Identiteit

Protestantse Gemeente te Middenmeer

Iedere zondag komt deze kerkgemeenschap bijeen in de Ontmoetingskerk om God de lof te zingen en te luisteren naar het Woord van God uit de Bijbel. Deze kerk is van hout en steen, maar in geestelijke zin is de kerk gebouwd op Jezus Christus. Jezus is het fundament en het hoofd van de kerk. De kerk is het Lichaam van Christus. Op zondag worden we, juist in de eredienst, stil gezet bij de goede boodschap van God voor de wereld. Hoewel we met velen in de kerk zijn, beleven mensen tijdens erediensten het geloof ook op hun verschillende manieren. De een ontvangt kracht en troost, de ander voelt zichzelf aangesproken. Op zondag – de rustdag – is er ook tijd voor ontspanning.

Iedere maandag gaan de leden van deze kerk weer de wereld in, naar school, werk of andere bezigheden. Ook in het dagelijks leven proberen we handen en voeten te geven aan het geloof. Sommigen helpen anderen die hun hulp nodig hebben. Anderen bezoeken mensen ter bemoediging. Weer anderen geven hun christen-zijn vorm door hun werk integer en met volle inzet te verrichten.

Wij geloven dat mensen hun bestemming vinden in een leven met God. Daarom maken we anderen graag attent op het goede nieuws van God en proberen we ook in daden het geloof voor te leven. We zijn niet eenkennig. We richten ons in het bijzonder op contacten in het dorp. Maar we steunen ook hulpprojecten in andere delen van de wereld en organiseren reizen om daar te helpen, te getuigen en te leren.

De leden van de kerk zijn geen perfecte mensen. Juist daarom richten we ons op de boodschap die Jezus ons voorhoudt en doen ons best om God en de naaste lief te hebben. Dat lukt niet altijd. Daarom zijn we dankbaar dat de Here God royaal is in het vergeven van mensen. De Protestantse Gemeente te Middenmeer is onderdeel van de Protestantse Kerk