All posts by Fenny Koens

21 mei: Collecte voor Noodhulp in Oekraïne

Zondag 21 mei is de diaconale collecte bestemd voor noodhulp in Oekraïne.
“Zoveel pijn en leed heb ik mijn leven nog nooit gezien.” zegt Natalia Shalata, zij is coördinator bij Kerk in Actie partner LEF(Lviv Education Foundation) in Oekraïne, en is ontzet over het vele geweld en de burgerslachtoffers in haar land. Zelf blijft ze op haar post in Lviv, van waaruit haar hulporganisatie burgers bijstand biedt bij evacuatie naar veilige plekken en kerken in het hele land ondersteunt bij het bieden van noodhulp.

Op het treinstation van Lviv, de meest westelijke stad van Oekraïne, komen dagelijks nog steeds vluchtelingen uit het hele land aan. Van daaruit zoeken ze hun toevlucht in buurlanden Polen, Hongarije, Moldavië of andere landen in Europa. Kerk in Actie-partner LEF biedt hulp bij de evacuatie.

Daarnaast steunt LEF lokale kerken in heel Oekraïne. Veel gemeenten hebben hulpcentra ingericht en bieden vluchtelingen op weg naar het westen voedsel, kleding, onderdak en een plek om even tot rust te komen. Ook in Sloviansk, een plaats in de buurt van Donetsk in het oosten van Oekraïne, is in allerijl zo’n noodhulpcentrum opgericht. Medewerker Daria (25) vertelt: “Al vanaf de eerste dagen van de oorlog besloten we dat we niet aan de kant wilden staan, maar iets wilden doen voor iedereen in nood. Teplytsia, het jongerencentrum van onze kerk is nu de ‘hotspot’ van waaruit we mensen hulp bieden.” En het team doet veel: iedere dag krijgen 200 tot 300 mensen uit Sloviansk hulp.

In Krementsjoek heeft de kerk ook een hulpcentrum ingericht. Vrijwilliger Maria coördineert alle noodhulp die wordt geboden. “Mensen melden zich spontaan aan als vrijwilliger. We maken pakketten met houdbare levensmiddelen die we uitdelen aan vluchtelingen die hier in Krementsjoek aankomen. De lokale bevolking wil hen helpen zoveel als ze kunnen.” Hoewel Krementsjoek nog niet in de vuurlinie lag, zijn veel inwoners bang en slaan zelf ook op de vlucht richting het westen.

U kunt uw bijdrage tijdens de dienst geven in het houten diaconie kistje bij de glazen deur. U kunt uw gift ook overmaken naar de bankrekening van de diaconie (NL51 RABO 0370 4025 61). Dank u wel.

Informatiebijeenkomst jongerenreis

Woensdagavond 31 mei aanstaande is de 2e informatiebijeenkomst over de jongerenreis.

Die avond zal het team van reisleiders worden voorgesteld en zal de definitieve reisbestemming worden gekozen. De jongeren en hun ouders die zich al hebben opgegeven zijn van harte welkom.
Dat geldt ook voor jongeren die zich nog niet hebben opgegeven of nog twijfelen.
De avond begint om 19.30 uur en wordt in de Ontmoetingskerk gehouden.

Medeleven

De heer Bouwe Elsinga en mevr. Fokel de Graaff zijn thuisgekomen uit het ziekenhuis

Adressen:
Mw. Thea Onnekink,  Magnushof, Schagen

dhr. Koos van Eekelen,
Lelypark Wieringerwerf, kamer 36

mw.  Marieke Ton-Groeneweg,
Hart van Zwaag, Dorpstraat 23, 1689 EP in Zwaag

40-dagen project Kindernevendienst

Veertigdagenproject 2023:
Wie? Wat? Waar! – Op zoek naar wie Jezus is

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch?

In het veertigdagenproject gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wie Jezus is? Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Voor het moment in de kerk is er een kerkraam. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

 

 

Diaconale noodhulp slachtoffers aardbeving

De  afgelopen jaren hebben we regelmatig gecollecteerd voor Kerk in Actie-projecten in Syrië. We voelen ons verbonden met de arme bevolking van dit door oorlog en een economische crisis verwoeste land.
Een volk dat werkelijk niets bespaard blijft nu het samen met Turkije getroffen is door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort.

Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat ze daar via partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven.
De situatie is bijzonder moeilijk omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.

Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. De diaconie van onze kerk wil dit belangrijke werk van Kerk in Actie ondersteunen met een gift. We vragen u om een bijdrage zodat we deze gift zo groot mogelijk kunnen maken. U kunt uw geld overmaken naar de bankrekening van de diaconie: NL51 RABO 0370 4025 61.

Uw hulp is hard nodig. Dank u wel.