets ergs overkomt….’ Die onrustwekkende gedachten verjagen de vrede die Ik je wil geven. Voor je het weet hebben deze verwoestende indringers bezit genomen van je hart.
Mijn lieve kind, Ik wil je laten zien dat Ik er ben, jouw machtige Overwinnaar in elke strijd! (Rom.8:37)
 
Ik ben bij je alle dagen. (Mat.28:20)
 
Ik zal niet van je zijde wijken en je nooit verlaten. (Deut.31:6)
 
Als je het moeilijk hebt, sluit dan eens je ogen, en stel je voor hoe Ik voor je sta met uitgestrekte handen. Bedenk hoe Ik vol liefde je aanmoedig: ‘Kom maar bij Mij, leg alles waar jij bang en onzeker over bent maar in Mijn handen. Ik neem het zo graag van je over.’ (Ps.10:14, Mat.11:28, 1Petr.5:7)
 
Mijn kind, telkens als jij bang bent, kom Ik naar je toe en zeg Ik tot jou: ‘Ik ben er, wees niet bang, Ik zorg voor jou!’ (Joh.6:20) Als jij het gevoel hebt dat je de controle over je leven bent kwijt geraakt, haal dan eens diep adem en WEET: ‘De Heer heeft alles (nu) in Zijn hand, Hij heeft ALLES in Mijn leven onder controle.’
Ik moedig je aan om in te stemmen met Mijn woord, en meer vertrouwen te stellen op wat Ik
zeg, dan te vertrouwen op wat je gevoel of je situatie je vertelt. (2Kor.4:18)
 
De omstandigheden kunnen hetzelfde blijven, maar Mijn vrede, die al je begrip te boven gaat, beschermt jouw hart. Ook al stormt het om je heen, jij vindt rust bij Mij alleen. (Ps.62:2, Fil.4:7)
 
Diep in je hart laat Ik Mijn woorden resoneren: ‘Mijn Heer is groter en sterker dan wat er ook gebeurt. Mijn leven is veilig bij Hem!’ Dát maakt dat je rustig en vol vertrouwen je weg kunt gaan in deze wereld. Jij bent Mijn geliefde kind, naar wie al Mijn hulp, zorg en aandacht uitgaat. (Joh.14:27, 16:33)

23 maart 2022

Ik ben altijd bij jou,
Ik laat je nooit alleen, want Ik ben voor en achter jou en altijd om je heen.

Mijn zegenende handen, rusten altijd op jou.
Ik heb je lief, jij bent Mijn kind van wie Ik zoveel hou!

Mijn lieve kind, Ik ben bij je.
Ik wil niets liever dan betrokken zijn bij heel jouw leven.
Ik weet alles van jou, Ik ben vertrouwd met al je gedachten.
Ik zie je eenzaamheid, en de vragen waar je mee worstelt.
Ik ken jouw verlangens, je streven, en alles waar je hart naar verlangt.

Ik weet van je tekortkomingen. Je faalangst.
Je kunt Mij nooit teleurstellen door de fouten die je maakt.
Ik heb je lief, en Mijn vergeving reikt verder dan jouw horizon,
zo hoog als de hemel is boven de aarde, zó groot is Mijn liefde voor jou.
Zo ver als het oosten is van het westen, zo ver heb Ik jouw zonden van jou verwijderd.

Ik verlang maar naar één ding
en dat is jou Mijn onverdeelde aandacht geven.
Jij bent zo kostbaar voor Mij. Jij bent Mijn oogappel!
Als je in Mijn ogen kijkt, zul je één en al liefde zien.
Puur, onverdeeld, onbaatzuchtig en onvoorwaardelijk
en vol passie voor jou, Mijn geliefde kind!

Het is ondenkbaar dat Ik je ooit zal los laten,
Ik laat je nooit alleen,
Ik ben voor je, achter je, en om je heen.
Ik leg Mijn zegenende handen op jou.

En is het niet een wonder dat Ik zelfs IN je leef?
Zo dicht ben Ik bij je, dichterbij kan niet!
Waar je ook gaat, je draagt Mij altijd met je mee.

Je kunt zomaar met Mij praten, overal en altijd.
Vol ontfermende liefde luister Ik naar jou.
Elk woord, iedere zucht van jou heeft Mijn volle aandacht.

Wanneer jij moet huilen, en het je allemaal te veel wordt,
mag je schuilen in Mijn sterke Vader armen.
Jouw leven gaat Mij aan het hart. Ik begrijp je helemaal.

Wanneer je denkt dat je het niet meer aankunt,
mag je de kracht van Mijn goedheid en liefde ervaren.
Ik ben de Bron van liefdevolle hulp.
In Mijn kalmerende aanwezigheid vindt je ziel een weldadige rust
Mijn troostende woorden geven jou weer hoop
en nieuwe kracht om verder te kunnen.

