All posts by Fenny Koens

Zondag 25 juli

9.30 uur

  • Voor de dienst begint, schrijft u zich in in de Meerbaak.
  • De 1,5 meter afstand respecteren
  • Vóór en na de dienst is er koffie en thee!

Voorganger:
ds. P. van Veelen, Bennebroek
Ouderling van dienst:
mevr. J. Van Nieuwenhuijzen

Er is  kindernevendienst.
En er is oppas voor de allerjongsten.

De collecte is voor:
Diaconie en Onderhoud

Gemeenteavond woensdag 21 juli

Na een positieve gemeenteavond  woensdag21 juli,  is besloten een beroep uit te brengen op de door de beroepingscommissie voorgestelde predikant.
De procedure daarvoor is inmiddels gestart.  Omdat het een predikant uit Zuid-Afrika betreft kan het wel even duren voordat er een definitief antwoord komt.
We houden u op de hoogte.

Present zoekt vrijwilligers

Present zoekt vrijwilligers voor hulp aan kwetsbare inwoners van Hollands Kroon  Stichting Present Hollands Kroon is op zoek naar vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken voor mensen die door armoede, ziekte of eenzaamheid hulp nodig hebben. Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep (vrienden, collega’s, voetbalteam, etc.) of individu in te zetten voor een ander; eenmalig of structureel. Present organiseert twee typen projecten: praktisch en sociaal. Bij praktische projecten steken vrijwilligers de handen uit de mouwen bij iemand thuis. Denk aan een tuin opknappen, een woning schoonmaken of helpen verhuizen. Sociale projecten zijn gericht op ontmoeting en participatie, bijvoorbeeld ontmoetingsdiners voor alleenstaanden of digitale hulp voor ouderen. Present werkt nauw samen met maatschappelijke organisaties in Hollands Kroon, zoals de wijkteams en GGZ. Zij weten precies wie hulp nodig heeft, waardoor de inzet van vrijwilligers op de goede plek terecht komt. Het aanbod van de vrijwilligers is het vertrekpunt: wat heb jij de samenleving te bieden en wanneer? Dat aanbod koppelen wij aan hulpvragen die hulpverleners bij ons indienen voor hun cliënten. Ontdek hoeveel plezier en voldoening het geeft om een ander te ontmoeten en te helpen. Kijk voor meer informatie op www.presenthollandskroon.nl en meld je aan of neem contact met ons op voor een presentatie. We houden tijdens de projecten uiteraard rekening met de coronamaatregelen.

Versoepelingen vanaf 26 juni

Bericht van de kerkenraad:
Corona is zeker nog niet voorbij. De inentingen zijn nog in volle gang dus nog niet iedereen is ingeënt. Een solidaire houding is op zijn plaats. Samenzang wordt toegestaan en er zal gekeken worden wanneer het orgel ook weer ingezet wordt.
De liederen via het scherm blijven erin. Veel diensten zijn al voorbereid met liederen via het scherm en we gaan de vakantieperiode in.
Voor nu is het dus eerst meezingen met de projectie.
Zoals eerder in de kerkenraad is  aangegeven,  hopen we in september (na de zomervakantie) weer te kunnen normaliseren.

Deze week hebben we afgesproken: 
*   Geen inschrijving vooraf meer noodzakelijk.
*   Wel inschrijven in de Meerbaak.
*   De 1,5 meter afstand respecteren
*   Zang terughoudend, (besef dat we ook nog geen organisten hebben de komende diensten).

Voor de kinderen!!! Klussen voor Vrolijkheid

Zoals jullie in Kerkklanken hebben kunnen lezen is de kindernevendienst/kinderkerk gestart met een actie : Klussen voor vrolijkheid.
Het is de bedoeling dat de kinderen een klusje doen en daar geld mee verdienen voor het goede doel.
Nu is dit een actie van Kerk in actie met het thema: feest van hoop.
Het feest dat we met Pinksteren vieren.

Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap

Het Nederlands en het Vlaams Bijbelgenootschap definitief samen verder
Vanaf april 2021 gaan het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap als één vereniging verder. Daar hoort ook een nieuwe naam bij: Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Rieuwerd Buitenwerf: ‘Dit is het gevolg van de nauwe samenwerking vanaf 2016. Vanaf vandaag bundelen we onze krachten officieel, en zijn we dus één bijbelgenootschap voor 24 miljoen Nederlanders en Vlamingen.’

Geschiedenis
Vlaanderen en Nederland delen de Nederlandse taal en de Nederlandstalige Bijbelvertalingen. De bijbelgenootschappen kennen daarom ook al een zeer lange periode van vaak intensieve samenwerking. In 2016 hebben de Vlaamse en Nederlandse besturen besloten om in elk geval voor een periode van vijf jaar als één bijbelgenootschap te werken, maar wel onder twee namen. Buitenwerf: ‘We hebben in die vijf jaar ervaren hoe de samenwerking organisch gegroeid is. We hebben veel naar elkaar geluisterd en elkaars eigenheid en kwaliteit leren waarderen. En we hebben gemerkt dat we elkaar wederzijds konden versterken, zodat we de missie in Vlaanderen en in Nederland beter konden uitvoeren. De conclusie om samen verder te gaan, onder de gezamenlijke naam Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap voelt dus vanzelfsprekend.’

De Bijbel centraal
Bij deze nieuwe samenwerking en de nieuwe naam horen ook  een nieuw logo en huisstijl. In het logo valt de B meteen op. Buitenwerf: ‘Al ons werk draait om de Bijbel: We willen dat alle mensen kunnen de Bijbel ontdekken, lezen en omarmen. Ook willen we dat ieder kind de kans krijgt om de Bijbel te ontdekken als relevante bron voor zijn of haar leven. Dat werk doen we in Vlaanderen, Nederland, én wereldwijd.’

Eén missie, twee kantoren
Buitenwerf: ‘We blijven werken vanuit twee kantoren: een vestiging in Haarlem en in Antwerpen. Op beide kantoren werken we aan onze missie: we brengen al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.’

Wilt u meer lezen over de gezamenlijke geschiedenis? We zochten het voor u uit.