All posts by Fenny Koens

Zondag 9 mei

9.30 uur 
Wilt u deze dienst bijwonen, dan moet  u zich vooraf aanmelden op
vrijdag 7 mei  tussen 19.00 en 20.00 uur,
bellen naar Geppie Noordermeer , tel. 501323

Voorganger:
Ds. W. van Rijn, Halfweg

Ouderling van dienst:
dhr. K. Riepma

Er is geen kindernevendienst en oppas voor kinderen.
Houdt u rekening met 1,5 m afstand? Het dragen van een mondkapje wordt geadviseerd.

Er is één collecte: 
Voor Kerk , Onderhoud

Voedselbank mei

Op de laatste vrijdag in de maand, 28 mei, tussen 17.00 en 19.00 uur, kunt u dit brengen bij Fietje Biesheuvel. (mag in het krat bij de voordeur)
Het adres vindt u in het jaarboekje.

Gratis kinderconcerten

Pinksteren: Feest van hoop In de periode naar Pinksteren wordt er elke week online een kinderconcert georganiseerd door Kerk in Actie. Je moet hiervoor wel gratis kaarten bestellen. Hieronder kun je lezen wat voor concerten het zijn.   5 mei: Familieconcert Marcel en Lydia Zimmer Dit familieconcert voor jong en oud wordt echt een feest! Met bekende en nieuwe liedjes over hoop, troost en blijdschap die God ons geeft door de Heilige Geest. Ook Rainbow de duif is erbij! 12 mei: Familietheater over Schapen en Zo Beleef de sprookjesachtige familievoorstelling met liedjes, live muziek en interactie van Schapen en Zo mee. Kijk mee met Fars, die onder de grond woont. Daar is het donker en muf. Zijn oom Gosse droomt over een prachtige plek om te wonen. Daarom stuurt hij Fars op pad om op zoek te gaan. Zal hij die plek ooit vinden? Voor iedereen van 4 tot 100 en ouder 19 mei: Kids Crew en Elly Zuiderveld Deze enthousiaste zangcombinatie houdt van dansen en zingen. Ze willen graag andere kinderen door hun toffe nummers laten horen dat God groot is en dat het gaaf is om voor Hem te zingen! Luister naar mooie luisterliedjes, maar ook nummers waar je lekker op kunt mee dansen! Kijken jullie mee? Alle gratis kaarten zijn te bestellen op de site: https://www.zingenindekerk.nl Hartelijke groet, Leiding kindernevendienst en kinderkerk!

Medeleven – update 24 april

Mevrouw A. Wubs-Greven is geopereerd en heeft een nieuwe hartklep gekregen. De operatie is goed verlopen. Ze verblijft nu in het Dijklander Ziekenhuis in Hoorn. Het gaat naar omstandigheden goed met haar. Waarschijnlijk mag ze binnen enkele dagen naar huis.

Mevrouw M. van ’t Riet-Zwaan komt maandag 26 april thuis na een tijdelijk verblijf in Magnushof in Schagen. De familie is blij en dankbaar. Met hen mogen we God danken en bidden om een zegen voor de komende tijd.

Op 20 april heeft Inge van der Meer een complexe operatie ondergaan in het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Op 23 april is zij weer thuisgekomen. Wij zijn dankbaar dat de operatie is geslaagd en wensen Inge veel sterkte en een voorspoedig herstel.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder
Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige Bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’

De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook  een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’

Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’

Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u uit.

Online samenzang

Binnen onze kerk willen we een online samenzang organiseren.
Tijdens een online samenzang zie je iedereen gelijktijdig in gallery view een thuis gezongen lied zingen. Het lied dat we gaan zingen is: ‘Tienduizend redenen’ (voor de dienst op 11 april te horen).
Remi Gunther doet de begeleiding op piano. Alle leden van de kerk mogen meedoen, alleen, met zijn tweeën of met het hele gezin. Graag willen we de leden van de kerk in Slootdorp ook uitnodigen om mee te doen.
De werkwijze is als volgt: U kunt zich via het e-mail adres zingeninmiddenmeer@gmail.com aanmelden.
U krijgt een instructie en een begeleidings-audiotrack toegestuurd. Op deze begeleidingstrack zingt u thuis het lied en u neemt het op met de filmcamera van een smartphone. Het filmbestandje stuurt u via de mail retour. Met filmbewerkingssoftware maken we er een mooie samenzang van die we tijdens een kerkdienst gaan tonen.