Heel je leven is met Christus verborgen in God.
Zo veilig ben jij. Jouw leven wordt volledig door Mij omgeven!

Deut.33:27 – Ps.17:8, 62:2,9, 91:1,4, 94:18,19, 103:8-12, 139:1-5, 145:14 – Jes.40:29,31 – Mat.14:14 – 2 Kor.1:3,4 – Kol.3:3 – Hebr.13:5,6


26 februari 2022

Ik bescherm jouw hele leven,
Ik ben bij je, overal.
Ik zal Mijn hulp en sterkte geven,
zodat je voet niet wankelen zal.
  
Van Wie kan je hulp verwachten?
Jouw hulp komt van Mij.
Ik ben de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt.
Ik zal voorkomen dat je valt,
 
Ik ben bij je, altijd en overal,
zodat je voet niet wankelen zal.
Ik zorg ervoor dat je niets overkomt.
Ik ben jouw Beschermer en Ik slaapt nooit.
 
Ik let altijd op,
Ik verlies je geen moment uit het oog.
Zoals je schaduw je nooit verlaat,
blijf ook Ik altijd bij jou.
 
Ik ga met je mee,
bij Mij ben je veilig.
Er overkomt jou geen kwaad,
overdag niet en ook niet in de nacht.
 
Ik waak over je leven,
Ik houd over jou de wacht.
zodat het kwaad jou niet zal raken.
Waar je ook gaat of staat,
 
Ik zal je beschermen.
Niet alleen vandaag, maar altijd,
je leven lang,
tot in eeuwigheid.
 
Psalm 121

31 januari 2022

Wanneer de storm woedt in je leven,
je hart door zorgen wordt belast,
Mijn sterke hand zal uitkomst geven,
in storm en wind houd Ik je vast.

Wanneer je last te zwaar is om te dragen,
je hart geen rust en schuilplaats vindt,
en al je hoop is stukgeslagen,
dan ben Ik daar, Mijn lieve kind.

Ik draag je in Mijn sterke armen,
Ik druk je dicht tegen Mij aan,
Mijn Woord van troost zal jou verwarmen,
Mijn liefde laat je nooit meer gaan.

Je hoeft Mij niets meer uit te leggen,
want Ik begrijp wat jij bedoelt.
Ik werd een Mens, en wil je zeggen
dat Ik de pijn voel die jij voelt.

Leun maar op Mij, in al je zorgen,
steun op Mijn werk dat Ik volbracht.
Ik geef aan jou een nieuwe morgen,
Ik geef je hoop en nieuwe kracht.


10 januari 2022

Je bent nooit alleen.
maar altijd samen met Mij.
Je hoeft je niet in te spannen om in Mijn nabijheid te komen….
je hébt al een lieflijke plek aan Mijn zij.
Er is geen enkele afstand tussen jou en Mij,
wat je ook doet, ook wanneer je faalt…
Omdat Ik Mijn leven en Mijn bloed voor jou heb gegeven,
mag jij altijd heel dichtbij Mij zijn. (Ef.2:13)
Jij hoort bij Mij, Ik laat je nooit alleen,
Ik ben voor jou en achter jou en altijd om je heen.
Mijn zegenende hand rust op jouw leven. (Ps.139:5)
Ik ben waar jij bent.
Ik ben daar…
waar jij niet weet hoe je verder moet,
waar jij je eenzaam voelt,
in jouw onmacht en je vragen,
ben Ik daar om jou te dragen.
Je hoeft niet bang te zijn,
Ik ben voor jou een Helper. (Hebr.13:5,6)
Ik zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken.
Mijn hand schiet nooit te kort om jou te helpen
en dat te geven wat jij nodig hebt. (Deut.31:8, Jes.59:1)
Ook als de weg moeilijk is,
houd Ik je vast,
en Ik zorg ervoor dat je voet niet wankelt. (Ps.121:3)
Ik ga als een vriend vertrouwelijk met je om.
Met Mij aan je zijde heb je niets te vrezen.
Je kunt kunt op Mij bouwen
en onbevangen en in kinderlijk vertrouwen
heel je leven aan Mij toevertrouwen. (Ps.25:14,118:6)
Je wandelt in Mijn licht,
Mijn oog rust op jou.
Ik leid je stap voor stap
en onderwijs je de weg die je mag gaan. (Joh.8:12, Ps.32:8)
Ik wijs jou de weg naar het leven:
écht leven, Mijn kwaliteit van leven.
Overvloedige vreugde vind je in Mijn nabijheid,
jij hebt voor altijd een lieflijke plek aan Mijn zij. (Ps.16:8,11, Joh.10:10)

31 december 2021

Een gezegend nieuwjaar!
Wat de toekomst brengt, is nog verborgen,
Ik blijf Dezelfde, gisteren, vandaag en morgen.
En iedere seconde, elk ogenblik,
zal Ik vol liefde voor je zorgen.
 
Ook al is het donker in de wereld om je heen,
Ik vul je hart met Mijn vrede
en laat je nooit alleen.
Stap voor stap leid Ik jouw leven,
naar Mijn hoopvolle toekomst
die Ik je zal geven.
 
Al jouw tijden zijn in Mijn hand,
Ik ben bij je, alle dagen,
ook in het jaar dat voor je ligt
zal Ik je veilig dragen.
 
Deut.1:30,31, Ps.31:16, Jer.28:11, Mat.29:20, Joh.10:28,29, 14:27,16:33, Hebr.13:5,8

22 december 2021

Al voordat jij bestond,
kende Ik je naam en ging Mijn liefde naar je uit.
Voordat jij naar Mij zocht,
lag Mijn plan om jou te redden al voor je klaar.
Voordat je van Mij hield, had Ik jou al lief.
Het is altijd Mijn verlangen geweest om jou als Mijn kind aan te nemen. Daar heb Ik alles voor over gehad.
Weet je hoe oneindig groot Mijn liefde is, die Ik voor je koester?
Ik gaf jou het liefste wat Ik heb: Mijn enige Zoon!
Ik heb Hem naar de wereld gestuurd, als Redder van alle mensen.
Hij was bereid om de zonden van alle mensen te dragen
en weg te nemen.
Als je in Hem gelooft, zal je niet sterven, maar voor altijd leven.
Jezus is de enige Weg om bij Mij te komen.
Hij gaf voor jou Zijn leven tot in de dood.
Jij mag leven door Hem!
Ik strek Mijn liefdevolle handen naar je uit.
Ik gaf de hemel leeg om jou aan Mijn hart te drukken!
Verwonder je over dit wonder,
Mijn Zoon kwam in deze donkere wereld,
om jouw leven te verlichten,
jouw hart te verwarmen,
en voor altijd bij je te zijn.
Zijn naam is Immanuel, God met ons!
(Mat.1:23, Joh.1:29, 3:16, 14:6, 15:16, Ef.1:4,5, 1Petr.1:20,21, 1 Joh.4:9,10)

2 december 2021

Is er een medicijn tegen twijfel, angst en onzekerheid?
Jazeker! Gods woord is een medicijn!
Ik weet van al je problemen, tot in het kleinste detail zijn al je zorgen bij Mij bekend. Mijn lieve kind, Ik laat je nooit alleen tobben met alles waar jij geen uitkomst voor ziet. Ik ben je Helper, Ik sta aan je zij, Ik wil je Mijn weg voor je leven wijzen. (Ps.16:11, 32:8, Hebr.13:5,6)
Alles wat van Mij is, deel Ik met jou, want jij bent van Mij! (Luc.15:31, Kol.2:2,3)
Ik ben intens betrokken bij alles wat er in jouw leven gebeurt. Ik ben jouw liefdevolle Heelmeester, de meest bekwame dokter die jij je maar kunt wensen. Aan het kruis heb Ik voorzien in alles wat jij nodig hebt. Ik wil niets liever dat het goed gaat met jou, en dat jij geniet van al Mijn zegeningen! (Ex.15:26, 3Joh.1:2)
Voor alles wat jou bezeerd en belast heb Ik jou een krachtig medicijn gegeven: Mijn Woord! Mijn woorden brengen leven. Ze zijn genezing voor je geest, ziel en lichaam. Weet je hoe je Mijn krachtige en machtige medicijn kunt innemen?
Koester Mijn woorden als een kostbaar geschenk en laat ze diep in je hart doordringen. Voor elke strijd, voor elk probleem waar jij tegenaan loopt, is een krachtig woord van Mij voor jou beschikbaar, dat jou kan helpen en genezen. (Spr.4:20-22)
Heb je geloof nodig? Of overwinning en kracht? Of vergeving, hoop, liefde, rust, vrede, geduld, genezing, geluk of genade? Je vindt het allemaal in Mij!
Mijn kind, je staat er niet alleen voor. Mijn Geest wil je helpen, coachen en leiden, Hij brengt altijd precies die woorden in jouw herinnering, die jij nodig hebt op dit moment. (Joh.14:26)
Als Mijn Woord in jou is, dan kan het als een medicijn in jou gaan werken. Ik waak over Mijn woord, om het te vervullen, het zal altijd doen waartoe Ik het gezonden heb. (Jes.55:11, Jer.1:12)
Mijn lieve kind, Ik moedig je aan om te overdenken wat Ik tot je zeg, in plaats van te piekeren over je problemen. Zorg dat je hart vol is van Mijn Woord en niet van al je zorgen; Spreek Mijn beloften uit over je leven, ook over al je moeilijke situaties. Dan ontdek je dat Mijn genezende en bevrijdende kracht wordt vrij gezet in jou. (Spr.4:20-22, Fil.2:16)
Ik hou van jou! Je hoeft nooit te twijfelen aan Mijn gevende liefde, en dat er ook maar één probleem is waar Ik geen antwoord op heb. Voor ALLES wat jij meemaakt heb Ik een oplossing. Wat Ik zeg, doe Ik ook. Ik maak AL Mijn beloften waar, hoeveel het er ook zijn. In Mij zijn alle beloften ‘ja’ en daar kun je met een gerust hart ‘amen’ op zeggen. (2Kor.1:18,20)
Er is zoveel kracht in Mijn Woord, het heeft de kracht om je te redden, te bevrijden en te genezen, om je denken en je gedrag te vernieuwen. Het zal je leven positief veranderen. (Rom.12:3)
Ik verlang ernaar om dit in jou zichtbaar te maken, want jij bent Mijn geliefde kind naar wie al Mijn hulp, liefdevolle zorg en aandacht uitgaat!