Van de Beroepingscommissie

Het leek ons goed om u weer even bij te praten over de werkzaamheden van onze commissie.
Maart was het twee jaar geleden dat wij als beroepingscommissie zijn geïnstalleerd. Niemand van ons had gedacht dat we nu nog steeds op zoek zouden zijn naar een nieuwe predikant. Dat komt niet omdat wij als commissie stil zitten.  In de laatst gepubliceerde notulen van de kerkenraad staat dat wij een time-out hebben ingelast. Dat is echter een misverstand. Wij vergaderen iedere twee weken en inmiddels zijn er heel veel namen de revue gepasseerd. Er wordt nog regelmatig contact gelegd met een predikant en informatiepakketten worden opgestuurd. Echter concreet is daar tot op heden weinig uitgekomen. Wel hebben wij nog een contact open staan. Echter door de Coronamaatregelen is het thans niet mogelijk om fysiek met deze predikant uitgebreid kennis te maken. Corona is tevens een van de redenen dat door ons benaderde predikanten in deze tijd niet van Gemeente willen wisselen.  Ook privéomstandigheden zijn vaak een argument voor een predikant om niet te willen verhuizen naar de Kop van Noord-Holland. Dat kan zijn het werk van de partner of hulpbehoevende ouders in hun omgeving. Dat maakt het werk van ons als commissie er niet makkelijker op.
Maar wij wanhopen niet: er loopt een predikant rond die geknipt is voor onze  beide gemeenten en daar blijven we naar zoeken.  Mocht u als gemeentelid nog tips voor ons hebben, dan houden we ons uiteraard aanbevolen. Ook kunt u ons steunen door in uw gebed een zegen te vragen op onze werkzaamheden.

Hartelijke groet, Cor Smit

 

Ambtsdrager worden?

Als gemeente zijn we georganiseerd.  Een van de onderdelen van kerk-zijn is dat we een kerkenraad hebben. In de kerkenraad zitten alle ambtsdragers. Dit zijn ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen, ouderling-kerkrentmeesters en als we die weer hebben: de predikant. Ieder heeft zijn of haar taak in dit geheel. Ieder heeft zijn of haar eigen talenten hierin. De kerkenraad bestaat weer uit verschillende raden: Pastorale raad, diaconale raad, jeugdraad, en college van kerkrentmeesters. Aan de raden zijn ook gemeenteleden verbonden die wel lid zijn van de raad maar geen kerkenraadslid zijn en dus ook niet in de kerkenraad zitting hebben. Een ieder is even waardevol in dit geheel. Er wordt geen onderscheid gemaakt.

Nu is het zo dat we ons voor een bepaalde termijn verbinden aan de kerkenraad. Deze is 4 jaar. Deze termijn mag maximaal 2 keer verlengd worden, dus 12 jaar achtereen. Dat is wat iedereen voor zichzelf mag afwegen natuurlijk. Gelukkig doen de meesten van ons dit werk met plezier en verlengen hun termijn. Dat is natuurlijk fijn. Het geeft een grote mate van stabiliteit en rust in de kerkenraad. Belangrijk is dat we onszelf telkens wel blijven afvragen of we nog goed bezig zijn. Daar hebben we ook de nodige tools voor.

In de kerkenraad gaat het niet alleen maar om ‘besturen’. Dat hoort er wel bij. Het gaat er echter ook om dat we met elkaar het geloofsgesprek blijven voeren. Samen Bijbel lezen en nadenken wat God ons meegeeft. Samen in gebed gaan om onze vragen bij God te leggen. Elkaar bemoedigen. Elkaar steunen en laten merken dat je het niet alleen hoeft te doen.