8 november 2021

Als golven vol zorgen tot je stromen,
Mijn kind, Ik laat je niet alleen.
Ja jij mag heel dicht bij Mij komen,
Ik sla Mijn armen om je heen.
 
Ik draag je door je strijd en zorgen,
wees maar niet bang of ongerust,
je leven is bij Mij geborgen.
Ik breng de grootste storm tot rust.
 
Mijn lieve kind,
Heel jouw leven is met Christus verborgen in God.
Mijn zegenende hand rust op je leven,
je bent veilig in Mijn omarming.
 
Ik weet van al je moeite en zorgen,
Ik begrijp waar jij tegenop ziet.
En welke storm er ook woed in je leven,
Ik laat je niet alleen…
 
Vol tedere liefde leid ik jou door alles heen.
Te midden van alle onrust,
mag je Mijn rustgevende stem in je hart herkennen:
Wees niet bang of ongerust, Ik ben er!
 
Zie niet angstig rond, Ik houd je vast.
Ik ga met je mee,
Ik woon door Mijn Geest in je hart
om je krachtig bij te staan in elke situatie.
 
Wanneer jouw kracht tekort schiet,
en jij het niet ziet zitten,
steun maar op Mij.
Leun op Mij, en koester Mijn beloften in je hart
als de kostbaarste kleinood,
zodat je rustig je weg mag gaan aan Mijn hand
in het stille vertrouwen dat Ik je breng waar je zijn moet
en voor jou doe wat voor jou onmogelijk zou zijn.
 
Ik hou oneindig veel van jou,
heel jouw leven gaat Mij aan het hart,
Ik ben jouw liefdevolle Heer,
jouw krachtige Verlosser,
je tedere Metgezel in elke situatie van je leven.
 
Deut.33:29, 2 Kron.16:9, Ps.139:5, Jes.41:10,13, Jer.32:27, Joh.14:17,18, Kol.3:3, Hebr.13:5,6

25 oktober 2021

Prijs de Heer!
Dag aan dag draagt Hij onze lasten.
Die God is voor ons een God van bevrijding. (Ps.68:20)
Tweeduizend jaar geleden ging Mijn hart al naar jou uit.
Ik droeg voor jou het kruis, alle zonden, ziekte en elke pijn nam Ik op in Mijn lichaam. De straf die jij verdiende, droeg Ik in jouw plaats, zodat jij nu in vrede met God mag leven. Het volle oordeel kwam op Mij neer, om jou Mijn bevrijdende en genezende liefde te geven. (Jes.53:4,5, Rom.5:1)
 
Ik droeg alles wat jij niet dragen kan, in jouw plaats, om jou een leven te geven heel dicht aan Mijn hart.
Zou Ik dan niet weten hoe Ik jouw zorgen van vandaag het beste kan dragen? Ja toch zeker! Mijn liefde voor jou is zo groot… met Mij ontvang je alles wat je nodig hebt. (Rom.8:32)
 
Ik draag je hele leven, je bent veilig en geborgen bij Mij. (Kol.3:3)
 
Ik ben jouw Verlosser, jouw Heer en Heiland.
Ik draag je, elke dag opnieuw.
Mijn eeuwige armen zijn onder jou. (Deut. 33:27)
 
Ik laat je niet vallen, wat je ook doet.
Ik hou oneindig veel van jou!
Ik blijf altijd Dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebr.13:8)
 
Ik ben jouw krachtige Helper.
Ik weet wat je moeilijk vindt. Rust in de zekerheid dat Ik er altijd voor je zal zijn. Laat je maar dragen naar de oplossingen die Ik je geef. (Hebr.4:16,13:6)
 
Je hebt een onuitputtelijke Bron van hulp tot je beschikking, Ik heb onbegrensde kracht en liefde, en Ik verlang ernaar om jou te helpen in iedere situatie! (Ps.36:10, 84:7, Jes.12:3, Joh.10:10)
 
Ik weet als geen ander wat er speelt in jouw leven, en je mag zeker weten dat Mijn kracht groot genoeg is om jou daar doorheen te dragen. Mijn woorden geven jouw innerlijke draagkracht, nieuwe hoop en goede moed.
Jij mag je verwonderen hoe Ik ook vandaag, jou vol liefde door deze dag heen draag!

1 oktober 2021

Ik hou van jou!
De liefde die Ik jou wil geven,
brengt de kleur aan in jouw leven!

Ik verlang naar jou, op ieder moment,
omdat jij zo kostbaar voor Mij bent.
Hoor hoe Ik Mijn liefde over jou bezing.
Ik ben blij met jou en juich over jou van vreugde.

In Mijn stem hoor je nooit een klank van afwijzing,
maar in ieder woord dat Ik tot je spreek, resoneert Mijn liefde.
Mijn liefde is zo volmaakt, zo compleet,
volledig gericht op jouw welzijn,
verlangend om jou op te tillen in Mijn nabijheid.

Ik verheug Mij als je Mij toelaat in jouw gebrokenheid,
je vindt herstel in Mijn eeuwige armen,
Mijn bevestiging rekent af met elke schuld,
iedere afwijzing en minderwaardigheid.

Mijn gedachten over jou zijn vol vrede,
de blik in Mijn ogen zijn vol tedere liefde en genegenheid,
Mijn glimlach straalt je toe.
Mijn lieflijke stem fluistert in je gedachten:
Je bent van Mij, intens door Mij bemint,
Mijn dierbare kind.

Je mag altijd heel dicht tegen Mij aanleunen,
Mijn herstel in je leven maakt het onmogelijke mogelijk.
Mijn liefde laat je stralen,
groeien en open bloeien,
jij mag zijn wie je bent,
Mijn geliefde kind naar wie Mijn hart en verlangen uitgaat.

Jer.29:11, Sef.3:17, Mat.19:26, Joh.12:27, 1Joh.3:1


25 augustus 2021

Mijn kind, je hoeft niet bang te zijn,
voor de dag van morgen.
Jij bent van Mij, Ik kocht je vrij,
en elke dag ben Ik dichtbij,
en zal Ik voor je zorgen.
Jij bent Mijn kind, je bent kostbaar in Mijn ogen.
Ik gaf Mijn leven voor jou, en Ik kocht jou met Mijn bloed.
Als Ik zo’n hoge prijs betaald heb voor jouw leven, hoe kan Ik jou dan ooit nog vergeten? (Jes.43:1,4, Rom.8:32, Kol.1:14)
Soms gebeuren er dingen in je leven die je bang en onzeker
maken. Gebeurtenissen in de wereld kunnen angst bij je oproepen.
Mijn kind, Ik weet het, Ik begrijp je helemaal.
Wees maar niet bang, Ik ben bij je. (Ps.27:1)
Ik heb de grootste angst doorstaan en al jouw angsten op Mij genomen toen Ik voor je stierf aan het kruis. (Luk.22:43,44, Hebr. 2:18, 4:15)
Ik beloof je: waar je ook doorheen gaat, Ik ga met je mee.
Ik ben bij jou om je eruit te helpen.
Als je Mij ziet in elke situatie, dan verliest de angst zijn grip op je leven.
Als je bang bent, geef Ik je moed.
Als je niet verder kunt, reik Ik jou de hand en zeg:
Kom maar, Ik houd je stevig vast. Mijn liefde laat je nooit los.
We gaan er samen doorheen. (Hebr.13:5,6)
Ik ben je God. Ik maak je sterk. Ik help je.
Ik kom voor je op.(Jes.41:10,13)
Ik red je uit alles waar je bang voor bent. (Ps.34:5, 56:4, 91:15, 107:6,13,19, 118:5,6)
Mijn oog rust op jou. Je leeft dichtbij Mij in het licht,
de Zon van Mijn liefde schijnt op jouw leven.
Mijn sterke armen zijn altijd om je heen. (Deut.33:27)
Ik wandel naast je, om jou de weg te wijzen,
en jou te steunen als het pad moeilijk is.
Ik zal jou voor struikelen behoeden. (Ps.32:8, Judas 1:24-25)
Ik breng elke angst en onrust in jou tot stilte
en vul je hart met Mijn vrede. (Fil.4:7)
Jij vindt overvloedige vreugde in Mijn nabijheid,
Jij hebt voor altijd een lieflijke plek aan Mijn zij. (Ps.16:11)
Je hoeft niet bang te zijn voor de dag van morgen,
maak je geen zorgen, Ik zorg voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt,
en Ik zal er altijd voor je zijn. (Mat.6:8,34, 1Petr.5:7)

17 juli 021

Weet jij niet goed
hoe je verder moet?
Vertel het Mij maar,
Ik sta voor je klaar.
Ik was mens zoals jij,
Ik begrijp je zo goed,
laat maar los,
en vertrouw Mij nu maar!