Er gaan aan het einde van dit seizoen (we weten nog niet precies wanneer) weer enkele mensen afscheid nemen omdat ze het voor nu genoeg vinden. Er komen plekken vrij. Misschien denk je: hé, is dat niet iets voor mij? Of misschien ken je iemand waarvan je denkt dat die hier echt talent voor heeft.

Meld je aan!  Vroeger werd je gevraagd, dat was een hele eer. We leven in een andere tijd. We moeten zelf opstaan. Durf te zeggen dat jij hier voor open staat. Dan gaat de kerkenraad graag met je in gesprek. Geef ook aan voor welk ambt jij belangstelling hebt.  Ook kunnen we altijd leden gebruiken in de raden.

Wie weet leidt dit tot iets moois! Ook dit is samen kerk zijn.

Ik hoop je straks te kunnen begroeten in de kerkenraad!

Namens de kerkenraad, Roel Renkema

Notulist(e) worden?

Al heel wat jaren heeft onze kerkenraad een notulist die de verslaglegging van de kerkenraadsvergaderingen voor zijn rekening neemt. Hier zijn we altijd blij mee want dat geeft de scriba de ruimte om ‘mee te vergaderen’
Onze notulist, Andries Koens, heeft aangegeven dat hij wil stoppen met deze taak. Wij zijn hem zeer erkentelijk dat hij dit al die jaren trouw heeft gedaan.
De kerkenraad zoekt nu een opvolger. Als notulist(e) hoef je geen kerkenraadslid te zijn. Je vergadert niet mee zodat je goede aantekeningen kunt maken. (je mag gerust wel wat zeggen hoor) Vanzelfsprekend heb je wel geheimhoudingsplicht over vertrouwelijke zaken.
Lijkt het jou leuk om deze taak op te pakken?  Meld je dan aan bij onze scriba Petra Blijdorp voor meer info.

Namens de kerkenraad, Roel Renkema

Nederlands Bijbelgenootschap

Door op de links te klikken kunt u de volgende berichten lezen;

‘Een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek’‘Ik prijs me gelukkig dat ik de Bijbel van huis uit meekreeg’, zegt theologe en tv-presentatrice Jacobine Geel in de NBG-podcast Bijbelbekentenissen. ‘De Bijbel bepaalt me erbij dat het niet om mij draait. Het is een fascinerend, geheimzinnig en soms onmogelijk boek met grote impact. Begin er gewoon maar eens in te lezen. En vraag je af: wat zegt het mij?’
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/

Wit-Rusland: na 500 jaar een nieuwe bijbelvertaling
De Bijbel Wereldwijd 2021 – deel 1
Het werk van de 155 bijbelgenootschappen gaat door, ook in moeilijke omstandigheden. Zoals in Wit-Rusland. Daar werkt het Bijbelgenootschap van Wit-Rusland (BGWR) – met steun van het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap – aan een bijbelvertaling in eigentijds Wit-Russisch. De vorige vertaling dateerde uit 1517. Ook biedt het BGWR hoop en hulp aan christenen in deze periode van politieke onrust.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/nieuws-een-fascinerend-geheimzinnig-en-soms-onmogelijk-boek/

Internationale Moedertaaldag: de Bijbel in je moedertaal
Een moedertaal – die hebben we allemaal. Het begint met een paar woordjes. Al snel worden dat zinnen en verhalen. Maar taal is zoveel meer dan een verzameling woorden en grammaticaregels. Het is dé manier om je te verbinden met de ander, om je gevoel in woorden te vangen, om betekenis te geven aan de wereld om je heen. Dat maakt taal, en met name je moedertaal, zo bijzonder. Reden genoeg voor een feestje: Internationale moedertaaldag.
Link: https://www.bijbelgenootschap.nl/internationale-moedertaaldag-de-bijbel-in-je-moedertaal/

Het vertaalwerk aan de NBV21 is klaar
Het vertaalteam dat vanaf 2017 de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) reviseerde, is klaar. ‘De eindredactie van alle bijbelboeken is afgerond en de laatste knopen zijn doorgehakt’, vertelt projectleider Matthijs de Jong. De allerlaatste knoop zat in Jesaja 29.
Link: https://nbv21.nl/over-de-nbv21/