Ik zal voor je zorgen,
vandaag en ook morgen,
Ik ben bij jou,
je bent niet alleen.
Ik weet raad met jouw vragen,
en Ik zal je dragen,
ja, Ik draag je door alles heen!

Ps.32:8, 37:5,7, 46:11, 68:20, Mat.28:20, Hebr.2:17,18, 4:15,16, Jak.1:5


16 juni 2021

Gisteren is al voorbij.
Leef vandaag!
Vertrouw op Mij,
want wat er ook gebeuren mag,
Ik geef kleur aan deze dag.

Begin elke morgen zonder zorgen…
Ik zorg voor jou!

Laat je dag niet gekleurd zijn door onrust, schuld, verdriet en angst.
Vul je gedachten niet met bezorgdheid over wat er allemaal kan gebeuren…
Denk aan Mij, en aan al Mijn zegeningen,
waarmee Ik jou ook vandaag weer zal omringen.
Ik heb heel jouw leven in Mijn hand.

Waarom zou je de bagage van gisteren,
vandaag nog met je meedragen?
De fouten die je toen hebt gedaan, heb Ik je allang vergeven!

Laat je verleden niet je heden bepalen,
en de glans ontnemen van deze nieuwe dag met nieuwe kansen, die Ik je geef.

Ik geef zelfs kleur aan jouw donkere ervaringen!
Alles wat er in je leven gebeurt, gebruik Ik en laat Ik meewerken ten goede!

Ik kleur met Mijn liefde en vrede deze nieuwe dag.
Je mag verwachtingsvol uitzien naar Mij.

Ik bied je Mijn helpende hand,
Mijn luisterend oor,
Mijn sterke armen waarin jij mag schuilen,
Mijn schouder om op uit te huilen,
en Mijn hart dat altijd voor jou klopt.

Je hoeft het Mij alleen maar te vragen,
en Ik zal jou helpen en door deze dag heen dragen.

Ps.5:4, 37:5, 118:24, Spr.3:6, Mat.6:27,34, Rom.8:28, Ef.1:7, Fil.4:7,8, Hebr.12:2


23 mei 2021

Vier het feest van de Heilige Geest.

Ik laat je niet alleen achter,
Ik zend je Mijn Plaatsvervanger,
ontvang de Heilige Geest.
Hij blijft bij jou, en Hij zal altijd in je zijn.

Hij is een liefdevolle Trooster,
een machtige Helper,
een betrokken Metgezel,
een wonderlijke Raadgever,
en jouw krachtige Pleitbezorger,
Die als een tedere Vriend
in de stilte van je hart
Mijn woorden spreekt,
je kracht en vertrouwen geeft,
en altijd in je leeft!

Ontvang dit wonder in je hart;
Zijn power maakt het onmogelijke mogelijk.
Ervaar Zijn levensveranderende kracht,
en ontdek hoe Mijn werk in jou wordt volbracht!
En… als gevolg van Zijn prachtige en krachtige werk in jou,
mag jij de wereld om je heen laten zien dat Ik leef!

(Jes.11:12, Mat.28:20, Joh.14:16,17,26,15:26, 16:7,13, Hand.1:8)


12 mei 2021

Laat je waarde niet bepalen door je fouten en je falen.
De liefde die Ik jou wil geven, brengt de kleur aan in je leven.

Kind van God, wat ben je mooi!
Als Ik naar je kijk, zie Ik het leven van de Here Jezus in jou.
Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon.

De bagage die je met je meedraagt, door nare gebeurtenissen die je hebt meegemaakt, hebben je identiteit vertekend en besmeurd. Mijn dierbare kind, jij bent Mijn Meesterwerk, en Ik ben een Meester in het herstellen van alles wat beschadigd is in jouw leven.

Ik breng de leugens die jij over jezelf gelooft aan het licht, en toon je Mijn bevrijdende waarheid. Ik leer je om met Mijn ogen naar jezelf te kijken; Je mag ontdekken hoe mooi en bijzonder Ik je vind. Je bent heel kostbaar voor Mij.

Mijn liefde voor jou is heel persoonlijk, Ik heb jou op het oog. Je hoeft nooit te twijfelen aan Mijn oneindige liefde voor jou.
Ik heb immers alles voor je over gehad. Al was jij de enige mens op aarde, dan nog zou Mijn Zoon voor je sterven. Hij is opgestaan uit de dood om jou aan Mijn hart te brengen.

Heel jouw leven is een wonder van Mijn hand. Voordat Ik je vormde in de moederschoot, had Ik jou al uitgekozen. Ik verheugde Mij over jouw komst in deze wereld. Je mag zijn wie je bent: een uniek mens met zijn eigen kwaliteiten en talenten.

Je hoeft jezelf niet te bewijzen. Vergelijk jezelf niet met anderen: jij bent jij. Wees niet bang wat anderen van je denken en of ze jou wel goedkeuren. Geloof in jezelf zoals Ik je heb gemaakt.

Wees niet teleurgesteld als je iets verkeerd doet. Richt je aandacht niet op wat je beter zou moeten doen. Kijk naar Mij, Mijn ogen weerspiegelen Mijn liefde die Ik voor je koester. Ik omhul je met Mijn vergevende liefde, en Ik vraag je: ‘Mag Ik het van je overnemen en in jou uitwerken wat je zelf niet kunt?’

Ik accepteer je helemaal! Ik leer je om je veilig te voelen in Mijn liefde, en te zijn zoals Ik je heb bedoeld. Vanuit die veiligheid mag je doen waartoe Ik jou geschapen heb. Ik breng jouw leven tot zijn doel en bestemming.

Ik wil je kennen en van je houden, niet om wat je doet,
maar om Wie Ik voor je wil zijn. Jij bent Mijn trots.
Ik breng Mijn kleur aan in je leven.

Door Mijn liefdevolle zorg mag je openbloeien en zijn wie je bent:
Mijn prachtige kind, in wie Ik zoveel vreugde vind.

Psalm 139:13-16 – Jes. 43:4 – Jer.1:5 – Joh. 3:16, 8:32,36, 15:9, 16:27, 17:23 – Ef. 1:6, 2:10 – 1 Joh. 3:1, 4:9,10


24 april 2021

Mijn God zal je in alles overvloedig geven wat je nodig hebt, Hij deelt Zijn hemelse rijkdom met jou, dankzij Jezus Christus. (Fil.4:19)

Zullen we ruilen? Echt, dat is mogelijk. Ik vraag je alleen of je jouw leven aan Mij wil geven, Ik geef Mijzelf aan jou. Je mag altijd bij Mij zijn. Alles wat van Mij is, is van jou. (Luc.15:31)

Weet je hoe dicht Ik bij je ben? Ik leef in jou. Ik werk in jou met al Mij kracht. Je bent nooit meer alleen. (Gal.2:20)

Geef Mij al je zonden, je hoeft er zelf niet meer mee rond te lopen, Ik neem alles van je over. Ik heb voor elke zonde de prijs betaald. Ik geef jou Mijn totale vergeving, Mijn bloed wast je helemaal schoon! (Ef.1:17)

Geef Mij jouw knagende schuldgevoel, en je onzekerheid dat je niet goed genoeg bent. Ik geef jou Mijn bevestiging, Ik hou zoveel van jou. Je bent waardevol in Mijn ogen, Ik veroordeel jou nooit! (1Joh.3:1)

Geef Mij de leegte die je diep van binnen voelt. Ik geef je wat je hart verlangt. Laat je hart vol stromen met Mijn liefde en volmaakte zorg voor jou. (Ps.37:5, 1Petr.5:7 )

Geef Mij al je tekort, Ik geef jou Mijn leven en overvloed. (Joh.10:10)

Geef Mij je angst, Ik begrijp als geen ander waar je bang voor bent. Ik geef jou Mijn rust en vrede. Mijn volmaakte liefde verdrijft elke angst. Waar je ook doorheen gaat, we gaan er samen doorheen. (1Joh.4:18,Hebr. 4:15)

Geef Mij al jouw strijd, Ik BEN jouw overwinning. Ik heb elke macht overwonnen. Ik geef je Mijn naam waarmee je de aanklager kunt weg sturen. Schuil maar achter Mijn bloed, de vijand heeft geen enkel recht meer op jouw leven! (Kol.2:15, Jak.4:7, Openb.12:11)

Geef Mij jouw moedeloosheid, Ik geef jou nieuwe kracht.
Geef Mij je tranen, al jouw verdriet. Ik ben jouw Trooster, Ik bemoedig jou met Mijn woorden van liefde en hoop, zodat jij weer moed zult krijgen om door te gaan. (Ps.94:19, Jes.40:31, Mat,5:4 )

Geef Mij je pijn. Weet je dat Ik elke pijn heb gevoeld? Mijn rug is kapot geslagen, elke ziekte droeg Ik in Mijn lichaam. Door Mijn striemen bied Ik jou nu Mijn genezing aan. (Jes.53, 1Petr. 3:24)

Zie je dat je bij Mij alles vindt wat je nodig hebt? Ik geef je Mijn leven, waaruit je altijd mag putten. Het geeft Mij zo’n blijdschap als je gebruik maakt van Mij, en elke zegen eenvoudig van Mij aanneemt.


 8 april 2021

Lief kind van God, wat ben je mooi!
Als Ik naar je kijk zie Ik Mijn Zoon in jou,
je bent bekleed met Christus,
rein en heilig.
Al Mijn liefde en aandacht gaan naar jou uit.

Je hoeft niet bang te zijn dat je voor Mij niet goed genoeg bent.
Ondanks je fouten zal Ik altijd van je blijven houden.
Ik heb niets van je nodig, Ik heb alles om jou te geven!

Mijn Zoon Jezus Christus heeft het voor jou mogelijk gemaakt,
dat je alles zomaar uit genade mag ontvangen.
Mijn kind, je bent altijd bij Mij,
en alles wat van Mij is, is van jou.

Ik ben jouw Abba Vader,
Ik accepteer jou helemaal.
Je mag altijd bij Mij komen.
Ik ontvang jou met open armen,
met het verlangen om jou te helpen en te zegenen.

Mijn liefde is oneindig, onvoorwaardelijk,
genezend en verwarmend.
Ik ben blij met jou, Ik vind vreugde in wie je bent.

Je bent gezegend, jij bent Mijn eigen kind!

Luc.3:22, 15:20,31, Rom.8:15,16, Gal.3:27, 4:5,6, Ef.1:5, Fil.4:19,23, 1 Joh.3:1 28  februari 2021


Als ’s morgens vroeg de dag gaat beginnen,
hoor je de vogels al vrolijk zingen.
Ik zorg voor de vogels,
Ik denk ook aan jou!
De hele dag door zal Ik jou omringen,
met al Mijn liefde en zegeningen,
dus maak je geen zorgen,
Ik zorg voor jou!
Heb je vanmorgen toen je wakker werd,
gehoord hoe prachtig de vogels al zongen tot Mijn eer?
Vogels maken zich niet druk over wat ze zullen eten en drinken.
Ze zaaien niet, ze maaien niet,
en ze bewaren geen voorraden in schuren.
Ik geef ze te eten.
Jij bent toch veel belangrijker dan de vogels?
Ik kan jou nooit vergeten.
Als Ik zo goed voor de vogels zorg,
hoeveel te meer zorg Ik voor jou!
Ik weet precies wat je nodig hebt, voordat je tot Mij bidt.
Begin daarom je morgen zonder zorgen…
Waarom zou je bezorgd zijn
over alles wat er vandaag kan gebeuren?
Bij Mij vind je alles wat je nodig hebt!
Jij bent van Mij en Ik ben van jou.
Ik ken jouw toekomst en Ik heb je leven in Mijn hand.
Leg al je zorgen in Mijn handen.
Als je Mij om hulp vraagt,
zal Ik je nooit met lege handen laten staan!
Alles wat van Mij is, is van jou!
Je mag al Mijn zegeningen ontvangen.
Wanneer je ziet hoe goed Ik voor je zorg,
dan verdwijnen al je zorgen en…
kun jij ’s morgens opstaan met een loflied in je hart!
 
Ps.32:10,11, Mat.6:8, 25,26,32,34 11:28, Luk.15:31, Joh.10:28,29, Fil.4:19, 1Petr.5:7

10 februari 2021

Voelt het van binnen koud en kil?
Ik neem je in Mijn armen,
de liefde die Ik geven wil,
zal ook jouw hart verwarmen.

Ik weet precies hoe jij je voelt,
Ik ken jouw pijn en zorgen,
en Ik begrijp wat je bedoelt.
Jij bent bij Mij geborgen.

Steun maar op Mij, Ik houd je vast,
Ik zal Mijn vrede geven,
Ik draag jouw zorg en elke last,
en draag je door het leven.

Mij is gegeven alle macht,
Ik zal je steeds omringen.
Ik geef je hoop en nieuwe kracht
en al Mijn zegeningen.

Deut.33:27, Ps.10:14, 55:23, Jes.40:31, Mat.9:36, 11:28,29, 28:18,20, Ef.1:3, Fil.4:4-7, Hebr.2:17,18, 4:15,16


29 januari 2021

Op een sombere dag vol regen,
als van alles tegen zit,
beloof Ik dit: Ik geef Mijn zegen,
en Ik hoor je als je bidt.

Ik zie jouw tranen en je zorgen,
Ik geef troost in iedere pijn.
Jouw leven is bij Mij geborgen,
Ik zal er altijd voor je zijn.


3 januari 2021
Gods heil en zegen in 2021!

Als een onbeschreven blad,
ligt de toekomst voor je open.
Maar het onbekende pad,
hoef jij niet alleen te lopen.

Kijk naar Mij, Ik ben dichtbij,
en Ik leid je op je wegen,
je bent veilig aan Mijn zij,
Ik geef jou Mijn heil en zegen!